Sunday, April 2, 2017

၈၈ အက္ဥပေဒ (ေခၚ) Civil Servant Medical Benefit Scheme (CSMBS)
ထုိင္းႏုိင္ငံ အစုိးရ ၀န္ထမ္း မ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ား အား က်န္းမာေရး ေထာက္ပ့ံကူညီသည့္ အစီအစဥ္ အေၾကာင္းပါ။ သိရွိ ေလ့လာထား တာေတြ ကုိ မွ်ေ၀ပါတယ္။ေခတ္သစ္ ၿမန္မာႏုိင္ငံ မွာ အစုိးရ ၀န္ထမ္းအားလုံး အတြက္ အလားတူ က်န္းမာေရး ေထာက္ပ့ံကူညီသည့္ အစီအစဥ္မ်ားရရွိ ခံစားႏုိင္ၾကပါေစ။ ။
****************************************************
ၿမတ္စုိး
၃.၃၁.၂၀၁၇
၁၉၈၀ ခုႏွစ္ ေလာက္ က စ၍ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈ ေတြ ပုံေအာ၀င္လာၿပီး၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ေတြ ေပါမ်ားလာ တဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံ မွာ အစုိးရ၀န္ထမ္းေကာင္းေတြ ရရွိဖုိ႔ စိမ္ေခၚမႈေတြ စတင္ ရင္ဆုိင္လာခဲ့ရတယ္။ အေၿခခံအေၾကာင္းအရင္းက ေတာ့ အစုိးရ လစာ ေပးမႈ ဟာ အစုိးရ အတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ ထုိင္း လူငယ္တက္သိ ပညာရွင္ေတြ၊ ကြ်မ္းက်င္သူေတြ၊ အလုပ္သမား၀န္ထမ္းေတြ အေပၚ မက္လုံး မေပးႏုိင္ခဲ့လုိ႔ပါပဲ။ အစုိးရ မဟုတ္တဲ့ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ၿပင္ပ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေပးတဲ့ လစာ က အစုိးရ လစာထက္ ႏွဳိင္းယွဥ္လွ်င္ သာလြန္ၿပီး ပုိမ်ားတဲ့အၿပင္၊ အပုိဆုေငြေတြ၊ အားလပ္ရပ္ လည္ပတ္မႈခရီးစဥ္ ေတြ နဲ႔ လူငယ္ေတြ၊ အလုပ္သမားေတြ ကုိ မက္လုံေပး စြဲေဆာင္ေစခဲ့တယ္။ ဒီမက္လုံးေတြ ေၾကာင့္လည္း တခ်ိဳ႔ အစုိးရ ၀န္ထမ္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဌာနဆုိင္ရာ အလုပ္ေတြက စြန္ခြာသြားခဲ့ၾကတယ္။ ဒီေတာ့ အစုိးရ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္မႈ၊ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္း အရည္အေသြးေတြ ဟာ သိသိသာသာ က်ဆင္းလာတာကုိ သတိၿပဳမိလာၾကတယ္။ အထူးသၿဖင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး နယ္ပယ္ မွာ ၀န္ထမ္းေကာင္းေတြ သိသိသာသာေလ်ာ့နည္း လာခဲ့ၾကတယ္။ ေ၀လံေခါင္သီတဲ့ ေက်းလက္ေတာရြာကေန၊ ၿမိဳ႔ၾကီးေပၚ ေတြမွာ လာေရာက္လုပ္ကုိင္ လာၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈ ေတြ ပုံေအာ၀င္လာၿပီး၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ေတြ ေပါမ်ားလာ တဲ့ ႏုိင္ငံတုိင္း ဒီ စိမ္ေခၚမႈ အေၿခအေန ေတြ ကုိ မလႊဲမေသရင္ဆုိင္လာၾကရမွာၿဖစ္ပါတယ္။
အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္တဲ့ ၀န္ထမ္းေကာင္းေတြ၊ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈေတြ ရွိ မွ အစုိးရ တရပ္ဟာလည္း အားေကာင္းေမာင္းသန္ ေမာင္ႏွင္း ႏုိင္မွာ ကုိ အေၿမာ္အၿမင္ရွိတဲ့ ထုိင္း ပညာရွင္ေတြ က ထုိအခ်ိန္မွာ သတိထားမိလာတယ္။
ဒီအေၿခအေန ကုိ ေၿဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔ အစုိးရ ၀န္ထမ္း ေတြအေပၚ မက္လုံးေပးတဲ့ အေနၿဖင့္ ထုိင္းလႊတ္ေတာ္ အတြင္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ ဥပေဒတခု အတည္ၿပဳခဲ့ၾကတယ္။ ဒီဥပေဒ ကုိေတာ့ Thai Civil Servant Medical Benefit Scheme (CSMBS) လုိ႔ေခၚတယ္။ ဒီဥပေဒ ဟာ ထုိင္းဘုရင့္တပ္ မွာ က်င့္သုံးတဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္မႈ အစီအစဥ္ ကုိ အေၿခခံထားၿခင္းၿဖစ္တယ္ လုိ႔ ဆုိတယ္။ ၈၈ ဥပေဒ လုိ႔လည္း လူသိမ်ားခဲ့တယ္။
ဒီဥပေဒ အရ အစုိးရ ၀န္ထမ္းေတြ၊ သူတုိ႔ရဲ႔ မိဘေတြအၿပင္၊ သားသမီး ေတြ ဟာ အစုိးရစရိတ္နဲ႔ က်န္းမာေရး အခမဲ့ ကုသပုိင္ခြင့္ရွိလာၾကတယ္။ ထုိင္းစစ္တပ္ က လည္း အစုိးရ၀န္ထမ္းေတြၿဖစ္ၾကတာ မုိ႔ ဒီ ဥပေဒဟာ ထုိင္းတပ္မေတာ္သား အားလုံး အတြက္ အက်ဳံး၀င္ေစပါတယ္။ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြၿဖစ္ၾကတဲ့ သူနာၿပဳဆရာ၊ဆရာမေတြ၊ ပညာေရးဌာန က ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ ေတြ က အစ၊ လွ်ပ္စစ္မီးၾကိဳးသြယ္တန္းတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြ အဆုံး အစုိးရ ၀န္ထမ္းအားလုံးဟာ ဒီအစီအစဥ္ေအာက္မွာ အက်ဳံး၀င္သြားလုိ႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိလာၾကတယ္။ အာဏာရ လူၾကီးပုိင္းသာမက၊ ၀န္ထမ္းအားလုံး အတြက္ က်မ္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရွိလာၾကတယ္။ အထူးသၿဖင့္ တုိက္ပြဲေတြ၊ လုပ္ငန္းခြင္ေတြ မွာ ေၿခၿပတ္၊လက္ၿပတ္ၿဖစ္သြားတဲ့ သူေတြ၊ ေသဆုံးသြားတဲ့ သူေတြရဲ႕ မိသားစု၀င္ေတြဟာလည္း က်န္မာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အက်ိဳးခံစားေတြရရွိလာၾကတယ္။
ဒီအစီအစဥ္ေၾကာင့္ ထုိင္းလူမ်ိဳးေတြ ကုိ အစုိးရ ၀န္ထမ္းေတြ အၿဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လာေအာင္ စြဲေဆာင္လာေစႏုိင္ရုံမက၊ ဆင္းရဲသားမ်ား အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြလာေစမႈ ကုိ လည္းတြန္းအားေပး ေစခဲ့တယ္။ ဆုိလုိတာ က အစုိးရ ၀န္ထမ္း အၿဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရင္ ေ၀းလံေခါင္သီတဲ့ ေက်းလက္ေဒသေတြ မွာ ေနထုိင္ၾကတဲ့ မိဘေတြ၊ သားသမီး ေတြ ရဲ႕ က်န္းမာေရး ကုိ ပါ အာမခံခ်က္ရွိလာေစလုိ႔ပါပဲ။
ဒီ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ အလုပ္အကုိင္ ေစ်းကြက္ မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြ ၿဖစ္လာေစၿပီး၊ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြက လည္း မိမိတုိ႔ရဲ႕ ၀န္ထမ္းေတြ အတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္တဲ့ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးေတြကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစား စီစဥ္လာရေတာ့တယ္။ ဒါဟာ ထုိင္း အစုိးရ ၀န္ထမ္းအားလုံး အတြက္ေတာ့ အၾကီးမားဆုံး ခံစားခြင့္ Win-Win ရလာဒ္ပါ။ ထုိင္းလူမ်ိဳးေတြ အတြက္လည္း မိမိႏွစ္သက္ရာ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈ အခြင့္အလမ္းေတြ ပုိမုိရရွိလာေစခဲ့တယ္။
ဒီ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္ဟာ ထုိင္းအစုိးရ ၀န္ထမ္းမ်ား ေလ်ာ့က်မႈ ကုိ ေၿဖရွင္း ႏုိင္ခဲ့ၿပီး၊ အရည္အခ်င္းေကာင္းမြန္တဲ့ ၀န္ထမ္းေကာင္မ်ားရရွိဖုိ႔၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ အက်င့္ပ်က္မႈ ေတြ ေလ်ာ့က်လာေစဖုိ႔ အေထာက္အကူၿပဳေစခဲ့တယ္လုိ႔ ပညာရွင္ေတြ က သုံးသပ္ ေထာက္ၿပခဲ့ၾကတယ္။
သုိ႔ေသာ္လည္း ၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ အခမဲ့ က်န္မာေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ တဲ့ ဒီအစီအစဥ္ ဟာ အစုိးရ အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားလာလုိ႔ ႏွစ္စဥ္ စိန္ေခၚမႈ မ်ားစြာနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတုန္းပါပဲ။ ဒီ အစီအစဥ္ရဲ႕ စိမ္ေခၚမႈေတြ က ဘာေတြလည္း။? ပညာရွင္ေတြ ကေတာ့ သုေတသနၿပဳ၊ စစ္တမ္းထုတ္ ခ်ဳံငုံသုံးသပ္ၿပီး၊ ေကာင္းသထက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ႏွစ္စဥ္ေဆြေႏြးၿပီး၊ ၿပင္ဆင္မႈေတြ ကုိ ၿပဳလုပ္ေနၾကတုန္းပါပဲ။ အႏွစ္ ၃၀ သုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီ။ ပညာရွင္ေတြ သုံးသပ္ထားတဲ့ အနာဂတ္ ကာလာ မွာ ရင္ဆုိင္ရမဲ့ ဒီအစီအစဥ္ရဲ႔ စိမ္ေခၚမႈေတြ ကုိ ေလ့လာႏုိင္ေအာင္ ပူးတြဲေဖာ္ၿပထား ပါတယ္။
အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အင္ဒီယားနားၿပည္နယ္ မွာ ဒီလုိ အလားသ႑န္တူတဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ ကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေလာက္ က စတင္ခဲ့တယ္။ ဒီအစီအစဥ္ကုိ HIP (Healthy Indiana Plan ) Program ေခၚတယ္။ ၀င္ေငြနည္းပါးတဲ့ သူေတြ ေလ်ာက္ထားႏုိင္တဲ့ က်န္းမာေရးေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္ပါ။ ေအာက္ဆုံးမွာ ေလ့လာႏုိင္ေအာင္ပူးတြဲေဖာ္ၿပထားပါတယ္။
ကုိးကား-
Crisis of Health Insurance under Thai Civil Servant Medical Benefit Scheme (CSMBS)
Abstract
Civil Servant Medical Benefit Scheme (CSMBS) in Thailand provides health care benefits to government officials and their dependences (parents and up to three children). The payment mechanism is retrospective unlimited fee-for-service from the Comptroller General’s Department (CGD) for both out-patient and in-patient services. Even though Thai people in CSMBS are approximately 10%, during the past 13 years (1988-2001), the program cost has increased six-folds which higher than expected budget per annum every year. In the Fiscal year 2008, the budget for CSMBS was 54,904.48 million baht which 80% of this were the cost of medicines in out-patient unit. Consideration of the crisis of CSMBS was raised during the year 1997-2010 with many strategies. Limitation in budget controlling were:
(1) CSMBS was an open end budget, people who used this scheme could reimburse all payments from the CGD,
(2) CSMBS covered high ratio of elderly because it covers retired people and their old-age family members, and
(3) the hospital had motivation to make income from reimbursement of non-essential drug lists.
In future, we need to study appropriate reimbursement system and continuing to find addition strategies to renovate health scheme benefit e.g. co-operative from physicians in rational drug use with evidence-based medicines, building attitude of lay people in good health or treatment without medicines in some cases, and supporting mind-set to use low cost but high quality medicines. Moreover, we need federal law of appropriate benefit for the low-income civil servants.
(Nutthida Jindapol, Patcharaporn Kunupatham, Pitchayanee Theerasilp, Nantawarn Kitikannakorn)
ဒါကေတာ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အင္ဒီယားနားၿပည္နယ္ က က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ HIP
Welcome to the New Healthy Indiana Plan!
The Healthy Indiana Plan is a health-insurance program for qualified adults. The plan is offered by the State of Indiana, and is also known as "HIP 2.0." It pays for medical costs for members and could even provide vision and dental coverage. It also rewards members for taking better care of their health. The plan covers Hoosiers ages 19 to 64 who meet specific income levels. See below if your 2017 income qualifies.
• Individuals with annual incomes up to $16,842 may qualify.
• Couples with annual incomes up to $22,680 may qualify.
• A family of four with an annual income of $34,354 may qualify.
The Healthy Indiana Plan uses a proven, consumer-driven approach that was pioneered in Indiana. HIP 2.0 builds upon the framework and successes of the original Healthy Indiana Plan.
If you have any questions, or to find out if you may be eligible to participate in the Healthy Indiana Plan, please consult the menu on the left of this page, or contact 1-877-GET-HIP9 (1-877-438-4479).

No comments: