Sunday, July 22, 2012

နာဆာ နဲ႔ SMART GOAL အပုိင္း (၃)ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ က စၿပီး ၿမန္မာႏုိင္ငံ မွာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးေတြလုပ္ေနၾကၿပီလုိ႔ ၿမန္မာ့အေရးေလ့လာသူ အမ်ားက သုံးသပ္ေၿပာဆုိခဲ့ၾကတယ္။  တခ်ိဳ႕ ပညာရွင္ေတြ က ေတာ့ ၿမန္မာႏုိင္ငံဟာ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕  စမ္းသပ္ခန္းထဲ မွာ ေရာက္ေနၿပီလုိ႔ ေ၀ဖန္ သုံးသပ္ခဲ့ၾကၿပန္ တယ္။ 

 ၿမန္မာႏုိင္ငံ ဟာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး ကုိ တကယ္ပဲ ဦးတည္ေနသလား၊ အေလာင္းေကာင္ ကုိ မိတ္ကပ္ဖို႔ ေနတဲ့ အစမ္းသပ္ခံ အဆင့္မွာ ပဲ ဒီမုိး၊ ဒီေလွ ဒီလူေတြနဲ႔ ပဲ ရွိေနအုန္းး မလားဆုိတာ က ေမးခြန္း ထုတ္စရာ ၿဖစ္ေနတယ္။ "   

   Changes require actions on the ground, not on media or speeches.

" The central requirement for the improvement of governance and institutional quality in Burma is the removal of the military from its central position of power."
၀၇.၂၂.၂၀၁၂

 တကယ္ေတာ့ တုိင္းၿပည္ တၿပည္ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္လာဖုိ႔မွာ လက္ေတြ႔က်တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ကုိ အဆင့္ဆင့္ ထားရွိဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒီလုိ လက္ေတြ႔က်တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ လုပ္ငန္းေတြ ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ဖုိ႔ ကလည္း အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ သူေတြနဲ႔ ေၿပာင္းလဲၿပီး တာ၀န္ ေပးအပ္ ဖုိ႔ လုိအပ္ေပလိမ့္မယ္။ တနည္းအားၿဖင့္ SMART goal ေတြ ကုိ လက္ေတြ႔က်က် လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ SMART ၿဖစ္တဲ့ သူေတြလုိအပ္တယ္။

 ဥပမာ အားၿဖင့္ တခ်ိန္က ဆင္းရဲမြဲေတခဲ့တဲ့ အိမ္နီးခ်င္းတရုတ္ႏုိင္ငံ မွာ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ရဲ႔  တုိင္းၿပည္အေပၚထားရွိတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ အဆင့္ဆင့့္ေတြ ၊ အစုိးရေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အေၿမာ္အၿမင္ ၾကီးမားမႈေတြ ကုိ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ တုိင္းၿပည္မွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့နည္းလာဖုိ႔  တႏွစ္ကုိ လူဦးေရ ၁၅ မီလီယံေက်ာ္ အစာေရစာငတ္ မြတ္ေခါင္းပါးမႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနမႈေတြ ကုိ ပေပ်ာက္ဖုိ႔ တုိက္ဖ်က္မယ္လုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိခဲ့တယ္။ ဒီလုိ အေၿခအေနေတြ ကုိ ေရာက္ရွိဖုိ႔ ကုိ လည္း ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈေတြ ကုိ တရွိန္ထုိးၿပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ ႏုိင္ငံေရး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈေတြထဲမွာ ထင္ရွားတဲ့ ၿဖစ္စဥ္ေတြကေတာ့  ၁၆ ၾကိမ္ေၿမာက္ တရုတ္ၿပည္ ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ကြန္ဂရက္ ကေန လူေကာ၊ မႈ၀ါဒဆုိင္ရာပါ ေၿပာင္းလဲမႈေတြ ကုိေတြ႔လာခဲ့ရတယ္။ တရုတ္ၿပည္ ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ၁၆ ၾကိမ္ေၿမာက္ ကြန္ဂရက္ က စတင္ၿပီး တရုတ္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီမွာ အရည္အခ်င္းရွိၾကတဲ့ လူငယ္ အင္ဂ်င္နီယာ ႏွင့္ သိပၸံဘြဲ႔ရ အတက္ပညာရွင္ ေတြ ကုိ ေနရာေပး အစားထုိးခန္႔အပ္ လာတာ ေတြ႔ရတယ္။ ဒီ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းေတြက ဦးေဆာင္ၿပီး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈ ေတြၿပဳလုပ္ခဲ့တယ္။

တရုတ္ကြန္ၿမဴနစ္ ပါတီ ၁၆ ၾကိမ္ေၿမာက္ ကြန္ဂရက္က ၀ါစဥ္အလုိက္ ထုတ္ၿပန္တဲ့ စာရင္းအတုိင္းေၿပာၿပရယင္-
 • ၁)မစၥတာ ဟူက်င္ေတာင္၊ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ ရွင္ဟြာတကၠသုိလ္က ေရအားလွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရ
 • ၂) မစၥတာ ၀ူဘန္က်ဳိ၊ ရွင္ဟြာတကၠသုိလ္က အီလက္ထေရာနစ္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရ
 • ၃) မစၥတာ ၀မ္က်င္းေဘာင္၊ ၊ ဘူမိေဗဒပညာရွင္ ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရ
 • ၄) မစၥတာ က်န္က်င္လင္း၊ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရ၊
 • ၅)မစၥတာ ဇန္က်ီဟုန္ ၊ ေဘဂ်င္းတကၠသုိလ္မွ ဒုံးပ်ံအင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရ
 • ၆) မစၥတာ ေဟာ္ဂ်ဴး ရွင္ဟြာတကၠသုိလ္က လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရ၊
 • ရ) မစၥတာ ၀ူရွင္ဇန္၊ ရွင္ဟြာတကၠသုိလ္က အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရ၊
 • ၈) မစၥတာ လီရွန္ခြ်န္း၊ ဟာဘင္တကၠသုိလ္မွ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရ၊
 • ၉) မစၥတာ လွ်ဴိခမ္ ဂ်ာမဏီဖရုိင္ဘတ္တကၠသုိလ္ မွ သတၱဳေဗဒဘြဲ႔ရ ေတြပါ။                              

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အညႊန္ၿပ ဇယားမ်ား

  ဒီလုိ တရုတ္အစုိးရ အတြင္း စီးပြားေရး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈ၊ ႏုိင္ငံေရးၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈ၊ အေတြးေခၚပုိင္းဆုိင္ရာေတြမွာ  အစားထုိး ေၿပာင္းလဲလာမႈေၾကာင့္လည္း တရုတ္ႏုိင္ငံအတြင္း လူဦးေရသန္းေပါင္း၂၅၀ ေက်ာ္ဟာ အစာေရစာ ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးမႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနမႈ မွ သန္းေပါင္း ၅၀ ထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး က်န္တဲ့ လူေပါင္း သန္းေပါင္း ၅၀ ကုိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနမႈမွ ပေပ်ာက္ ႏုိင္ေအာင္ အၿပီးသတ္တုိက္ဖ်က္သြားမယ္ဆုိတာ ဟာ လက္ေတြ႔က်တဲဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ အၿဖစ္ ကမၻာ က အသိအမွတ္ၿပဳၿခင္းခံခဲ့ရတယ္။ တနည္း အားၿဖင့္ သဘာ၀က်တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြၿဖစ္ၿပီး ၊ အရည္အခ်င္းၿပည့္၀သူေတြနဲ႔ အစားထုိးခဲ့လုိ႔ လည္း လက္ေတြ႔က်က်လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့တယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြက စၿပီး ၿမန္မာႏုိင္ငံ မွာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးေတြလုပ္ေနၾကၿပီလုိ႔ ၿမန္မာ့အေရးေလ့လာသူ အမ်ားက သုံးသပ္ေၿပာဆုိခဲ့ၾကတယ္။  တခ်ိဳ႕ ပညာရွင္ေတြ က ေတာ့ ၿမန္မာႏုိင္ငံဟာ ႏုိင္ငံတကာ စမ္းသပ္ခန္းထဲ မွာ ေရာက္ေနၿပီလုိ႔ ေ၀ဖန္ သုံးသပ္ခဲ့ၾကတယ္။

ဒါေပမဲ့လည္းၿပီးခဲ့တဲ့ လ ပုိင္း က ၿမန္မာစစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းအတြင္း က ပြင့္လင္းမႈမရွိ၊ ရုိးသားမႈ မရွိတဲ့ ၿဖစ္စဥ္ေလး တခု  ကုိေလ့လာ ၾကည့္ရေအာင္။

ၿမန္မာအစုိးရ ရဲ႕ ဒုတိယ သမၼတ တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့  တင္ေအာင္ၿမင့္ဦးဟာ စကၤာပူမွာ ေဆးကုသ ခံယူၿပီးေနာက္ ၿမန္မာႏုိင္ငံ ကုိၿပန္ေရာက္ခ်င္း ရာထူးက အနားယူဖုိ႔ ဆုံးၿဖတ္ခဲ့တယ္လုိ႔ အစုိးရႏွင့္ နီးစပ္တဲ့ အသုိင္းအသုိင္းက ေနတဆင့္ သတင္းမီဒီယာ ေတြမွာ ထုတ္ေဖာ္ေရးသား ေၿပာဆုိခဲ့ၾကတယ္။ ဒီ သတင္းဟာ မွန္ကန္မႈမရွိဘူး။ မမွန္ကန္တဲ့သတင္းေတြ ေဖာ္ၿပေရးသားေဖာ္ၿပ ေနတာေၾကာင့္ ပုဂၢလိက ႏွင့္ လူထု သတင္းမီဒီယာေတြကုိ အေရးယူဖုိ႔ထိေတာင္ အစုိးရ အာဏာပုိင္ေတြက ၿခိမ္းေခ်ာက္ခဲ့ၾကတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ အစုိးရ ရဲ႕ သတင္းစာထဲမွာ ဒု သမၼတ တင္ေအာင္ၿမင့္ဦးဟာ အသစ္ဖြဲ႔စည္းတဲ့ ၿပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီ အသစ္မွာ ဆက္လက္တာ၀န္ယူ ပါ၀င္ေနတဲ့အေၾကာင္း၊ ဒု သမၼတ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး ၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနအရ အနားယူရန္ တင္ျပထားေသာ ႏုတ္ထြက္လႊာကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က လက္မခံေသးဘဲ ေဆးခြင့္ ႏွစ္လ ခြင့္ျပဳထား ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပုိင္ ပုိင္ သတင္း စာႏွင့္ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ၿပန္လည္ၿပီး  ေ၀ေ၀ဆာဆာေဖာ္ၿပ ခဲ့ၾကၿပန္တယ္။

တဖက္မွာ က ရာထူးေတြ  ခ်ီၿမင့္၊ တာ၀န္ေတြ တုိးၿမင့္ၿပီးေပးအပ္ခံၿခင္းခံေနရသူ က က်န္းမာေရး အေၿခအေနေၾကာင့္ သာသနေဘာင္ ကုိ ၀င္၊ ရဟန္း၀တ္ၿပီး လူ၀တ္လဲ  အနားယူေနခ်င္ ေနတဲ့သူ ၿဖစ္တယ္။

ရဟန္းေဘာင္ကေန ၊လူ၀တ္လဲ ေသဖုိ႔ေစာင့္ေနတဲ့လူကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီး ဆုိသူက အေၿမာ္အၿမင္ရွိရွိ တုိင္းၿပည္ ကုိ ဦးေဆာင္ဖုိ႔ တာ၀န္ေပးအပ္ေနမႈ ဟာ တုိင္းၿပည္အက်ိဳးအတြက္ တကယ္ပဲ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈလမ္းေၾကာင္းကုိ ဦးတည္ၿပီး သြားေနသလား ဆုိတာကေတာ့ ဒီေနရာမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ၿဖစ္ေနတယ္။ “ My dog's playing is good, because of my dog” ဆုိတဲ့ ဒႆန ဆရာၾကီး ဆုိကေရတီးရဲ႕ Ethics လုိ႔ေခၚဆုိတဲ့ က်င့္၀တ္တရား အေၾကာင္းဆုိင္ရာ ႏွဳိင္းယွဥ္မႈ စာသားကုိ သတိရမိတယ္။ တုိင္းၿပည္ အက်ိဳးအတြက္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးေတြ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ ဒီလုိ ၿဖစ္စဥ္မ်ိဳး ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ဂုဏ္းဂဏ စြဲ ေတြဆက္လက္ရွိေနမႈ၊ ပြင့္လင္းမႈရုိးသားမႈ မရွိ၊ အမွန္တရား ကုိ လက္ခံမႈမရွိသ၍ လည္း ၿမန္မာၿပည္ရဲ႕  အနာဂတ္ႏွင့္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးမွာ အခက္အခဲေတြ၊ စိမ္ေခၚမႈေတြ ဆက္လက္ရွိေနေပလိမ့္မယ္။

လက္ရွိ တုိင္းၿပည္ ကုိ ဦးေဆာင္မဲ့  အစုိးရ အဖြဲ႔ရဲ႕ ဒု သမၼတ ေနရာ ကုိ ခန္႔အပ္ၿခင္းခံရမဲ့ သူဟာ အထီးလား၊အမ လား ဆုိတာ ၿပည္သူ က ကြဲကြဲၿပားၿပား မသိရွိေသးသလုိ၊ တုိင္းၿပည္နွင့္ ၿပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ တ၀န္ေပးအပ္ၿခင္းခံ ရမည့္ သူ ကုိလည္း ၿပည္သူ က ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မရွိၿဖစ္ေနတယ္။ လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးထဲက  လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြက လည္း ၿမန္မာႏုိင္ငံ ကုိ စမ္းသပ္ဖုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ လွည့္ ေလ့လာေရး ခရီးေတြ သြားလာေနဆဲ။ ရာစု ႏွစ္တ၀က္ေက်ာ္ အစမ္းသပ္ခံခဲ့ရတဲ့ ၿမန္မာႏုိင္ငံဟာ အခုလည္း ဒီမုိ၊ဒီေလ၊ ဒီလူေတြနဲ႔ပဲ လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရး ဆုိတဲ့ စစ္တပ္ရဲ႕ စမ္းသပ္ခန္းတခုထဲ မွာ ရွိေနဆဲပါလုိ႔ တခ်ိဳ႔ ႏုိင္ငံေရးပညာရွင္ေတြ က ေၿပာဆုိေနၾကတယ္။  ဒီေတာ့ ၿမန္မာႏုိင္ငံ ဟာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး ကုိ တကယ္ပဲ ဦးတည္ေနသလား၊ အေလာင္းေကာင္ ကုိ မိတ္ကပ္ဖို႔ ေနတဲ့ အစမ္းသပ္ခံ အဆင့္မွာ ပဲ ဒီမုိး၊ ဒီေလ၊ ဒီလူေတြနဲ႔ ပဲ ရွိေနအုန္းးမလားဆုိတာ က ေမးခြန္းထုတ္စရာၿဖစ္ေနတယ္။

တကယ္ေတာ့  ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာ  ေခတ္နဲ႔ မဆီေလ်ာ္ေတာ့တဲ့ ၊ လက္ေတြ႔မက်ေတာ့ တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ေတြ၊ သုံးမရတဲ့ လူေတြ မႈေတြ ကုိ  နာဆာလုိ ၿပတုိက္ထဲ ကုိ ပုိ႔သင့္ေနပါၿပီ။  တုိင္းၿပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစဖုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ တူၾကေပမဲ့ လူေကာ၊မူေကာ၊ အေလ့အက်င့္ နွင့္ အက်င့္ဆုိးေတြေကာ မေၿပာင္းခ်င္ၾကဘူး ဆုိရင္ေတာ့ ဒီတုိင္းၿပည္ဟာ နယ္ပယ္ အသီးသီးမွာ က်ဆုံးမႈေတြနဲ႔ ဆက္လက္ ရင္ဆုိင္ေနရပါလိမ့္မယ္။ " 

REF:  

မဟာတံတုိင္းၾကီး ေနာက္ကြယ္မွ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ား.                                                     

   Future Sino-Burma Relation at Risk

 

တုိင္းၿပည္ ဟာ ဘာေၾကာင့္ အထီးက်န္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးမွု ေနာက္က်ခဲ့ရသလဲ-ၿမတ္စုိး-
၀၇-၁၄-၂၀၁၂

" တုိင္းၿပည္တၿပည္ရဲ႕  အနာဂတ္ ႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဟာ အဲဒီႏုိင္ငံရွိ  အုပ္စုိးသူ အစုိးရေတြ က တုိင္းၿပည္ရဲ႕ လူထု ပညာေရး အေပၚ ဘယ္ေလာက္ထိ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈ၊ တန္ဘုိးထားတက္မႈ အေပၚ မႈတည္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံမွာ အုပ္စုိးသူ အစုိးရ ဟာ အာဏာ တည္ၿမဲေရး အတြက္ ပညာရွင္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြ ၿဖစ္လာၾကမဲ့  ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြ ကုိ ရန္သူလုိ ၿပဳမႈဆက္ဆံေနရင္ေတာ့ အဲဒီႏုိင္ငံဟာ  အနာဂတ္မွာ အထီးက်န္ၿပီး ဖြံ့ၿဖိဳးမွု ေနာက္က် က်န္ရစ္ေနမွာပါပဲ။"

အခုတေလာ  ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အသီးသီး မွာ ပညာေရး အတြက္ အစုိးရ ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ကုိ ကမၻာ့သတင္းမီဒီယာေတြ မွာ ေဖာ္ၿပေနၾကတယ္။ ဒီထဲမွာ ထူးၿခား စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းတဲ့ သတင္းကေတာ့ ဘရာဇီးႏုိင္ငံ၊ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံနဲ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံ အစုိးရေတြရဲ႕ ပညာေရး ဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ေတြ အေၾကာင္းပဲၿဖစ္တယ္။

မၾကာေသးခင္ကပဲ ဘရာဇီးအမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္က လူထု ပညာေရး အတြက္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့တာဟာ ပညာေရးေလာက မွာ အထူးစိတ္၀င္စား အားရဖြယ္ေကာင္းတဲ့ သတင္းတပုဒ္ၿဖစ္ခဲ့တယ္။  ဘရာဇီးအမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္က တုိင္းၿပည္ရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ အမ်ဳိးသားကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ၀င္ေငြရဲ႕  ၁၀ ရာခုိင္ႏွဳန္း ကုိ သုံးစြဲဖုိ႔ ဆုံးၿဖတ္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းပါ။

ေနာက္ထပ္ သတင္းတပုဒ္ကေတာ့ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ ၿပည္နယ္ အစုိးရ က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အထက္တန္းႏွင့္ ၁၂ တန္း အဆင့္ရွိတဲ့ အင္တာမီဒီယိတ္ စာေမးပြဲမ်ားကို ေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူမ်ားအား Laptop ကြန္ၿပဴတာ နဲ႔ ႏွင့္ tablet မ်ားကို အခမဲ့ေပးသြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿခင္းပါ။ 
 ဒီဆုံးၿဖတ္ခ်က္ဟာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ ပညာေရး အတြက္ ဆြဲေဆာင္မက္လုံးေပးမႈ 
လုပ္ခဲ့တဲ့ ၿပည္နယ္အစုိးရ ရဲ႕ ထူးၿခားတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္လည္းၿဖစ္တယ္။ အိႏၵိယ ဗဟုိ အစုိးရ ဟာ အိႏၵိယ ေက်ာင္းသားမ်ား အဆင့္ၿမင့္ႏွင့္ ေခတ္မွီ ပညာေရး ကို သင္ၾကားဆည္းပူးႏုိင္ရန္ Laptop ကြန္ၿပဴတာ ေစ်းႏွဳန္းခ်ိဳသာစြာၿဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမယ္လုိ႔ လည္း ေက်ညာသြားခဲ့တယ္။ ေလာေလာဆယ္ အိႏၵိယ ေက်ာင္းသားမ်ား သုံးစြဲမဲဲ့ Laptop ထုတ္လုပ္မႈ ဟာ ေဒၚလာ  ၂၀ နီးပါး ကုန္က်စရိတ္ရွိေနေပမဲ့ သန္းခ်ီတဲ့ ေက်ာင္းသုံး Laptop မ်ား ထုတ္လုပ္မႈ ဟာ ၁၅ ေဒၚလာ နီးပါးသာ ကုန္က်မွာ ၿဖစ္တယ္လုိ႔ အိႏၵိယ သတင္းစာေတြ နဲ႔ ရုပ္ၿမင္သံၾကား အစီအစဥ္ေတြ မွာ ဂုဏ္ယူစြာၿဖင့္ ေဖာ္ၿပခဲ့ၾကတယ္။

 အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏုိင္ငံမွာေတာ့ ထုိင္း ပညာေရး အဆင့္အတန္း ႏွင့္ အရည္အေသြး ေလ့လာဆန္းစစ္ သုေတသနၿပဳတဲ့ ဌာနကေတာ့ ထုိင္းႏုိင္ငံ တ၀ွမ္း အဆင့္ၿမင့္ေက်ာင္းေတြကုိ ေလ့လာ စစ္ေဆးခဲ့ရာမွာ ေက်ာင္းေပါင္း၂၂၉၇ ေက်ာင္းဟာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အရည္အေသြးထက္ နိမ့္က်ေနၿပီး၊ ၿပိဳယြင္းက်ဆင္းမႈေတြရွိေနတယ္လုိ႔ တႏုိင္ငံလုံးက ၿပည္သူေတြ ကုိ ရုပ္ၿမင္သံၾကား နဲ႔ သတင္းစာေတြ ကေနတဆင့္ အသိေပးေဖာ္ၿပခဲ့ၾကတယ္။  

 ပညာေရး အဆင့္အတန္း ႏွင့္ အရည္အေသြး ကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ရာမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပညာေရးဆုိင္ရာ စံႏွဳန္း အခ်က္ေပါင္း ၁၂ ခ်က္ ေပၚမႈတည္ၿပီး တုိင္းတာခဲ့ၾကတာလုိ႔ ထုိင္းပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနက အတည္ၿပဳခဲ့တယ္။
ထုိင္း တကၠသုိလ္ မွာ ပညာသင္ၾကားေနၾကတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား

 နည္းပညာႏွင့္ အတက္ပညာဆုိင္ရာ ေကာ္လိပ္ စုစုေပါင္း ၈၀၇ ေက်ာင္း ရွိရာမွာ ၁၇၉ ေက်ာင္းကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေတြၿပဳလုပ္ေနၿပီး၊ တကၠသုိလ္ စုစုေပါင္း ၇၂ ေက်ာင္းမွာ ၄၇ ေက်ာင္း ကုိ စစ္ေဆးၿပီးခဲ့ၿပီး လုိ႔ ထုတ္ၿပန္ေက်ညာခဲ့တယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ တကၠသုိလ္ ၄၅ ေက်ာင္းဟာ ပညာေရး အဆင့္အတန္း ႏွင့္ အရည္အေသြး မွီခဲ့တာ ေတြ႔ရွိခဲ့တယ္လုိ႔လည္း ေဖာ္ၿပထားတာေတြ႔ရတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံတ၀ွမ္း မွာ တကၠသုိလ္နည္းၿပ ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမေပါင္း ၅၆, ၉၇၈ ေယာက္ အနက္ ၃၈,၂၃၈ ေယာက္ သာ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈ ႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳ ရွိတာေၾကာင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕ ပညာေရး စနစ္ဟာ စုိးရိမ္ရတဲ့ အေၿခအေနမွာရွိေနတယ္လုိ႔ ပညာေရးဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္မႈ  စစ္တမ္းမွာ ေဖာ္ၿပထားတာေတြ႔ရတယ္။

ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္မွ ေက်ာင္းသား ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႕သည္ သူတို႕ ေက်ာင္းတက္ေနေသာ ကားလမ္္း ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားသည္ကို မေက်နပ္သျဖင့္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကတယ္ဆုိတဲ့သတင္း သစ္ထူးလြင္ အင္တာနက္ စာမ်က္ ႏွာမွာ ဖတ္ရွဳ႔ခဲ့ရတယ္။
ေက်ာင္းသားမ်ား အသံုးျပဳေနေသာ ငလကၽြန္းမွ ဂံုးခ်ိန္ေက်းရြာသို႕ သြားေသာ လမ္းသည္ ယခင္က ဆိုင္ကယ္၊ ေထာ္လာဂ်ီ၊ စက္ဘီးမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး သြားလာႏိုင္ေသာ္လည္း ေရႊသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမွ ေဒ၀ူး ကုမၸၸဏီႏွင့္ အိႏၵိယ ကုမၸၸဏီမွ ကားၾကီးမ်ား အသံုးျပဳပစ္ခဲ့သျဖင့္ သြားလာ၍ မရေအာင္ ပ်က္စီးေနျပီး ရြ႕ံႏြံမ်ားမွာ ဒူးဆစ္ထိ နစ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ၿပထားတယ္။
 “ ေက်ာင္းသားေတြေရာ၊ ဆရာ ဆရာမေတြေရာ၊ ေစ်းသြား ေစ်းလာေတြေရာ အခု လံုး၀ သြားလာလို႕ မရေအာင္ ပ်က္စီးေနပါတယ္။ ဒီလမ္းက ငလကၽြန္းအုပ္စုက ေက်းရြာသားေတြ ကုိယ္ထူ ကုိယ္ထ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ လမ္းျဖစ္ပါတယ္။ အခု ပ်က္စီးသြားေတာ့ ျပန္လည္ လုပ္မေပးတဲ့ အတြက္ ေက်ာင္းသားေတြက ခုလို ဆႏၵျပၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆႏၵၿပပြဲမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားတဦးက က ေျပာတာကုိ သစ္ထူးလြင္မွာ ကုိးကားေဖာ္ၿပထားတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပုိင္းက အေမရိကန္-အာဆီယံ စီးပြားေရးဖိုရမ္တြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံအေနနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ အထီးက်န္ၿပီး ဖြံ့ၿဖိဳးမွု ေနာက္က် က်န္ခဲ့ေနၿပီလုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆုိခဲ့တာေတြ႔ရတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီလုိဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ခဲ့တာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အာဏာရွင္စနစ္ ေအာက္မွာ ကေသာင္းကနင္း အေျခအေနႏွင့္ ပ်က္စီးယုိယြင္း ၿဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ၿမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပညာေရးစနစ္ေၾကာင့္သာၿဖစ္တယ္။  အာဏာရွင္စနစ္ ေအာက္မွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ ကုိ ရန္သူလုိဆက္ဆံမႈ၊ မုန္တီးစြာ ေထာင္ခ်ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့မႈ၊ တုိင္းၿပည္ က ပညာရွင္ေတြ ထြက္ခြာသြားခဲ့မႈ၊ အေ၀းသင္ပညာေရး စနစ္ ေအာက္မွာ ၾကီးၿပင္းခဲ့ရတဲံ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အေၿခအေန၊  ဒီ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ ကုိ ၿမန္မာၿပည္သူေတြ  လက္ရွိရင္ဆုိင္ေနရတာၿဖစ္တယ္။ ဒီၿဖစ္ရပ္ေတြ ကုိ သင္ခန္းစာ မယူသ၍  ၿမန္မာႏုိင္ငံဟာ အထီးက်န္ၿပီး ဖြံ့ၿဖိဳးမွု ေနာက္က်မႈ ဆက္လက္ရွိေနေပလိမ့္မယ္။

နာဆာ နဲ႔ SMART GOAL အပုိင္း (၂)

ၿမတ္စုိး- 
၀၇-၁၄-၂၀၁၂ 


"ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာ  ေခတ္နဲ႔ မဆီေလ်ာ္ေတာ့တဲ့ ၊ လက္ေတြ႔မက်ေတာ့ တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ေတြ၊ သုံးမရတဲ့ လူေတြ မႈေတြ ကုိ  နာဆာလုိ ၿပတုိက္ထဲ ကုိ ပုိ႔သင့္ေနပါၿပီ။  တုိင္းၿပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစဖုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ တူၾကေပမဲ့ လူေကာ၊မူေကာ၊ အေလ့အက်င့္ နွင့္ အက်င့္ဆုိးေတြေကာ မေၿပာင္းခ်င္ၾကဘူး ဆုိရင္ေတာ့ ဒီတုိင္းၿပည္ဟာ နယ္ပယ္ အသီးသီးမွာ က်ဆုံးမႈေတြနဲ႔ ဆက္လက္ ရင္ဆုိင္ေနရပါလိမ့္မယ္။ " 

ငယ္စဥ္အခါက မိဘမ်ား က ေမးေလ့ ရွိတဲ့ ေမးခြန္းတခုရွိတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ သား၊သမီးေတြ ၾကီးၿပင္းလာတဲ့အခါမွာ ဘာၿဖစ္ခ်င္ၾက သလဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္းပါ။ တခ်ိဳ႔ကေတာ့ ဆရာ၀န္ၿဖစ္ခ်င္တယ္၊ အင္ဂ်င္နီယာၿဖစ္ခ်င္တယ္၊ မင္းသားမင္းသမီးၿဖစ္ခ်င္တယ္ စသၿဖင့္ ဘ၀မွာ ၿဖစ္ခ်င္ၾကတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ စိတ္ကူးယဥ္ အားက် မႈေတြ ကုိ အေၿဖေပးခဲ့ၾကတယ္။ မိဘေတြ ကလည္း သားသမီးေတြရဲ႕ စိတ္ကူးယဥ္မႈေတြ၊ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ  ႏွစ္ၿခိဳက္သေဘာေတြ႔ခဲ့ ၾကတယ္။ 

 လူတုိင္းဟာ ဘ၀ အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ ကုိယ္စီရွိၾကတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ က ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ လည္း သူတုိ႔ စီးပြားေရး ေအာင္ၿမင္ဖုိ႔ အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ အဆင့္ဆင့္ ထားရွိရတယ္။ ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ႏုိင္ငံ့ေခါင္ေဆာင္ေတြ မွာလည္း ဟာ တုိင္းၿပည္ အနာဂတ္အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ထားၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ ေလ့ရွိၾကတယ္။

တုိင္းၿပည္ အက်ိဳး၊ ၿပည္သူ႔ အက်ိဳးအတြက္ၿဖစ္ေစ၊ ဘ၀ အတြက္ ၿဖစ္ေစ ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိတာဟာ မြန္ၿမတ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြပါ။

သုိ႔ေပေသာ္ၿငားလည္း လက္ေတြ႔မက်တဲ့ ရည္းမွန္းခ်က္ေတြ ဟာ စိတ္ကူးယဥ္မႈ၊ ဆုံရွဳံးမႈ အဆင့္ နဲ႔ အဆုံးသတ္ေလ့ ရွိတက္ၾကတယ္။  အင္မတန္မွ ဆင္းရဲမြဲေတတဲ့ႏုိင္ငံ၊ သိပၸံပညာကလဲ မထြန္းကား၊ ဖေယာင္းတုိင္ ပညာေရးစနစ္ေအာက္မွာ အာကာသ ယဥ္မွဴးၿဖစ္ခ်င္တဲ့ လူငယ္တေယာက္ ရဲ႕ ဘ၀ ရည္မွန္းခ်က္ ကုိ လက္ေတြ႔မက်၊ စိတ္ကူးယဥ္ ဆန္ခဲ့တယ္လုိ႔ ေၿပာလုိ႔ရသလုိ၊ လွ်ပ္စစ္မီး ၿဖန္႔ၿဖဴးမႈ လုံေလာက္မႈ မရွိ၊ Logistic  လုိ႔ ေခၚဆုိတဲ့ ကုန္စည္ၿဖန္႔ၿဖဴးမႈ လမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ အားနည္းတဲ့ ႏုိင္ငံ မွာ စက္မႈႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ဖုိ႔ ရည္းမွန္းခ်က္ ေတြ ထားရွိေန ၾကတဲ့  ႏုိင္ငံ့ေခါင္ေဆာင္ေတြ ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြဟာ လည္း လက္ေတြ႔က်က် ၿဖစ္မလာပဲ  စိတ္ကူးယဥ္ အိမ္မက္ ထဲမွပဲၿဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

SMART GOAL 

ဒီေန႔ ‘နာဆာ’ ေခၚ အမ်ိဳးသား အာကာသႏွင့္ ေလေၾကာင္း ဦးစီးဌာန(National Aeronautics and Space Administration, NASA) အပါအ၀င္ ကမၻာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိ   စီးပြားေရး ၊ ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္မ်ား က ထိပ္သီးေခါင္ေဆာင္ေတြ ဟာ “ SMART  GOAL “ လုိ႔ေခၚဆုိတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ ေတြ ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဆင့္အဆင့္တုိင္း မွာ ခ်မွတ္ကာ တြင္က်ယ္စြာ လက္ေတြ႔က်င့္သုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ လာခဲ့ၾကတာေတြ႔ရတယ္။ ဒီေန႔ ေခတ္ၾကီးဟာ စစ္ေအးေခတ္၊ Information ေခတ္၊ digital ေခတ္ ကေန ၊ SMART ေခတ္ သုိ႕ ကူးေၿပာင္းလာၿပီး လုိ႔ေတာင္ ေခၚဆုိစ
ၿပဳလာၾကတယ္။

နည္းပညာ နယ္ပယ္ေတြမွာလည္း Ipod, Iphone, Ipad  I ေခတ္ က ေန SMART phone, SMART computer, SMART TV ၊ SMART watch၊  ေတြ ထုတ္လုပ္လာႏုိင္ခဲ့ၾကလုိ႔ SMART ေခတ္ ဆီသုိ႔  ေရာက္လာၿပီလုိ႔ေတာင္ လူငယ္ေတြနဲ႔ ပညာရွင္ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွာ လည္း တင္စားေၿပာဆုိ လာေနၾကတယ္။ ဒီေတာ့လည္း  အေမရိကန္ အပါအ၀င္ ကမၻာ့ စက္မႈထြန္းကားတဲ့ တုိင္းၿပည္ေတြမွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္ေဆာင္ ေတြ ဟာ  SMART  GOAL  ဆုိတဲ့ အေတြးေခၚ၊ အယူအဆ ေတြကုိ လက္ခံၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ ရာထူးအဆင့္ဆင့္တုိင္း၌ လက္ေတြ႔ က်င့္သုံး လာတာကုိ ေတြ႕လာရတယ္။ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာပဲၿဖစ္ၿဖစ္၊ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာပဲၿဖစ္ၿဖစ္  ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ေတြဟာ SMART မၿဖစ္ေတာ့ဘူးဆုိရင္ ကမၻာၾကီးမွာ ေနာက္က်န္ရစ္ခဲ့မယ္၊ စီးပြားေရးမွာ ဆုံးရွဳံးမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရမယ္ ဆုိတာကုိ နားလည္လက္ခံလာၾကတာပါ။


SMART  GOAL ဆုိတာ ကုိ အဂၤလိပ္လုိ  ဘာသာၿပန္ဆုိရာမွာေတာ့ -
 • S- Specific 
 • M-Measurable 
 • A-Attainable 
 • R-Realstic/Relevant 
 • T-Time-Bound/Time-Frame 

အဓိပၸါယ္ ၿဖင့္ ေရးသားေဖာ္ၿပၾကတယ္။

ၿမန္မာလုိ ဘာသာၿပန္ဆုိရမွာ ေတာ့ -

ေခတ္နဲ႔ဆီေလ်ာ္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ -
၁)  တိတိက်က်ေဖာ္ၿပရမယ္။
၂) အတုိင္းအတာရွိရမယ္။
၃)ၿပည့္၀ႏုိင္ရမယ္။
၄) လက္ေတြ႔က်ရမယ္၊ သဘာ၀က်ရမယ္။
၅) အခ်ိန္ သတ္မွတ္မႈရွိရမယ္။


တကယ္ေတာ့ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ေတြ မွာ ေအာင္ၿမင္မႈရရွိဖုိ႔ အတြက္ ေခတ္နဲ႔ဆီေလ်ာ္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ေတြကုိ  အဆင့္ဆင့္တုိင္းမွာ မွန္ကန္စြာခ်မွတ္ႏုိင္ဖုိ႔ ကုိဆုိလုိ  တာပါ။  ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း ဟာ လ်င္ၿမန္စြာေၿပာင္းလဲေနတာေၾကာင့္ လူသားေတြရဲ႕ လုိအင္ဆႏၵ ေတြဟာ လည္း  ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း အတုိင္း လ်င္ၿမန္စြာေၿပာင္းလဲ လာစၿမဲပါ။ တကယ္လုိ႔သာ တုိင္းၿပည္မွာ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ရည္မွန္းခ်က္ေတြခ်မွတ္တဲ့ ေနရာမွာ ေခတ္နဲ႔ မဆီေလ်ာ္ေတာ့ဘူး၊ လက္ေတြ႔မက်ေတာ့ ဘူး ဆုိရင္ေတာ့  ကမၻာၾကီးမွာ ေနာက္က် က်န္ရစ္ခဲ့ရမယ္၊ စိတ္ကူးယဥ္ကမၻာထဲ မွာ ပဲရွိေနေပလိမ့္မယ္ ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ ကမၻာ့ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္ေဆာင္ေတြ အသီးသီးက လက္ခံလာခဲ့ၾကတာ  ၿဖစ္တယ္။ 


ဒီေနရာမွာ နာဆာ ရဲ႕ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ကုိ  ေလ့လာၾကည့္ပါ။ ယေန႔ တခ်ိဳ႔ႏုိင္ငံေတြဟာ အာကာသ ကုိ စူးစမ္းေလ့လာဖုိ႔ အာကာသ လြန္းပ်ံယဥ္ေတြ ကုိ လႊတ္တင္ဖုိ႔ က်ိဳးစားေနစဥ္မွာေတာ့ အေမရိကန္ အာကာသ လြန္းပ်ံယာဥ္ေတြဟာ ၿပတုိက္ထဲမွာ ေရာက္ရွိေနပါၿပီ။ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၅၀ က လ ကမၻာေပၚ  အာကာသ ယဥ္ေတြလႊတ္တင္စဥ္ မွတ္တမ္းအၿဖစ္ ရုိက္ကူးခဲ့တဲ့ RCA အမ်ိဳးအစား ကင္မရာေတြေတာင္ ယေန႔ေခတ္မွာ လူသားေတြေတာင္ အသုံးမၿပဳေတာ့ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ နာဆာ ဟာ ရည္းမွန္းခ်က္ ေတြ ကုိ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ရာမွာ ေခတ္နဲ႔ အညီ လက္ေတြ႔က်က် အၾကီးအက်ယ္ အေၿပာင္းအလဲေတြ ကုိ ၿပဳလုပ္ေနတယ္ေတြ႔ရတယ္။ တကယ္ေတာ့ နာဆာ ဟာ မလုိတာေတြ၊ မသုံးတာေတာ့ေတြ၊ ေခတ္နဲ႔မဆီေလ်ာ္တဲ့ ဟာ ေတြကုိ ၿပတုိက္ထဲကုိ ပုိ႔ေနပါၿပီ။

နာဆာရဲ႕ ေၿပာင္းလဲမႈ ဟာ အာဏာရွင္ တေယာက္က ေန ေနာက္တေယာက္ ေၿပာင္းလဲမႈ ၊ ယူနီေဖာင္း၀တ္တာကေန အရပ္သားပုဆုိး၀တ္တဲ့ ေၿပာင္းလဲမႈမ်ိဳး မဟုတ္ဘူးလုိ႔ နာဆာ မွာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ ၿမန္မာ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရွင္တေယာက္ကေတာ့ ရယ္သြမ္းၿပီး ဥပမာေပး ေၿပာဆုိခဲ့တယ္။

 ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာ စကားလုံး အသုံးအႏွဳံးေၿပာင္းလဲမႈေတာင္ အခက္အခဲၿဖစ္ေနရင္ ေတာ့ တုိင္းၿပည္ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေအာင္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈေတြ ရွိလာဖုိ႔ ကေတာ့  အမင္တန္ မွ အခက္အခဲေတြ ရွိေနေပလိမ့္မယ္။ တကယ္ေတာ့  ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာ တခ်ိဳ႔ ေခတ္နဲ႔ မဆီေလ်ာ္ေတာ့တဲ့ ၊ လက္ေတြ႔မက်ေတာ့ တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ေတြ၊ သုံးမရတဲ့ လူေတြ မႈေတြ ကုိ  နာဆာလုိ ၿပတုိက္ထဲ ကုိ ပုိ႔သင့္ေနပါၿပီ။  တုိင္းၿပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစဖုိ႔ မြန္ၿမတ္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ရွိၾကေပမဲ့ လူေကာ၊မူေကာ၊ အေလ့အက်င့္ အက်င့္ဆုိးေတြေကာ မေၿပာင္းခ်င္ၾကဘူးဆုိရင္ေတာ့ ဒီတုိင္းၿပည္ဟာ နယ္ပယ္ အသီးသီးမွာ က်ဆုံးမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရပါလိမ့္မယ္။

Wednesday, June 27, 2012

ဂ်ပန္ ႏွင့္ Japanization


၆.၂၆.၂၀၁၂

ၿမန္မာ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထံက ေခ်းယူထားခဲ့တဲ့ ေၾကြးၿမီ ဂ်ပန္ယန္းေငြ ဘီလီယန္ ၃၀၃.၅ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ) ေလွ်ာ္ပစ္ ေပးခဲ့တဲ့  ဂ်ပန္ အစိုးရ ဟာ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တင္ရွိေနတဲ့ ေၾကြးၿမီၿပႆနာကုိေၿဖရွင္းဖုိ႔က်ိဳးစားရင္း  အစုိးရ အတြင္း သေဘာထားကြဲလႊဲမႈေတြ ၿဖစ္ေပၚေနတာေၾကာင့္ လက္ရွိအစုိးရ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ႏုိဒါ အစုိးရ ဆက္လက္ရပ္တည္မႈ ဟာ  စိမ္ေခၚမႈေတြ ရွိေနတယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာ သုံးသပ္သူေတြက ေၿပာဆုိေနၾကတယ္။

 တုိင္းၿပည္အတြင္း ေရာင္း၀ယ္ခြန္ ( Sales Tax) တုိးၿမင့္ေကာက္ခံၿခင္းၿဖင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက တင္ရွိ
ေနတဲ့ ေၾကြးၿမီေတြ ႏွင့္ သက္ၾကီးရြယ္အုိေတြ ကုိ ဆက္လက္ေထာက္ပံ႔ ေၿဖရွင္း ႏုိင္ဖုိ႔  အခြန္တုိးၿမင့္ ေကာက္ခံသည့္ အဆုိကုိ ဂ်ပန္လႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲဆုံးၿဖတ္ရာမွာ  ၃၆၃ မဲ၊ ၉၆ ၿဖင့္ လႊတ္ေတာ္ က အတည္ၿပဳေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္ အစုိးရအဖြဲ႔ အတြင္း သေဘာထားကြဲလႊဲမႈေတြ ၿဖစ္ေပၚလာခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ ယင္းအဆုိၿပဳခ်က္ကုိ  ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ႏုိဒါ ရဲ႕ ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီ က လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စလွယ္ ၅၇ ဦး က ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ၅၄ ဦး က ႏုတ္ထြက္မယ္လုိ႔ ၿခိမ္းေခ်ာက္ေၿပာဆုိေနၾကတယ္။ တကယ္လုိ႔ သာ ၅၄ ဦးက ႏုတ္ထြက္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ လက္ရွိ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ႏုိဒါရဲ႕ ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီဟာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အတြင္း အမ်ားစု ေနရာ ကုိ ဆုံးရွဳံးသြားမွာၿဖစ္ၿပီး၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ႏုိဒါရဲ႕ အစုိးရ အေပၚ အယုံအၾကည္ မရွိ အဆုိ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း တင္သြင္းလာမွာ ၿဖစ္တယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းေနၾကတယ္။ 

၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ႏုိဒါ ဟာ တုိင္းၿပည္အတြင္း အခြန္းတုိးၿမင့္ေကာက္ခံေရး အဆုိကုိ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း မဲခြဲဆုံးၿဖတ္ရာမွာ အတုိက္အခံေတြကုိ ေထာက္ခံမႈရေအာင္ စည္းရုံးႏုိင္ခဲ့ေပမဲ့ ၊ ကုိယ့္ပါတီရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စလွယ္ေတြရဲ႕ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့မႈ နဲ႔ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရတယ္။ လက္ရွိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေရး မွာ ၾသဇာအာဏာရွိတဲ့ အီခ်ီယုိ အုိဇာ၀ါ နဲ႔ သူ႔ကုိ ေထာက္ခံသူေတြ ကေတာ့ ပါတီ က ႏုတ္ထြက္ဖုိ႔ ၿခိမ္းေခ်ာက္မႈေတြၿဖစ္ေပၚေနၿပီး၊ မၾကာခင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ကုိ ၿဖစ္ေပၚလာဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္လုိ႔ သူက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆုိခဲ့တယ္။

ဂ်ပန္အစုိးရ ဟာ ကမၻာေပၚမွာ ေၾကြးၿမီအမ်ားဆုံးတင္ရွိေနတဲ့ ႏုိင္ငံၿဖစ္ၿပီး၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ အမ်ိဳးသားကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအား (GDP) ရဲ႕  ၂၁၉ ရာခုိင္ႏွဳန္းရွိေနတယ္လုိ႔ ဂ်ပန္အစုိးရ က အတည္ၿပဳထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆုိခဲ့တယ္။ ဥေရာပမွာ ေၾကြးၿမီၿပႆနာနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ဂရိႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံရဲ႕ အမ်ိဳးသားကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအား (GDP) ရဲ႕  ၁၆၅ ရာခုိင္ႏွဳန္း၊ အီတလီ ႏုိင္ငံ က အမ်ိဳးသား ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအား (GDP) ရဲ႕  ၁၂၀ ရာခုိင္ႏွဳန္း၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံက အမ်ိဳးသားကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအား (GDP) ရဲ႕  ၇၀ ရာခုိင္ႏွဳန္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံက အမ်ိဳးသားကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအား (GDP) ရဲ႕  ၂၄ ရာခုိင္ႏွဳန္း အသီးသီးတင္ရွိေနၾကတယ္လုိ႕ ကမၻာ့စီးပြားေရး စစ္တမ္းေလ့လာခ်က္မွာ သုံးသပ္ထား တာေတြ႔ရပါတယ္။

ဂ်ပန္ လႊတ္ေတာ္ က အတည္ၿပဳခဲ့တဲ့ ေရာင္း၀ယ္ခြန္ ( Sales Tax) တုိးၿမင့္မႈ ဥပေဒ အရ  လက္ရွိ ၅ ရာခုိင္ႏွဳန္း ကေန ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ  ၈ ရာခုိင္ႏွဳန္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ၁၀ ရာခုိင္ႏွဳန္း သုိ႔ တုိးၿမင့္ေကာက္ခံသြား မွာၿဖစ္ပါတယ္။ အခြန္တုိးၿမင့္ေကာက္ခံတဲ့ အဆုိကုိ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကတဲ့ ဂ်ပန္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြ ကေတာ့ စီးပြားေရး နာလန္ထူေအာင္ က်ိဳးပမ္းေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ ကုိ ေရွာင္ရွားဖုိ႔  အခြန္ တုိးၿမင့္ ေကာက္ခံဖုိ႔ မသင့္ေသးဘူး လုိ႔ေထာက္ၿပၾကတယ္။ ဂ်ပန္စီးပြားေရးေလ့လာသုံးသပ္ေနသူ စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြ ကေတာ့ အခြန္တုိးၿမင့္ေကာက္ခံၿခင္းၿဖင့္ လက္ရွိတင္ရွိေနတဲ့ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ ေၾကြးၿမီ  ယန္းေငြ ၇၀၉ ထြီလီယံ ( အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈.၈၉ ထြီလီယံ) ကုိ က်ဆင္းသြားမွာ ၿဖစ္တယ္လုိ႔ သုံးသပ္တြက္ခ်က္ထား ၾကတယ္။

တင္ရွိေနတဲ့ တုိင္းၿပည္ရဲ႕ ေၾကြးၿမၿီပႆနာ ကုိ ဂ်ပန္အစုိးရ အသီးသီး  က ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္းက်က် ဂ်ပန္ ၿပည္သူေတြရဲ႕ ေ႔ရွေမွာက္မွာ ထင္သာၿမင္သာရွိရွိ၊ တာ၀န္ယူမႈရွိရွိ နဲ႔ ဘယ္လုိေဆြးေႏြးေၿဖရွင္း ၾကသလဲဆုိတာကေတာ့ သင္ခန္းစာယူစရာပါ။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ရာထူးေတြ ကုိ စြန္႔လႊတ္ၿပီးတုိင္းၿပည္ႏွင့္ ၿပည္သူ အက်ဳိးစီးပြား ကုိ ေရ႔ွတန္းတင္ကာ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံခဲ့ၾကတဲ့ ဂ်ပန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အားလုံးအတြက္ ကေတာ့ အထူး ေလးစားဂုဏ္ယူစရာပါ။


အာရွတုိက္ မွာေတာ့ စီးပြားေရး အားေကာင္းတဲ့ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံဟာ က ဆူနာမီ၊ ႏ်ဴကလီးယားယုိစိမ့္မႈ ၿပႆနာ တုိ႔ ေၾကာင့္ စီးပြားေရး နာလန္ထူ လာဖုိ႔ ႏွစ္အေတာၾကာ စိမ္ေခၚမႈမ်ားစြာနဲ႔ ရင္ဆုိင္ၾကရ လိမ့္မယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကတယ္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ကမၻာ့စီးပြားေရး ကပ္ဆုိက္ခ်ိန္က စၿပီး၊ ဂ်ပန္ အစုိးရ အဆက္ဆက္ တုိင္းဟာ စီးပြားေရး ၿပန္လည္ ဦးေမာ့လာဖုိ႔ နည္းလမ္းေပါင္းစုံ နဲ႔ အေၿဖရွာခဲ့ၾကတယ္။ ဂ်ပန္ ဗဟုိဘဏ္ဟာ စီးပြားေရး အားေကာင္းလာေစဖုိ႔ အတုိးႏွဳန္း ကုိ သုည ရာခုိင္ႏွုန္းအထိ ေလ်ာ့ခ်ခဲ့ၾကတယ္။ စီးပြားေရး ၿပန္လည္ေကာင္းမြန္ေအာင္ နည္းလမ္းေပါင္းစုံနဲ႔ အေၿဖရွာတာ မေအာင္ၿမင္ၾကလုိ႔ ဂ်ပန္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေလးဦး ၅ ႏွစ္ အတြင္း ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၾကရတယ္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ က ေန ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အထိ ၅ ႏွစ္ အေတာ္ အတြင္း ဂ်ပန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ၅ ေယာက္ ေၿပာင္းလဲ ခဲ့ၿပီးၿဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရး ကုိ ေလ့လာ သုံးသပ္ေနသူေတြကေတာ့ ကမၻာ့စီးပြားေရး ကပ္ဆုိးၾကီးေၾကာင့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အသီးသီးမွာလည္း  Japanization ၿဖစ္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ သုံးသပ္ ေၿပာဆုိခဲ့ေၾကာင္းပါ။

နာဆာ နဲ႔ SMART GOAL အပုိင္း (၁)-ၿမတ္စုိး-
၀၆.၂၃.၂၀၁၂

လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ ႏွစ္ေလာက္ က အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဖေလာရီဒါၿပည္နယ္မွာ ရွိတဲ့ ကေနဒီ နာဆာ အာကာသ စူးစမ္း ေလ့လာေရးဌာနမွာ    လူလုိက္ပါတဲ့ အာကာသလြန္းပ်ံယာဥ္ လႊတ္တင္တဲ့အစီအစဥ္ ကို ရပ္နားေတာ့မွာမုိ႔ သြားေရာက္ ေလ့လာ ၿဖစ္ခဲ့တယ္။ လ ကမၻာေပၚပစ္လႊတ္ခဲ့ ဒုံးက်ည္အေၾကာင္းေတြ၊ အာကာသလြန္းပ်ံယာဥ္ ေတြရဲ႕ ခရီးစဥ္ အေၾကာင္းေတြ၊  နာဆာ အာကာသ စူးစမ္း ေလ့လာေရးဌာန ရင္ဆုိင္ခဲ့ရတဲ့ ဆုံးရွဳံးမႈေတြ၊ စိမ္ေခၚမႈ အခက္အခဲေတြ၊ လကမၻာေပၚက ေက်ာက္သား၊ ေၿမဆုိင္ေၿမခဲေတြ၊ အပုိလုိ အာကာသ ခရီးစဥ္ သမုိင္းေၾကာင္းေတြ၊ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ နာဆာရဲ႕ အာကာသခရီးစဥ္ အေတြ႔အႀကံဳေတြ၊ နာဆာရဲ႔ အာကာသ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္  လူသားမ်ား အေပၚ အက်ိဳးၿဖစ္ထြန္းေစတဲ့ တီထြင္မႈေတြ ကို  မွတ္သားဖြယ္ရာ နဲ႔ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ေတြ႔ၿမင္သိရွိလာခဲ့ရတယ္။  

 ငယ္စဥ္က အာကာသယဥ္မွဴး အၿဖစ္ စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့တဲ့ က်ေနာ္ဟာ အာကာသ ခရီးစဥ္ ေလးၾကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ အမ်ိဳးသမီး အာကာသ သူရဲေကာင္းတဦးနဲ႔ေတာ့ ရင္းႏွီးစြာ ေတြ႔ဆုံ စကားေၿပာဆုိခြင့္ ရခဲ့တာနဲ႔ပဲ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ခဲ့ရတယ္။
သူမရဲ႔ နာမည္ က ေတာ့ ၀င္ဒီေလာရင့္ (  Wendy B Lawrence) ပါ။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေရတပ္က ပထမ ဦးဆုံး အမ်ိဳးသမီး အာကာသ သူရဲေကာင္း တဦးၿဖစ္သလုိ၊ ရုရွား အာကာသ ခရီးစဥ္မွာ ပါ၀င္ခဲ့သူလည္းၿဖစ္တယ္။ သူမရဲ႕ စြမ္းေဆာင္မႈ အေၾကာင္း ကုိ ဒီေနရာ မွာ ဖတ္ရွဳ႔ႏုိင္ပါတယ္။

 နာဆာ (NASA) လုိ႔ဆုိရင္ ကမၻာ မွာ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ ေနစၾကာ၀႒ာ ႏွင့္ အာကာသ စိတ္၀င္တစားေလ့လာ သူမ်ား အားလုံးသိၾကပါလိမ့္မယ္။ ‘နာဆာ’ ေခၚ အမ်ိဳးသား အာကာသႏွင့္ ေလေၾကာင္း ဦးစီးဌာန(National Aeronautics and Space Administration, NASA) ဟာ အေမရိကန္၏ အာကာသ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသည့္ အစိုးရအပိုင္ ဌာနတစ္ခုျဖစ္တယ္။ အေမရိကန္သမၼတ အုိင္ဆင္ေဟာင္၀ါ က နာဆာအား ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ‘အမ်ိဳးသား အာကာသႏွင့္ ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ’ အရ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိး တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ ေလေၾကာင္းေရးရာ အမ်ိဳးသားအႀကံေပး  ေကာ္မတီ အဖြဲ႕နဲ႔  အစားထိုးခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အာကာသ စူးစမ္းေလ့လာေရး စီမံကိန္းမ်ားကို စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ယင္းစီမံကိန္းမ်ား အနက္ လကမၻာသို႔ သြားသည့္ အပိုလိုမစ္ရွင္၊ ေနစၾကာ၀႒ာ ရွိ ၿဂိဳဟ္မ်ား ကို ေလ့လာသည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ နိုင္ငံတကာ အာကာသစခန္း ခရီးစဥ္မ်ား စသည္တို႔ လည္း ပါဝင္ပါတယ္။

နာဆာ ဟာ လူသား ေတြအတြက္ ဘာေတြ အက်ိဳးၿပဳခဲ့သလဲ?

နာဆာဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ေလေၾကာင္းက႑ႏွင့္ အာကာသ စူးစမ္း ေလ့လာျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ စၾကာ၀႒ာ၊ ေနအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ကမၻာအေၾကာင္းကို ပိုမို နားလည္လာ ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ အာကာသသို႔ လူမ်ားေစလႊတ္ႏိုင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း နာဆာဟာ ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသသိပၸံ သက္သက္ကိုသာ ေလ့လာျခင္းမဟုတ္ဘဲ တကမာၻလံုးရဲ့ မိုးေလ၀သနဲ႕ ဇလေဗဒသုေတသန၊ ဘူမိေဗဒ၊ အဏၰ၀ါေဗဒ၊ ဇီ၀ေဗဒႏွင့္ ေဆးသုေတသန တို႔အျပင္ လူသားအားလံုးအတြက္ အက်ိဳးျပဳေစတဲ့ အျခားေသာ သိပၸံဆိုင္ရာ သုေတသန လုပ္ငန္းေတြ ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေနတာပါ။

နာဆာ မွ  အာကာသ ေျမပံု ၊ အာကာသရွိ ၾကယ္မ်ားရဲ႕ ေၿမပုံေတြ ကုိ ေဖာ္ထုတ္ၿပသႏုိင္ခဲ့တယ္။ လ၊ အဂၤါၿဂိဳဟ္၊ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ အပါအ၀င္ ေနစၾကာ၀႒ာ ရွိ ၿဂိဳဟ္မ်ား ကို ေလ့လာမည့္ အာကာသယာဥ္ ေတြကုိ လည္း နာဆာ က လႊတ္တင္ႏုိင္ခဲ့တယ္။

ဒီေန႔ နာဆာရဲ႕ သုေတသန လုပ္ငန္းစီမံကိန္းေတြေၾကာင့္  သိပၸံႏွင့္ ေဆးပညာနယ္ပယ္မွာ သာမက လူသားေတြေန႔စဥ္ အသုံးၿပဳေနၾကတဲ့ စားေသာက္ကုန္ ႏွင့္ လူသုံးကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈ  နယ္ပယ္မွာ ပါ တုိးတက္ ေအာင္ၿမင္မႈ ရလာဒ္ေတြရရွိခဲ့တယ္။ လူသားေတြ ၀တ္ဆင္ေနၾကတဲ့ ေနကာမ်က္မွန္၊ အေ၀းၾကည့္ မ်က္မွန္၊  ကေလးသုံး diapers ၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတ၀ွမ္းမွာ  ေရာင္းခ်ေနတဲ့  အေမႏုိ႔ရည္နဲ႔ ၉၅ ရာခုိင္ႏွဳန္း တူတဲ့ ႏုိ႔ ( ဒီႏုိ႔ရည္ဟာ မ်က္လုံးႏွင့္ ဥေဏွာက္ ကုိ ဖြ႔ံၿဖိဳးေစသည္။) ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား၊ ယာဥ္မ်ားမွာ အသုံးၿပဳေနၾကတဲ့ ခါးပတ္ ( Seat belt)၊ Scanner ၊  Printer ၊ သြားမ်ားကုိ ထိမ္းညွိေပးတဲ့ Brace ၊  ေမြ႔ယာထဲက foam၊ နားထဲ ကေနတဆင့္ အပူခ်ိန္တုိင္းႏုိင္တဲ့ အပူခ်ိန္တုိင္းကရိယာ၊ ဖုန္းမ်ားမွာ အသုံးၿပဳတဲ့ ကင္မရာ၊ ရွဳးဖိနပ္ ေအာက္ခံသား၊ ေရသန္႔စင္တဲ့ Filter ၊ အေ၀းေရာက္ဆက္သြယ္ေရး၊ မီးခုိးေငြ႔တုိင္းတာသည့္  Smoke detector ၊ Cordless tools ၊ Safety Grooving   အပါအ၀င္ အစားအသာက္ႏွင့္ လူသုံးကုန္ပစၥည္း အသစ္ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီ တီတြင္ေဖာ္ထုတ္ အသုံးၿပဳႏုိင္ခဲ့တယ္။ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ လူသားမ်ားေန႔စဥ္ အသုံးၿပဳႏုိင္တဲ့ နည္းပညာ ေပါင္း ၁၇၂၃ ခု ကုိ လည္း တီထြင္ရွာေဖြထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ႔ နာဆာ သုေတသနဌာနရဲ႕ မွတ္တမ္းမွာ ေဖာ္ၿပထားတယ္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ထဲမွာတင္ တီထြင္မႈအသစ္ စုစု ေပါင္း ၁၄၀၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့တယ္လုိ႔ နာဆာ က အတည္ၿပဳခဲ့တယ္။
          
အာကာသ ကုိ လူလုိက္ပါသြားတဲ့ လြန္းပ်ံယာဥ္ေတြ ေစလႊတ္မႈ ဘာေၾကာင့္ နာဆာ က ရပ္ဆုိင္းခဲ့သလဲ?              

 လူသားေတြကုိ အက်ိဳးၿဖစ္ထြန္းေစတဲ့ အာကာသ ကုိ လူလုိက္ပါသြားတဲ့ လြန္းပ်ံယာဥ္ေတြ ေစလႊတ္မႈ ဘာေၾကာင့္ နာဆာ က ရပ္ဆုိင္းခဲ့သလဲ ဆုိတာကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရးဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းမႈ၊ ဘ႑ာေရးလုိေငြၿပမႈ၊ ေၾကြးၿမီၿပႆနာေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အေမရိကန္ အစုိးရ အေနနဲ႔ ေငြေၾကးမတက္ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင့္သာၿဖစ္တယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ သမၼတ အုိဘားမား အစုိးရ က အာကာသစီမံကိန္းေတြ အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇.၇ ဘီလီယံ လႊတ္ေတာ္မွာ ေတာင္းဆုိခဲ့တယ္။ ဒီေငြေၾကးပမာဏဟာ လုံေလာက္မႈ မရွိၿဖစ္ေနတယ္။ လူသားလုိက္ပါတဲ့ အာကာသလြန္းပ်ံယာဥ္ လႊတ္တင္တဲ့အစီအစဥ္ ကုိ ၿပန္လည္မြန္းမံဖုိ႔ တႏွစ္ကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၄၀ ေလာက္ ကုန္က်မယ္လုိ႔ နာဆာရဲ႔ ထိပ္တန္းအၾကီးအကဲေတြက ခန္႔မွန္းထားတယ္။ ဒီေတာ့ နာဆာဟာ အာကာသ ကုိ လူလုိက္ပါသြားတဲ့ လြန္းပ်ံယာဥ္ေတြ ေစလႊတ္မႈ ကုိ ရပ္ဆုိင္းဖုိ႔ ေနာက္ဆုံးမွာ ဆုံးၿဖတ္ခဲ့ရေတာ့တယ္။

ဒီဆုံးၿဖတ္ခ်က္ေနာက္ကြယ္က အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကေတာ့ ဖေလာ္ရီဒါၿပည္နယ္ ကေနဒီ အကာသ စခန္းမွာ အလုပ္လုပ္ေနသူ ပညာရွင္ေပါင္း ၈၀၀၀ ေက်ာ္ကေန ၁၆၀၀ ထိေလ်ာ့ခ်ခဲ့ရတယ္။ ထုိ႔အတူ နာဆာရဲ႕ အကာကာသ အစီအစဥ္ေအာက္မွာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကတဲ့ ၿပင္ပကုမၸဏီေတြက အလုပ္သမား ၁၆၀၀၀ ကေန ၁၂၀၀၀ နီးပါး အလုပ္ေလ်ာ ့ခ်ခဲ့ၾကလုိ႔ ကေနဒီ နာဆာ ဌာန ကုိ မွီခုိအားထား  အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ အလုပ္သမားစုစုေပါင္း ၈၀၀၀ ေလာက္ အလုပ္လက္မဲ့ ၿဖစ္ခဲ့ၾကရတယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကတယ္။ အာကာသ လြန္းပ်ံယာဥ္မွာတပ္ဆင္ထားတဲ့ အပူ အေအး ခံ Foam ၿပားေတြ ကုိ ကုိက္ဖ်က္တဲ့ သစ္ေတာက္ငွက္ေတြ ကုိ အာကာသ ခရီးစဥ္ ပစ္လႊတ္မႈမတုိင္ခင္ ၂၄ နာရီလုံးလုံး ေစာင့္ၾကည့္ေခ်ာက္လွန္႔ေနတဲ့ ငွက္ေခ်ာက္သမား၊ သန္႔ရွင္ေရးသမား၊ ကားေမာင္းသမား က အစ၊ အာကာသ နည္းပညာ ဆုိင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာ ႏွင့္ သိပၸံပညာရွင္ အဆုံး အားလုံး အလုပ္လက္မဲ့ၿဖစ္ခဲ့ၾကရေတာ့တာပါပဲ။

အေမရိကန္ အာကာသ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဆုိင္ရာ စိမ္ေခၚမႈမ်ား


အေမရိကန္ အာကာသ ႏွင့္ ၿဂိဳဟ္တု ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း က ႏွစ္စဥ္တင္ပုိ႔မႈရဲ႔ ၀င္ေငြဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀.၈ ဘီဘီယံ ရွိၿပီး၊ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ႏွစ္စဥ္ အလုပ္အကုိင္ ၂၈, ၀၀၀ ကုိ ဖန္တီးႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ႔ အာကာသဆုိင္ရာ စက္မႈ လုပ္ငန္း အသင္းအဖြဲ႔ AIA  (Aerospace Industries Association) က ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ခဲ့တယ္။ ယခင္က အေမရိကန္ႏုိင္ငံဟာ ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ အာကာသလုပ္ငန္း ဆုိင္ရာ တင္ပုိ႔မႈပုိင္းမွာ မွာ ကမၻာ့ေစ်းကြက္ရဲ႕  ၆၃ ရာခုိင္ႏွဳန္းရွိခဲ့ေပမဲ့၊ ယခုအခါမွာ ကမၻာ့ေစ်းကြက္ရဲ႕ ၃၀ ရာခုိင္ႏွဳန္း ထိသုိ႔  ေလ်ာ့က် လာတာေတြ႔ရ တယ္။ 


 ႏုိင္ငံတခ်ိဳ႕က အေမရိကန္ရဲ႕ အာကာသ ဆုိင္ရာ နည္းပညာေတြ ကုိ လုိင္စင္မဲ့ အခမဲ့ခုိးယူ သုံးစြဲခံခဲ့ရမႈေတြေၾကာင့္ အေမရိကန္ အစုိးရ ဟာ အာကာသနည္းပညာ  ဆုိင္ရာ တင္ပုိ႔ကုန္ ေတြအေပၚ အမ်ိဳးသားလုံၿခံဳေရး အေၾကာင္းၿပခ်က္ၿဖင့္ တင္းက်ပ္တဲ့  ဥပေဒေတြ ခ်မွတ္ခဲ့တယ္။ ဒီလုိ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြ ကုိ တင္းက်ပ္ခဲ့ၿခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္မွာ အေမရိကန္ရဲ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်မႈဟာ သိသိသာသာ က်ဆင္းလာခဲ့ရတာ ၿဖစ္တယ္လုိ႔  အာကာသဆုိင္ရာ စက္မႈ လုပ္ငန္း အသင္းအဖြဲ႔ က ေၿပာဆုိခဲ့တယ္။ အေမရိကန္ အစုိးရ ရဲ႕  တင္ပုိ႔ကုန္ တင္းက်ပ္မႈ ဥပေဒေတြေၾကာင့္ အေမရိကန္ အာကာသ ႏွင့္ ၿဂိဳဟ္တု ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေတြ မွာ အလုပ္အကုိင္ ၂၅, ၀၀၀၀ ေလာက္ လည္း ဆုံးရွဳံးခဲ့ရတယ္လုိ႔ အာကာသ ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း အသင္း AIA  (Aerospace Industries Association) ရဲ႔ ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္ စစ္တမ္း မွာ ေဖာ္ၿပထား တာေတြ႔ရတယ္။


အေမရိကန္အစုိးရ အေနနဲ႔ ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ အာကာသဆုိင္ရာ တင္ပုိ႔ကုန္အေပၚ တင္းက်ပ္ထားတဲ့ ဥပေဒေတြ ကုိ ေလ်ာ့ခ်မလား၊ ကမၻာ့ေစ်းကြက္ မွာ ဆုံးရွဳံးမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္မလားဆုိတာက ယေန႔ အေမရိကန္ အစုိးရ လက္ရွိ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ စိမ္ေခၚမႈပဲၿဖစ္ပါတယ္။


တကယ္ေတာ ့ ကမာၻ႔ထိပ္တန္း အေမရိကန္ အာကာသစူးစမ္းေလ့လာေရး အဖြဲ႔က ႏိုင္ငံတကာ အာကာသ စခန္းဆီ ပ်ံသန္းမယ့္ လူလုိက္ပါသြားတဲ့ လြန္းပ်ံယာဥ္ေတြ ဆက္ၿပီးမထုတ္ေတာ့ ၊ မလႊတ္တင္ေတာ့ တဲ့ အတြက္ ကေတာ့ အင္မတန္ မွ စိတ္မေကာင္းစရာပါ။ ဒါေပမဲ့ လည္း အၿခားၿဂိဳဟ္ေတြနဲ႔ သိပၸံပညာေတြ ကုိ စူးစမ္း ေလ့လာမည့္ အစီအစဥ္ေတြက ဆက္လက္ ရွိေနဆဲပါလုိေတာ့ နာဆာ က အတည္ၿပဳေၿပာဆုိ ခဲ့တယ္။
အေမရိကန္ နာဆာ အာကာသ စူးစမ္း ေလ့လာေရးဌာန က  ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ၾကာ အာကာသလြန္းပ်ံယာဥ္ လႊတ္တင္တဲ့အစီအစဥ္ကို ဘာေၾကာင့္ရပ္ဆုိင္း လုိက္သလဲ၊ နာဆာရဲ႕ အနာဂတ္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အစီအစဥ္ေတြက ဘာေတြဆုိတာ က ေတာ့ တကမၻာလုံးက လူသားေတြ အားလုံး  သိခ်င္ေနၾကတဲ့ေမးခြန္းတခုပါ။ နာဆာ က ေတာ့ သူတုိ႔ မွာ အၿခား အာကာသ နဲ႔ သပၸံပညာေတြ ကုိ ေလ့လာစူးစမ္းဖုိ႔ SMART  goals ေတြ ဆက္လက္ရွိေနအုန္း မယ္လုိ႔ဆုိတယ္။

Saturday, March 10, 2012

ေခတ္၊ စနစ္ နဲ႔ လူေတြ ဟာ အံ၀င္ခြင္က် ၿဖစ္ဖုိ႔ လုိတယ္ - အပုိင္း ( ၄)


-ၿမတ္စုိး-

၀၃-၁၀-၂၀၁၂

အေလ့အက်င့္ေကာင္းေတြ ကုိ ဆည္းပူးက်င့္သုံးၿခင္း၊ မလုိတာေတြ ကုိ ရွင္းထုတ္ၿခင္း၊ အေလအလႊင့္ေတြ ကုိေလ်ာ့ခ်ၿခင္း၊ လူေတြရဲ႕ စြမ္းရည္ေတြ ကုိ ၿမင့္တင္ေပးၿခင္းၿဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းရည္ၿမင့္တင္ၿခင္း၊ ကုိ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ နယ္ပယ္ မွာ “Lean” လုပ္တယ္လုိ႕ ေယဘူယ် သုံးႏွဳန္း ေခၚေေ၀ၚၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေနတဲ့ တုိင္းၿပည္ေတြမွာ “Lean” ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ပုံစံ ကုိ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္ေတြ မွာ သာမက အစုိးရ အဖြဲ႔အတြင္း မွာ ပါ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသုံးၿပဳ လာတာေတြ႔ရတယ္။ အစုိးရ အဖြဲ႔အတြင္း Clean Government ( သန္႔ရွင္းတဲ႔ အစုိးရ) ၿဖစ္ဖုိ႔ က အစုိးရ အဖဲြ႔အတြင္း "Lean" ကုိ လက္ေတြ႔က်င့္သုံး လာၾကတယ္။ ယေန႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ စစ္တပ္ဟာ စစ္ေၿမၿပင္ မွာ “Lean” လုပ္ေတာ့မယ္လုိ႔ ကမၻာ ကုိ အသိေပးၿပီးၿဖစ္တယ္။

ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ေခတ္၊ စနစ္ နဲ႔ လူေတြ ဟာ အံ၀င္ခြင္က် ၿဖစ္ဖုိ႔ ေခါက္ရုိးက်ိဳးေနတဲ့ ၿမန္မာႏုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ ကုိ " Lean" လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ က ေတာ့ အေတာ္ေလး စိန္ေခၚမႈေတြရွိေနဆဲပါ။ ထုိ႔အတူ အစုိးရ အဖြဲ႔ အတြင္း "Lean" မလုပ္ပါက "Clean Government" ၿဖစ္လာ မွာေတာ့ မဟုတ္ပါ။

ၿမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ပုံစံ

ၿမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ ကုိ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနည္းလမ္း ပုံစံနဲ႔ ႏွဳိင္းယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ Input လုိ႔ေခၚတဲ့ အေတြးအေခၚ အယူအဆ က လႊမ္းမုိး ေနတုန္းပဲ။ လူတေယာက္ရဲ႕ တန္ဘုိး၊ စြမ္းရည္ ကုိ Input ဆုိတဲ့ အသြင္း / အ၀င္ ကုန္ၾကမ္း နဲ႔ တုိင္းတာမႈေတြ ရွိေနၾကတုန္း ကုိ ဆုိလုိတာပါ။ ငါက ဘာလူမ်ိဳး၊ ငါက မဟာမ်ိဳးမဟာႏြယ္ လူၾကီးသားသမီး စစ္သားၿဖစ္ရမယ္၊ စစ္မႈထမ္းခဲ့ရမယ္ ဆုိတဲ့ ငါ က ဘယ္သူဆုိတဲ့ အေတြးအေခၚ အယူအဆ ကုိဆုိလုိတာပါ။ ၿမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ သမုိင္း ထဲက ႏုိင္ငံေရး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ပုံစံ ထဲမွာ တခါတရံ Input ေတြ က အမ်ားၾကီး၊ တုိးတက္ တဲ့ ရလာဒ္ က မရွိ၊ မလုိအပ္တဲ့ သူေတြ က မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ ႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္း က လည္း မရွိၿဖစ္ေနတယ္။ အရည္အခ်င္းစြမ္းရည္ ရွိသူေတြ လူမွန္၊ ေနရာ မွန္မွာ မရွိေတာ့ တုိင္းၿပည္ဟာ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေႏွးေကြး လာေစတယ္။ လူသားေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ ေတြ ႏွင့္ အေလ့အက်င့္ေတြ ဟာ ေခတ္ နဲ႔ စနစ္ ေနာက္မွာ က်န္ရစ္ေနၿပီ ဆုိရင္ေတာ့ တုိင္းၿပည္ဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ လာမွာ ေတာ့ မဟုတ္ပါ။

ဒီေန႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ ေနပါတယ္ဆုိတဲ့ တုိင္းၿပည္ေတြ မွာ လူသားေတြဟာ ဒီလုိ ေတြးေခၚယူဆမႈမ်ိဳးေတြ လက္မခံ ၾကေတာ့ဘူး။ Output (သုိ႔) Result ဆုိတဲ့ လက္ေတြ႔က်တဲ့ ရလာဒ္ေတြ၊ ေအာင္ၿမင္စြာ စြမ္းေဆာင္ခဲ့မႈ ေတြ အေပၚ ယုတၱိေဗဒနည္းလမ္းက်၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ တဲ့ Logical Concept/ Thinking / Model တုိင္းတာမႈ ေတြနဲ႔ စဥ္းစား သုံးသပ္ လာၾကတာေတြ႔ရတယ္။

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနည္းလမ္း ပုံစံ နဲ႔ ႏွုိင္းယွဥ္ေၿပာရရင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ကုိ တုိင္းတာရာမွာ ဘယ္ေလာက္ အေလအလႊင့္နည္းပါးမႈ ၿဖစ္ေပၚေစမလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ထုတ္လုပ္မႈ အားေကာင္း လာမလဲ၊ အသက္အႏၱာရယ္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈ ေတြ ဘယ္ေလာက္ ေပးႏုိင္မလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ ကုန္က်မႈသက္သာမလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ အက်ိဳးၿဖစ္ထြန္းႏုိင္မလဲ၊ ယခင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ မွာ ဘာ ရလာဒ္ေကာင္းေတြ၊ ေအာင္ၿမင္မႈေတြ ရွိခဲ့သလဲ ဆုိတဲ့ ရလာဒ္ Result/ Outcome ေတြ အေပၚ မွာ သုံးသပ္ တုိင္းတာၾကတယ္။ တနည္းအားၿဖင့္ ေအာင္ေအာင္ၿမင္ၿမင္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းေဆာင္မႈေတြ (Achievements) အေပၚမွာ လူသားေတြရဲ႕ တန္ဘုိး ကုိ တုိင္းတာ ေလ့ရွိၾကတယ္။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အားေကာင္းတဲ့ စက္ကရိယာေတြ၊ နည္းပညာေတြ ကုိ တီထြင္ခဲ့တာတုိ႔၊ သန္းနဲ႔ခ်ီ အေလအလႊင့္ေတြ ေလ်ာ့ခ်ခဲ့တာတုိ႔ စတဲ့ လက္ေတြ႔ တုိင္းတာလုိ႔ရတဲ့ ေအာင္ၿမင္မႈ အခ်က္အလက္ ရလာဒ္ေတြကုိ ဆုိလုိတာပါ။

ကမၻာ့ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ က ေခါင္းေဆာင္ေတြ ကုိ လည္း လူသားေတြ အေပၚ သူတုိ႔ ဘယ္ေလာက္ အက်ိဳးၿပဳ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္တဲ့ ေအာင္ၿမင္မႈ ရလာဒ္ေတြ အေပၚ စံခ်ိန္စံႏွဳန္းထား တုိင္းတာ ေလ့ရွိၾကတယ္။

ဥပမာ- ႏုိင္ငံေရးေလာက မွာ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္လုပ္မဲ့သူေတြဟာ တုိင္းျပည္ မွာ လူထု ကုိ ဘယ္လုိ ထမင္းေကြ်းမလဲ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔ ဘယ္ေလာက္ထိ တင္ၿပေတာင္းဆုိေပးသလဲ၊ ႏုိင္ငံကုိ ဘယ္လုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္လုပ္မလဲ၊ လူထုကုိ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ဘယ္လုိ ဖန္တီးေပးမလဲ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈနဲ႔ အဂတိလုိက္စားမႈေတြ ဘယ္လုိ တုိက္ဖ်က္မလဲ၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈေတြကုိ ဘယ္လုိေၿဖရွင္းမလဲ၊ ဆင္းရဲမြဲေတေနမႈကုိ ဘယ္လုိ တုိက္ဖ်က္မလဲ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟေနမႈကုိ ဘယ္လုိေၿဖရွင္းမလဲ၊ တုိင္းျပည္အတြင္း ပညာေရး က်န္းမာေရး အေၿခအေနေတြ ဘယ္ေလာက္ျမႇင့္တင္ ႏုိင္ေအာင္ၾကိဳးစားမလဲ ဆုိတာေတြကုိ ေန႔စဥ္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး ေျပာဆုိဖုိ႔ လုိအပ္သလုိ၊ ၿပည္သူေတြ က လည္း ေခါင္းေဆာင္လုပ္တဲ့ သူေတြ ရဲ႕ လုပ္ကုိင္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္၊ လုပ္ခဲ့တဲ့ ေအာင္ၿမင္မႈ ရလာဒ္ေတြ အေပၚ တုိင္းတာၾက ရမွာၿဖစ္တယ္။ လုပ္ကုိင္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္ရွိသူေတြ ကုိလည္း လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ ရရွိေအာင္ လူထု ကလည္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရြးခ်ယ္ ေပးဖုိ႔လုိတယ္။

ေခတ္ ေခတ္ နဲ႔ တေခတ္၊ စနစ္ တခု ကေန အၿခား စနစ္ တခု ကုိ ေၿပာင္းလဲတဲ့ အသြင္ကူးေၿပာင္းေရး ကာလ ေတြ မွာ လည္း လူသားအားလုံးဟာ သူေနရာ က ေန သူ၊ သူတက္ႏုိင္တဲ့ အရည္းအခ်င္း လုိက္ တာ၀န္ေတြ ကုိ ထမ္းေဆာင္ယင္း ပါ၀င္ ကၿပ ၾကရတယ္။ ဥပမာ- Activists လုိ႔ေခၚဆုိတဲ့ လူထု အတြက္ အခြင့္အေရးေတြ ကုိ တက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွားေနတဲ့သူ (သို႔) လူထုကုိ လႈံ႔ေဆာ္ ပညာေပးတဲ့သူ ၊ Politicians လုိ႔ေခၚဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမား (သုိ႔) ဥပေဒ ေရးဆြဲတဲ့သူ၊ Technocrats လုိ႔ေခၚဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ၊ ဥပေဒၿပဳသူေတြရဲ႕ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ေတြ ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္တဲ့ တက္ကြ်မ္းတဲ့ ပညာရွင္ လုိမ်ိဳး သူ႔ေနရာ နဲ႔ သူ မွာ အသီးသီး ပါ၀င္ကၿပၾကတာကုိ ဆုိလုိတာပါ။

ဒီေနရာမွာ လူထု အတြက္ အခြင့္အေရးေတြ ကုိ တက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွားေနတဲ့သူ ( သုိ႔) လူထုကုိ လႈံ႔ေဆာ္ ပညာေပးတဲ့သူ (Activists) ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသမား (သုိ႔) ဥပေဒ ေရးဆြဲတဲ့သူ ( Politicians) ကြာၿခားတာကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြဟာ ဆုံးၿဖတ္ခ် ေတြ ကုိ ခ်မွတ္ရတယ္။ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ေတြ အေပၚ တာ၀န္ယူမႈ ရွိရတယ္။ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ မွားရင္ သူၿပိဳင္တဲ့ မဲဆႏၵမွာ သူ႔ကုိ ေထာက္ခံတဲ့ မဲ ရမွာ မဟုတ္ဘူး ဆုိတာပဲ။ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္မွားရင္ ေတာ့ သူ႔အေပၚ ၿပန္လည္ သက္ေရာက္မဲ့ အက်ိဳးက ပုိမုိၾကီးမားစြာခံစားရ ပါလိမ့္မယ္။

ႏုိင္ငံေရး သမား ဘ၀ ကုိ တက္လွမ္းမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်ႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္း၊ တာ၀န္ယူမႈ ရွိတဲ့ စိတ္ဓာတ္ ေတြ ရွိဖုိ႔ လုိအပ္သလုိ၊ ဒီလုိ အရည္အခ်င္းရွိရွိ၊ မွန္ကန္ တဲ့ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ႏုိင္ဖုိ႔ ပံ့ပုိး ကူညီ အၾကံအဥာဏ္ ေပးႏုိင္မဲ့ ပညာရွင္ေတြ အနားမွာရွိဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ တက္သိတက္ကြ်မ္း တဲ့ ပညာရွင္ေတြ အနားမွာ ရွိဖုိ႔ က လည္း ႏုိင္ငံေရးသမားတုိင္း မွာ စြဲေဆာင္စည္းရုံးႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္း ရွိဖုိ႔ လုိပါတယ္။

ေလးနက္မႈ မရွိပဲ အရာတုိင္း ကုိ ငါသိပါတယ္ဆုိတာ မ်ိဳး မၿဖစ္သင့္ဘူး။ ဒီလုိ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးေတြ ရွိရင္လည္း ႏုိင္ငံေရးသမားေတြဟာ က်ဆုံးမႈေတြ နဲ႔ သာ ရင္ဆုိင္ရပါလိမ့္မယ္။ ၿမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ေခတ္က ဆုိက္ကားသမား တင္းၿပည့္ပါတီ၀င္ၿဖစ္လုိ႔ တရားသူၾကီးတက္လုပ္ၾက ေတာ့ စနစ္တခုလုံး၊ ေခတ္တခုလုံး မွာ ၿပည္သူလူထုေတြ ဘယ္လုိ ခံစားခဲ့ရတယ္ဆုိတဲ့ ၿဖစ္ရပ္ဆုိးေတြအေပၚ မွာ သင္ခန္းစာယူၾကဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မယ္။

လူထုက လက္ခံတဲ့၊ လူထု ကုိ အက်ိဳးၿပဳလုပ္ေဆာင္မဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕ ဆုံၿဖတ္ခ်က္ေတြ ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမဲ့သူေတြ ကေတာ့ နယ္ပယ္အသီးသီး က ကြ်မ္းက်င္တဲ့ ပညာရွင္မ်ား (Technocrats) ေတြသာ ၿဖစ္တယ္။ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ ပညာရွင္မ်ား ဆုိရာမွာ နယ္ပယ္ အသီးသီးက အတက္ပညာ၊ နည္းပညာပုိင္းမွာ တကယ္ လက္ေတြ႔ ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ အေတြ႔အၾကဳံ ရွိၾကတဲ့ သူေတြကုိသာ ဆုိလုိတာၿဖစ္တယ္။ အသိပညာရွိေသာ္ လည္း လက္ေတြ႔ အေတြ႔အၾကံဳမရွိတဲ့ တုံးေနတဲ့ဓားေတြလုိ မၿဖစ္ဖုိ႔ေတာ့ လုိတယ္။ လက္ေတြ႔ အေတြ႔အၾကဳံမရွိတဲ့ အသိပညာ ဟာ ဆား မပါတဲ့ ဟင္းလုိပဲ ၿဖစ္ေန မွာပဲ။ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေနပါတယ္ဆုိတဲ့ တုိင္းၿပည္ေတြ မွာေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းၾကီးေတြထဲ မွာ တကယ္လက္ေတြ႔ အေတြ႔အၾကဳံ ရွိတဲ့ သူမ်ားကုိ သာ အသုံးခ်တာ ေတြ႔ရတယ္။ Hands on experience လုိ႔ေခၚဆုိတဲ့ ေခတ္ က ေပါက္ဖြား လာတဲ့ လက္ေတြ႔ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ ပညာရွင္သစ္ေတြ၊ ၿပည္တြင္း၊ ၿပည္ပ က ႏုိင္ငံတကာ အေတြ႔အၾကံဳ ရွိသူေတြ နဲ႔ အစားထုိး လာတာေတြ ကုိ ေတြ႔လာရတယ္။

ယေန႔ ေခတ္ၾကီး မွာ လူသားေတြဟာ အစုိးရေတြထက္ လူထုကုိ ပုိမုိ အက်ိဳးၿပဳလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္ၾကတယ္ လုိ႔ေတာင္ ကမၻာၾကီးက အသိအမွတ္ၿပဳ ၿခင္းခံလာရတယ္။ ကမၻာ့လူသားေတြ ကုိ အက်ိဳးၿပဳခဲ့တဲ့ မုိက္ကရုိေဆာ့ဗ္ လုပ္ငန္းရွင္ေဟာင္း ေဘးလ္ဂိတ္ ( Bill Gates)တုိ႔၊ အဲလ္ပဲ ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ စတီးေဂ်ာ့ ( Steve Jobs) ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ၾကီး ၀ါရမ္ဘူေဗး ( Warren Buffet) ၊ ေဘ့စ္ဘုတ္ ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ မက္ခ္ ဇူကာဘဂ်္ (Mark Zuckerberg)၊ Oracle အုိရယ္လ္ကယ္ ကုမၸဏီ ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ လာရီ အယ္လီစင္ ( Larry Ellison) တုိ႔ လုိ စီးပြားေရး နယ္ပယ္က ေခါင္းေဆာင္ေတြ ႏွင့္ ကမၻာမွာ လူသိမ်ား ေက်ာ္ၾကား ခဲ့ၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ အမ်ားစု ဟာ လည္း Ph.D ဘြဲ႔ ရရွိခဲ့တဲ့ သူေတြေတာ့ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ တခ်ိဳ႕က ေကာ္လိပ္ေက်ာင္းထြက္ ေတြၿဖစ္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔နယ္ပယ္မွာ သူ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ ပညာရွင္မ်ား (Technocrats) ေတြ၊ ေခတ္ တေခတ္ ကုိ ေၿပာင္းလဲေပးခဲ့သူေတြ အၿဖစ္ အသိအမွတ္ၿပဳ ခံထားရသူေတြၿဖစ္တယ္။ ဆုိလုိတာက ကြ်မ္းက်င္တဲ့ ပညာရွင္ေတြ အေနနဲ႔ လူထုကုိ အက်ိဳးၿပဳ လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ Ph.D ဘြဲ႔ ရမွ မဟုတ္ပါဘူး။

တနည္း အားၿဖင့္ ဘယ္ ကုိ ဦးတည္သြားမယ္ဆုိတာ က တက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွားေနတဲ့သူ (သို႔) လူထုကုိ လႈံ႔ေဆာ္ ပညာေပးတဲ့သူ (Activists)၊ ေတြ နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးသမား (သုိ႔) ဥပေဒ ေရးဆြဲတဲ့သူ ( Politicians) ေတြရဲ႕ အလုပ္။ ဦးတည္ခ်က္ေတြ ကုိ ဘယ္လုိသြားရင္ အေကာင္းဆုံး ၿဖစ္မလဲ ဆုိတာက ကြ်မ္းက်င္တဲ့ ပညာရွင္ေတြ (Technocrats) ရဲ႕ အလုပ္ၿဖစ္တယ္။ စနစ္ေၿပာင္း၊ ေခတ္ေၿပာင္း အသြင္ကူးေၿပာင္းေရးကာလေတြမွာ ကုိယ္လုပ္ရမဲ့ အလုပ္ ကုိ ကုိယ္မလုပ္ပဲ၊ သူမ်ား လုပ္ရမဲ့ အလုပ္ကုိ ၀င္ေရာက္ ကၿပေနရင္ေတာ့ ေခတ္၊ စနစ္၊ ႏွင့္ လူေတြ အံ၀င္ခြင္က် မၿဖစ္ပဲ၊ ပဋိပကၡေတြ ၾကီးထြားလာႏုိင္တယ္။

ၿမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ မွာ လူေတြဟာ အရည္အခ်င္းမရွိ၊ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈမရွိပဲ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳး မွာ ပါ၀င္ကၿပခ်င္ၾကတဲ့ ပါေလရာ အက်င့္ဆုိး ဓေလ့ထုံးစံ စဥ္လာက မိရုိးဖလာ လုိ ၾကီးဆုိး ေနခဲ့တာ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာရွိေနခဲ့ၿပီး၊ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ အရည္အခ်င္း မတည္ေဆာက္သလုိ၊ လုပ္သင့္တာ မ လုပ္ပဲ အရာတုိင္းကုိ ငါသိပါတယ္ဆုိတဲ့ ပါေလရာ အတၱစိတ္ေတြ က ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈလုိ ၿဖစ္ခဲ့တယ္။ ေခတ္သစ္ ကုိ ဦးတည္ ေၿခလွမ္းခ်င္ၾကတဲ့ သူေတြဟာ ဒီလုိ နိမ့္က်တဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြ ကုိ ၿပင္ဆင္ဖုိ႔လုိေနတယ္။ ကုိယ့္ အရည္အခ်င္း နဲ႔ ကုိယ္ ဘယ္ေနရာ က ေန က ၿပသင့္ ရင္ အေကာင္းဆုံးလဲဆုိတာ ၿပန္လည္ဆန္းစစ္ ဖုိ႔ေတာ့လုိပါ လိမ့္မယ္။

တကယ္ေတာ့ ၿမန္မာ ႏုိင္ငံေရးေလာက မွာ အသုံးမ၀င္ေတာ့တဲ့ ေခတ္ေဟာင္းက ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ အေတြးအေခၚ အၿမင္ အေမြဆုိးေတြ ႏွင့္ ၿမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ ထဲက ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ပုံစံ ေဟာင္းေတြ ကုိ ေၿမၿမဳပ္ သၿဂိဳဟ္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနပါၿပီ။ ၿမန္မာႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာဖုိ႔ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး အစြန္းေရာက္ အယူအဆေတြ၊ သူရဲေကာင္း ျမတ္ႏိုးတဲ့၊ ကယ္တင္ရွင္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ အေလ့အက်င့္ဆုိးေတြ ကုိ စြန္႔လႊတ္သင့္ေနၾကၿပီ။ ၿမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာဖုိ႔ လက္ေတြ႔က်တဲ့ အေတြးအေခၚသစ္ေတြ၊ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းေတြ နဲ႔ ၿပန္လည္တည္ေဆာက္ဖုိ႔လုိပါတယ္။

ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံမွာ ေခတ္ နဲ႔ စနစ္ နဲ႕ ဟာ ကြာဟမႈေတြ ဆက္လက္ ရွိေနမယ္ဆုိရင္ လူထုအတြင္း ပဋိပကၡေတြ ၾကီးမား နက္ရွဳိင္းလာမွာၿဖစ္သလုိ၊ ေခတ္၊ စနစ္ နဲ႔ လူေတြဟာ အံ၀င္ခြင္က် မၿဖစ္ ဘူးဆုိရင္လည္း တုိင္းၿပည္ဟာ ဆက္လက္ စုန္းစုန္းၿမဳပ္ေနအုန္းမယ္၊ အၿဖစ္ဆုိးေတြ နဲ႔ ဆက္လက္ရင္ဆုိင္ေနရပါလိမ့္မယ္။