Tuesday, March 31, 2009

World's Worst Dictators list:2009


1. Robert Mugabe
Zimbabwe
Age: 85
In power since: 1980
Last year's rank: 6

-တီေက-

ဒီႏွစ္ ကမာၻအဆုိး၀ါးဆုံးအာဏာရွင္ ၁၀ ဦးစာရင္းကုိထုတ္ျပန္ရာ နံပါတ္တစ္အေနျဖင့္ ဇင္ဘာေဘြ မွ မူဂါဘီက ပထမ ေနရာယူခဲ့ပါသည္။ ယမန္ႏွစ္ တြင္မူ မူဂါဘီသည္ နံပါတ္ ၆ သာ ခ်ိတ္ခဲ့ျပီး ဤႏွစ္၌ ပထမစြဲခဲ႔သည္။ မူဂါဘီ သည္ ၁၉၈၀ မွစတင္၍ အာဏာယူခဲ႔ျပီး ေနာက္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြႏႈံး အဆုိး၀ါးဆုံးသုိ႔ေရာက္ခဲ႔သည္။ သန္း၅ေသာင္း တန္ ေငြစကၠဴကုိ ပုံွႏွိပ္သုံးစြဲ သည့္အထိ ျဖစ္ေနခဲ့ျပီး အလုပ္လက္မဲ့ႏႈံးမွာလည္း ၈၅ရာခုိင္ႏႈံးထိ တုိးတက္ျမင့္မားလာခဲ႔သည္။ ၎အစိုးရ၏ ႏွိပ္ကြပ္မႈေၾကာင့္ အတုိက္အခံ ၁၆၃ေယာက္ေသဆုံးခဲ႔ျပီး လူ၅၀၀၀ ေက်ာ္ဖမ္း ဆီးညွမ္းပန္း ခံခဲ႔ရသည္။ အစုိးရ၏မ်က္ကြယ္ျပဳမႈေၾကာင့္ ၀မ္းေရာဂါျဖင့္ လူေပါင္း ၄၀၀၀ နီးပါး လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ စတင္၍ ေသဆုံးခဲ႔ရသည္။ မၾကာခဏ အတုိက္အခံမ်ား ႏွင့္ အာဏာခြဲေ၀ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ သေဘာတူညီ ဆုိင္းထုိးမႈမ်ား ရွိိခဲ႔ေသာ္လည္း မူဂါဘီသည္ အၾကိမ္ၾကိမ္ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ႔ပါသည္။

2. Omar al-Bashir
Sudan
Age: 65
In power since: 1989
Last year's rank: 2

အဆုိး၀ါးဆုံး အာဏာရွင္ ဒုတိယဆုကုိ ဆူဒန္မွ အုိမာအယ္ဘရွား ကုိေပးအပ္ခဲ႔ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္တရားရုံး (International Criminal Court) မွ အယ္ဘရွား ကုိ ဖမ္းဆီးရန္ ဒီလအတြင္း ၀ရမ္း ထုတ္ခဲ႔ပါသည္။ ၎၏ ျပစ္မႈမ်ားမွာ လူသတ္မႈ၊ မုဒိန္းမႈ၊ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈ၊ အတင္းေရြ ႔ေျပာင္းေနရာခ်မႈ၊ ျပည္သူပစၥည္းမ်ား ကုိ အဓမၼ သိမ္းဆည္းမႈ တုိ႔ျဖင့္ ၀ရမ္းထုတ္ျခင္းခံခဲ႔ရပါသည္။ ယမန္ႏွစ္ကလည္း ဒုတိယေနရာမွာသာ ခ်ိတ္ခဲ႔ပါသည္။ အုိမာ၏ အာဏာရွင္သက္မွာ အႏွစ္ ၂၀ ရွိပါသည္။

3. Kim Jong-Il
North Korea
Age: 67
In power since: 1994
Last year's rank: 1

တတိယ အဆုိးရြားဆုံး အာဏာရွင္ မွာမူ ယမန္ႏွစ္က ပထမစြဲ ခဲ႔ေသာ ေျမာက္ကုိရီးယား အာဏာရွင္ ကင္ဂ်ဳံအီး အား ေပးအပ္ခဲ႔ပါသည္။ ကင္ဂ်ဳံအီး မွာ ဤႏွစ္အတြင္း က်မ္းမာေရး သိတ္မေကာင္းလွဟု ႏုိင္ငံတကာမွ ခန္႔မွန္းၾကေသာ္လည္း ၎၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားမွာ ပုံမွန္အတုိင္း ျဖစ္ေနခဲ႔ပါသည္။ ကင္၏ အာဏာရွင္သက္မွာ ၁၅ ႏွစ္ရွိပါသည္။

4. Than Shwe
Burma (Myanmar)
Age: 76
In power since: 1992
Last year's rank: 3

စတုတၳ အဆုိး၀ါးဆုံး အာဏာရွင္ အျဖစ္ ျမန္မာကုိ ကမာၻသိေအာင္( အဆုိးနည္းျဖင့္) လုပ္ေပးေနသူ သန္းေရႊ အား တံဆိပ္ကပ္ခဲ႔သည္။ သန္းေရႊ၏ ဤႏွစ္ ပုဒ္မ မွာ နာဂစ္မုန္တုိင္း ေၾကာင့္ လူေပါင္း တသိန္း၄ေသာင္းေက်ာ္ ေသေၾကေပ်ာက္ဆုံးမႈႏွင့္ အုိးမဲ႔အိမ္မဲ႔ ၂သန္းေက်ာ္ အား ႏုိင္ငံတကာမွ ၀ုိင္း၀န္းကူညီရန္ၾကိဳးပမ္းခဲ႔မႈကုိ အခ်ိန္ဆြဲဖင္ေႏွးခဲ႔ျခင္း ႏွင့္ တခ်ိန္တည္းမွာ ၎၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳေရးအတြက္ ျပည္လုံးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲကုိမူ ျမန္မာသမုိင္းတြင္ အဆုိး၀ါးဆုံး မွတ္တမ္း၀င္ခဲ႔ေသာ နာဂစ္မုန္တုိင္း ၾကီး ၾကားမွပင္ ဗႏၶဳလ မုိးတြင္းၾကီး ရခုိင္ရုိးမကုိျဖတ္ကာ ဓႏုျဖဴဆင္းသကဲ႔သုိ႔ ျပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ျပခဲ႔ျခင္းအတြက္ ႏုိင္ငံတကာမွ ရင္သပ္ရႈေမာ အံ႔ၾသ ေအာခ်ခဲ့ရသည္။ သန္းေရႊသည္ ယမန္ႏွစ္ လည္း ျငိမ္းခ်မ္းစြာ သပိတ္ေမွာက္ေသာ ေရႊ၀ါေရာင္ ကုိယ္ေတာ္မ်ားအား သုတ္သင္ေခ်မႈန္းမႈ႔ေၾကာင္႔ အဆုိးဆုံး အာဏာရွင္ တတိယေနရာ ရခဲ႔ပါသည္။

5. King Abdullah
Saudi Arabia
Age: 85
In power since: 1995
Last year's rank: 4

ပဥၥမ အာဏာရွင္ဆုိးၾကီး အျဖစ္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားမွ ဘုရင္ အဗၺဒူလာ အား သမုတ္ခဲ႔ပါသည္။ ေဆာ္ဒီ ဘုရင္ၾကီးသည္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးမ်ား ကုိ ဆက္လက္ ပိတ္ပင္ တားျမစ္ေနျခင္း ကုိခြင့္ျပဳထားသျဖင့္ အာဏာရွင္ဆုိးတဦး စာရင္း၀င္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဆာ္ဒီအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ မွတ္ပုံတင္ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ပင္ မရၾကဘဲ ဘယ္သြားသြား၊ဘယ္လာ လာ၊ဘာလုပ္လုပ္ အမ်ိဳးသား မ်ား၏ အုပ္ထိန္းမႈေအာက္မွသာ လုပ္ခြင့္ ရၾကပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ လူအခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ တခု ကုိ ေဆာ္ဒီအစုိးရမွ ဖြင္႔လွစ္ေပးခဲ႔ ေသာ္လည္း ထုိရုံး၌ အလုပ္လုပ္သူအားလုံးမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားသာလွ်င္ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာ္ဒီဘုရင္ အဗၺဒူလာ သည္ ယမန္ႏွစ္ကလည္း အာဏာရွင္ဆုိး အျဖစ္ စတုတၳခ်ိတ္ခဲ႔ ပါသည္။

6. Hu Jintao
China
Age: 66
In power since: 2002
Last year's rank: 5

ဆဌမ အဆုိး၀ါးဆုံး အာဏာရွင္အား တရုပ္မွ ဟူဂ်င္းေတာင္ အား ေပးအပ္ခဲ႔ပါသည္။ ဟူဂ်င္းေတာင္ သည္ ၂၀၀၈ အုိလံပစ္ပြဲ ကံထရုိက္ ဆြဲႏုိင္ရန္အတြက္ အေျခခံလူအခြင့္အေရး မ်ား ျမွင့္တင္ သြားမည္ ဟု ႏုိင္ငံတကာ ႏွင့္ အုိလံပစ္ေကာ္မတီကုိ နားလွည့္ ပါးရုိက္ ဂတိေပးခဲ႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္မူ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေျပာဆုိပုိင္ခြင့္ တုိ႔အား ပုိမုိတင္းၾကပ္ ခ်ဳတ္ခ်ယ္လာခဲ႔ပါသည္။ တိဘက္ႏွင့္ တျခား လူနည္းစု တုိင္းရင္းသား အေပၚ ပုိမုိဖိႏွိပ္လာျပီး ႏုိင္ငံေရး၊ဘာသာေရး အတုိက္အခံ မ်ားအား တရားစီရင္ခ်က္ မခ်ဘဲ “အလုပ္ၾကမ္းမွျပန္လည္ပညာေပးျခင္း” ရဲဘက္ စခန္းမ်ားသုိ႔ ၄ႏွစ္ထိတုိင္ပုိ႔၍ ေမာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ ပါသည္။ ဟူဂ်င္းေတာင္ သည္ ယမန္ႏွစ္က အဆုိး၀ါးဆုံး အာဏာရွင္ နံပါတ္ ၅ ခ်ိတ္ခဲ႔ပါသည္။


7. Sayyid Ali Khamenei
Iran
Age: 69
In power since: 1989
Last year's rank: 7

သတၱမ အဆုိး၀ါးဆုံး အာဏာရွင္အျဖစ္ အီရန္ မွ ဆာရဒ္ အာလီ ခါေမနီ မွ ရရွိခဲ႔ပါသည္။ ယမန္ႏွစ္ က ခါေမနီသည္ သတၱမပင္ ခ်ိတ္ခဲ႔ပါသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးတုိက္ပဲြ၀င္သူမ်ား၊ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသား မ်ား ႏွင့္ ဘာသာေရး အစုအဖြဲ႔ေလးမ်ား၊ သတင္းဂ်ာနယ္ သမားမ်ားကို ဖိႏွိ္ပ္ညွင္းပန္းမႈ မ်ား ေၾကာင့္ ဟုစြဲခ်က္တင္ၾကပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အထိ တကမာၻလုံးတြင္ အီရန္တႏုိင္ငံတည္းသာ ကေလး မ်ား အား ေသဒဏ္အျပစ္ေပးျခင္း ကုိ လက္ခံက်င့္သုံးေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ အီရန္ဥပေဒမွ ေယာကၤ်ားေလး ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္၊ မိန္းခေလး ၉ႏွစ္ႏွင့္အထက္အား ေသဒဏ္အျပစ္ေပးႏုိင္ သည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။

8. Isayas Afewerki
Eritrea
Age: 63
In power since: 1991
Last year's rank: 10

အဌမ အဆုိး၀ါးဆုံး အာဏာရွင္အျဖစ္ အီယစ္တရီယား (၁၉၅၂ခုႏွစ္တြင္ အီသီယုိပီးယားမွ ခြဲထြက္လာေသာ ႏုိင္ငံငယ္) မွ အုိင္စာရစ္ အဖီ၀ါကီ အား ေပးခဲ႔ျပီး ၎သည္ မႏွစ္က အဆင့္၁၀ ခ်ိတ္ခဲ႔ပါသည္။ အဖီ၀ါကီ သည္ ၂၀၀၈ ေမလ တြင္ ေရြးေကာက္ ပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ တုိင္းျပည္အတြင္း ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ေပၚေပါက္ လာေစႏုိင္သည္ ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအား အနဲဆုံး အႏွစ္ ၃၀ မွ ၄၀ ေက်ာ္မွသာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ဤထက္ပုိမုိၾကာျမင့္မွသာ ျပဳလုပ္မည္ ဟု ေက်ညာခဲ႔သည္။ သတင္းဌာနမ်ားကုိ ၎အစုိးရမွသာ တုိက္ရုိက္ခ်ဳပ္ကုိင္ခဲ႔ျပီး အနည္းဆုံး သတင္းသမား ၁၀ေယာက္ေက်ာ္အား ၂၀၀၁ ခုမွ စတင္ထိန္းသိမ္းခဲ႔ပါသည္။

9. Gurbanguly Berdymuhammedov
Turkmenistan
Age: 51
In power since: 2006
Last year's rank: Unranked

န၀မ အဆုိး၀ါးဆုံးအာဏာရွင္ အျဖစ္ တာခ္မန္းနိစတင္မွ ဂါဘန္ဂူလီ ဘာဒီမူဟာမက္ေဒါ႔ ဤႏွစ္မွ စတင္ ရရွိခဲ႔ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးအတုိက္အခံမ်ား၊သတင္းသမားမ်ား၊ ဘာသာေရး သမား မ်ားအား ဖိႏွိပ္ညွင္းပန္းခဲ႔ျပီး မတ္၊ဧျပီ အစရွိေသာ လ နံမည္မ်ားအား သူနံမည္ ႏွင့္ သူအေမ နံမည္ ေပး၍ ေခၚေ၀ၚေစခဲ႔ျခင္းမ်ား အစရွိသည့္ အလားတူ အာဏာရွင္ရူးမ်ား ျပဳလုပ္ေနက် အူေၾကာင္ေၾကာင္ အျပဳအမူမ်ားကုိျပဳလုပ္ခဲဲဲ႔ပါသည္။

10. Muammar al-Qaddafi
Libya
Age: 66
In power since: 1969
Last year's rank: 11

ဒႆမ အဆုိး၀ါးဆုံးအာဏာရွင္ၾကီး အျဖစ္ အႏွစ္ ၄၀ အာဏာသက္ ျပည့္လုခါနီးျဖစ္ေသာ လစ္ဗ်ား မွ ကဒါဖီ အား ေပးအပ္ခဲ႔ပါသည္။ သက္ဦးဆံပုိင္ရာဇေသြး မပါ ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား အနက္ ဂါဘြန္ ရွိ အုိမာ ဘြန္ဂုိ တေယာက္သာ ကဒါဖီ ၏ ေရွ႔၌ ႏွစ္အမ်ားဆုံး အာဏာရွင္သက္တမ္း ခ်ိဳးထားႏုိင္ခဲ႔ပါသည္။ လစ္ဗ်ားအစုိးရ၏ သတင္းမ်ားကုိ ျဖန္႔ခ်ိပါက လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာ ကုိ ဖ်က္ဆီးေစသည္ ဟူေသာ စြဲခ်က္မ်ား ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ ကဒါဖီ သည္ ယမန္ႏွစ္က အဆင့္ ၁၁ သာ ခ်ိတ္ခဲ႔ပါသည္။

PARADE's annual World's Worst Dictators list:2009.


အဆုိး၀ါးဆုံး အာဏာရွင္ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အမွတ္ေပးစည္းမ်ည္းမ်ားမွာ လူအခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ား၊ ၎တုိ႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈလက္ေအာက္၌ ျပည္သူျပည္သားမ်ား ခံစား ေနရေသာ ဒုကၡအ၀၀မ်ား၊ အာဏာကုိ တဦးတည္းလက္၀ါးၾကီးအုပ္ခ်ယ္လွယ္မႈမ်ား အစရွိသည္ တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန၊ လူအခြင့္အေရးေစာင္႔ၾကည့္မႈ ေကာ္မရွင္၊ ႏုိင္ငံတကာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရး အဖြဲ႔၊ နယ္နိမိတ္မဲ႔ သတင္းေထာက္မ်ား အဖြဲ႔တုိ႔ မွ ရရွိပါသည္။

Rest of your post

Saturday, March 28, 2009

ထုိင္းႏုိင္ငံ ကမၻာေက်ာ္ ဆူနာမီ လိမ္လည္မႈၾကီး

The woman who supposedly died in the tsunami, and the same woman today.
ဆူနာမီ မွာေသဆုံသြားခဲ့တယ္လုိ႔ လိမ္လည္ခဲ့တဲ့ ထုိင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အမ်ိဳးသမီး ကန္ကနစ္(Mrs Kankanit)
(ပုံ-ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္)


ေအာင္မုိး -ေဂ်ရာပြန္ေသာ္မဆင္

ထုိင္းႏုိင္ငံ ပက္ခ်္ဘူရီခရုိင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္း တစ္ဦး ရဲ႕ သမီးၿဖစ္သူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အမ်ိဳးသမီး ကန္ကနစ္(Mrs Kankanit) ဟာ သူမ ႏွင့္ ခင္ပြန္းသည္တုိ႔ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရေသာ တရားစြဲဆုိ ခံေနရေသာအမႈမ်ား၊ တင္ရွိေနေသာ အေၾကြးမ်ားကုိ ပ်က္ၿပယ္သြားေအာင္ ႏွင့္ ၿပန္ေပးမဆပ္ရေအာင္ အတြက္ ကမၻာေက်ာ္ လိမ္လည္မႈၾကီးကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ႏွင့္ လိမ္လည္ခဲ့သူ ႏွစ္ဦးစလုံးကုိ ယခုအခါ ဖမ္းဆီးမိလုိက္ၿပီ ၿဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္းမႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ အရာရွိၾကီး က ဒီကေန႔ သတင္းဌာနေတြနဲ႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတခုမွာ အတည္ၿပဳ ထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆုိခဲ့ၾကတယ္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အမ်ိဳးသမီး ကန္ကနစ္(Mrs Kankanit) ရဲ႕ ခင္ပြန္းသည္ ခ်မ္ခ်ိဳင္း ( Mr Charnchai) က သူရဲ႕ ဇနီးသည္ ကန္ကနစ္ဟာ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၄ ႏွစ္ က ရုိက္ခတ္ခဲ့တဲ့ ဆူနာမီသဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္ ကာလအတြင္းမွာ ေသဆုံးသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒီေသဆုံးမႈဟာ အမွန္ေတာ့ လိမ္လည္ခဲ့တာသာ ၿဖစ္ေၾကာင္း မႈခင္းစုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့တဲ့ ထုိင္းအထူးရဲအဖြဲ႔က အတည္ၿပဳေၿပာဆုိသြားခဲ့တယ္။

လူအေၿမာက္အမ်ား ေသဆုံးသြားခဲ့တဲ့ သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္ ကပ္ဆုိးၾကီး ဆူနာမီလႈိင္းလုံၾကီး ဖူးကပ္ အပန္းေၿဖကမ္းေၿခကုိ ရုိက္ခတ္ ခံခဲ့ရစဥ္က ခင္ပြန္းသည္ ခ်မ္ခ်ိဳင္း က ဇနီးသည္ ကန္ကနစ္ ေသဆုံးသြားခဲ့ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာရဲဌာန ကုိ အေၾကာင္းၾကားခဲ့တယ္။ နာမည္မသိ၊ ပုိင္ရွင္မရွိ ရေနာင္ ရွိ Ko Phayam ပင္လယ္မွာ ေမွ်ာ္ပါေနတဲ့ ေသဆုံးေနေသာ အမ်ိဳးသမီးရုပ္အေလာင္းဟာ သူ၏ဇနီးသည္ ကန္ကနစ္ ၿဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘဏ္ကပ္ၿပား၊ မွတ္ပုံတင္ကပ္ၿပားေတြ၊ အေထာက္အထား သက္ေသေတြ ကုိလည္း သူမအေလာင္းနဲ႔အတူေတြ႔ရွိခဲ့ရေၾကာင္း ဖူးကပ္ရဲစခန္းမွာ အေၾကာင္းၾကား ခဲ့တယ္။ ဖူးကပ္ရဲစခန္းမွာ အေၾကာင္းၾကားၿပီးေနာက္ သူမေသဆုံးသြားခဲ့ေၾကာင္းကုိ အစုိးရရဲ႕ ေထာက္ခံစာကုိ ရယူသြားခဲ့တယ္လုိ႔ စုံစမ္းသိရွိခဲ့ရေၾကာင္း၊ မႈခင္းအရာရွိၾကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေပါင္ပတ္ခ်ရာဖန္ က အတည္ၿပဳေၿပာဆုိသြားခဲ့တယ္။ ခင္ပြန္းသည္ ခ်မ္ခ်ိဳင္း ဟာ ဇနီးသည္အတြက္ စ်ာပနအခမ္းအနား ႏွင့္ ေအာင္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနားမ်ား ကုိလည္း ဖူးကပ္မွာ တခမ္းတနား ၿပဳလုပ္ေပးၿပီး၊ ၿမဳပ္ႏွံ သၿဂိဳလ္ေပးလုိက္တယ္။

ဒီလုိေသဆုံးသြားေၾကာင္း တရား၀င္အသိအမွတ္ၿပဳခံခဲ့ရၿပီးေနာက္၊ သူမကေလးမ်ားအတြက္ ထုိင္း အသက္အာမခံ ကုမၸဏီ (Thai Life Insurance Co ) က ဘတ္ေငြ ၉ သိန္း၊ အေမရိကန္ အာမခံကုမၸဏီ ( AIG) က ဘတ္ေငြ ၁.၂ သန္း ေတာင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးအပ္ၿခင္း ခံခဲ့ရတယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ကန္ကနစ္(Mrs Kankanit) ႏွင့္ ခင္ပြန္းသည္တုိ႔ဟာ Parnsap Evergreen Co လုိ႔ေခၚတဲ့ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ဆီ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိ ထူေထာင္ၿပီး လုပ္ကုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေငြေၾကးဆုံးရွဳံးမႈမ်ားစြာနဲ႔ ရင္ဆုိင္ခဲ့ၾကရၿပီး ေဒ၀ါလီခံခဲ့ၾကရတယ္။ သူတုိ႔ဇနီးေမာင္ႏွံဟာ PTT Plc ကုမၸဏီမွာ ထုိင္းဘတ္ေငြ ၅ ဘီလီယံ၊ TMB ဘဏ္မွာ ဘတ္ေငြ သန္း ၈၀၀ ေက်ာ္၊ Thai Asset Management Corp မွာ ဘတ္ေငြ သန္း ၅၀၀၊ Phayathai Asset Management မွာ ဘတ္ေငြ သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ အေၾကြးတင္ရွိခဲ့ၾကတယ္။ သူတုိ႔ဇနီးေမာင္ႏွံ ဟာ တရားရုံးမွာ စြဲဆုိထားေသာ အမႈေပါင္း ၆၃ မႈ ကုိ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး၊ စုစုေပါင္း ဘတ္ေငြ ၈ ဘီလီယံ အေၾကြးတင္ရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း မႈခင္းရဲအရာရွိၾကီး ေတြကထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆုိခဲ့တယ္။

ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း လိမ္လည္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုိင္းစီးပြားေရးပုိင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီး ကန္ကနစ္(Mrs Kankanit) ႏွင့္ ခင္ပြန္းသည္ ခ်မ္ခ်ိဳင္း ( Mr Charnchai) ဟာ အိမ္ေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မွာ ပုန္ေအာင္းေနထုိင္ခဲ့ၿပီး၊ မ်က္ႏွာကုိ အလြယ္တကူ မမွတ္မိေအာင္ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး မ်က္ႏွာဖ်က္ ( Facial Surgery) ၿပင္ဆင္မႈၿပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း စုံစမ္းသိရွိခဲ့ရတယ္။ ၿဗာေရာင္ပန္၀မ္ ( Phayao Panwang ) နံမည္အသစ္ၿဖင့္ မွတ္ပုံတင္သစ္ ရရွိရန္ အတြက္ မွတ္ပုံတင္ အေဟာင္း ေပ်ာက္ဆုံးသြားေၾကာင္း ကုိ ႏြန္ထဘူရီ ခရုိင္ မွတ္ပုံတင္ဌာနမွာ ၾကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း၊ သူမ လက္ေဗြရာဟာ ၿဗာေရာင္ပန္၀မ္ လက္ေဗြရာႏွင့္ တူညီမႈမရွိသၿဖင့္ မရရွိခဲ့ေသာ္လည္း၊ ေနာက္ပုိင္းမွာ ဆဗန္ဘူရီ မွတ္ပုံတင္ဌာနက ၿဗာေရာင္ပန္၀မ္ နံမည္ၿဖင့္ မွတ္ပုံတင္အသစ္ကုိ ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ၊ ၄ ႏွစ္ၾကာ သူမေသဆုံးမႈကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့တဲ့ CSD Division ၅ က အတည္ၿပဳ ထုတ္ေဖာ္ ေၿပာဆုိခဲ့တယ္။

သူမ ေသဆုံးခဲ့မႈ ကုိ သံသယရွိေၾကာင္း၊ ၿပန္လည္စုံစမ္းစစ္ေဆးေပးဖုိ႔ သူမကုိ ေငြထုတ္ေခ်းေပး ခဲ့ေသာ Choke Chai Mahachai Co က တရား၀င္ ရဲဌာန တုိင္ၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္၊ မႈခင္းဆုိင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႔ေတြက ဆူနာမီမွာ ေသဆုံးသြားခဲ့ေၾကာင္း လိမ္လည္ခဲ့မႈ ကုိ ေနာက္ကြယ္ကေန ေၿခရာခံ စုံစမ္းခဲ့ၾကေၾကာင္း ရဲအရာရွိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေပါင္ပတ္ခ်ရာဖန္ က သတင္းဌာနေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံေမးၿမန္းခန္းမွာ ထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆုိသြား ခဲ့တယ္။

Rest of your post

ထုိင္းအစုိးရက လစာနည္း အလုပ္သမားမ်ား ကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ ကူညီ


လစာနည္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ထုိင္းအစုိးရ က ေငြေၾကးကူညီေထာက္ပံ့ေသာ ဘတ္ေငြ ၂၀၀၀ ခ်က္လက္မွတ္


-ၿမတ္စုိး-
၀၃-၂၅-၂၀၀၉

ဒီေန႔ ထုိင္းအစုိးရက တလ ၀င္ေငြ ဘတ္ေငြ ၁၅၀၀၀ ေအာက္ရရွိၿပီး၊ ထုိင္းလူမႈဖူလုံေရးဌာန ( Social Security Office) မွာ မွတ္ပုံတင္ထားၾကတဲ့ လစာနည္း ထုိင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဘတ္ေငြ ၂၀၀၀ ခ်က္လက္မွတ္ ေတြကုိ ထုတ္ေပးလုိက္ ပါၿပီ။ ကမၻာ့စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း ကာလအတြင္း လစာနည္း ၀န္ထမ္းမ်ား ခံစားေနရေသာ ဒုကၡအခက္အခဲ ေတြကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံ ကူညီတဲ့အေနနဲ႔ ေငြခ်က္လက္မွတ္ အေစာင္ ၅ ဒသမ ၅၄၇ သန္း ကုိ ဘန္ေကာင္ဘဏ္ ကေနတဆင့္ ထုတ္ေပးလုိက္ေၾကာင္း၊ ထုိင္းဒုတိယ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ Kobsak Sabhavasu က ေၾကညာသြားပါတယ္။

ေ၀လံတဲ့ ေနရာေတြ ႏွင့္ တခ်ိဳ႕ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ လူမႈဖူလုံေရးဌာနမွာ အခ်ိန္မွီ မွတ္ပုံတင္ရန္ ေနာက္က်ခဲ့ ၾကတဲ့ အလုပ္သမား ၁.၂ သန္းအတြက္လည္း မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ လက္ခံရရွိသြားမွာ ၿဖစ္ေၾကာင္း၊ တကယ္လုိ႔ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ ဘတ္ေငြ ၂၀၀၀ ခ်က္လက္မွတ္ေတြကုိ မရရွိလွ်င္ ဖုန္းနံပါတ္ ၁၅၆၄ ကုိ ေခၚဆုိ ေမးၿမန္းစုံစမ္းႏုိင္ေၾကာင္း အစုိးရ က တရား၀င္ေၾကညာခ်က္ထုတ္ၿပန္ခဲ့တယ္။ ဒီထုတ္ၿပန္ေၾကညာခ်က္ေတြကုိ ေရဒီယုိ၊ ရုပ္ၿမင္သံၾကား၊ သတင္းစာေတြကေနတဆင့္ ၿပည္သူေတြကုိ အသိေပးခဲ့တယ္။

ဒီခ်က္လက္မွတ္ေတြကုိ မတ္လ ၂၆ မွ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔ အတြင္း မရရွိခဲ့လွ်င္ ထုိင္းအစုိးရလူမႈဖူလုံေရးဌာနမွာ လာေရာက္ ထုတ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဒီခ်က္လက္မွတ္ေတြကုိ ဇြန္လ ၁၅ ေနာက္မွစ၍ သက္ဆုိင္ရာဌာနမွာ လာေရာက္လဲလွယ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေနာက္က်လဲလွယ္တဲ့ ခ်က္လက္မွတ္မ်ားကုိ ၿပႆနာ တခုခ်င္းအေနအၿဖစ္ ေလ့လာစဥ္းစားဆုံးၿဖတ္သြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေၿပာဆုိသြားပါသည္။

ထုိင္းအစုိးရဟာ လစာနည္း၀န္းထမ္းမ်ား ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံ မႈကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ ႏွစ္သစ္ကူးမတုိင္ခင္ စီစဥ္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ဒီေထာက္ပံ့မႈ ေငြေၾကးဟာ ႏွစ္သစ္ကူးကာလအတြင္း ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ၊ ေငြေၾကးေစ်းကြက္၊ အေရာင္အ၀ယ္ေစ်းကြက္အတြင္းမွာ ေငြေၾကး ႏွင့္ သုံးစြဲမႈ ပုံမွန္လည္ပတ္ေစမႈ ကုိ တြန္းအားေပး ေစႏုိင္တဲ့ အစီအစဥ္ေကာင္းတရပ္ၿဖစ္တဲ့အၿပင္၊ ၿပည္သူေတြကလည္း အစုိးရအေပၚ ေထာက္ခံလာေစႏုိင္တဲ့ အခ်က္ေကာင္းၿဖစ္ေစတယ္လုိ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံစီးပြားေရးကုိ ေလ့လာေနတဲ့ ၿမန္မာစီးပြားေရးပညာရွင္ေတြက တြက္ဆေၿပာဆုိေနၾကတယ္။

ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ကမၻာ့စီးပြားေရးကပ္ဆုိးၾကီးအတြင္း အလုပ္သမား ၂ သန္းနီးပါး အလုပ္အကုိင္ဆုံးရွဳံးေနၾကၿပီး၊ စီးပြားေရးကုိ ၿပန္လည္နလံထူလာႏုိင္ေအာင္ စီးပြားေရးက်ားကန္မည့္ အစီအစဥ္ေတြကုိ အားသြန္ခြန္စုိက္ ၾကိဳးပမ္းေနၾကပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ၂၀၁၀ -၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္း ထုိင္းဘတ္ေငြ ၁.၅၆ ထီြလီယံ သုံးစြဲဖုိ႔ ထုိင္းစီးပြားေရးစီမံကိန္းေရးဆြဲေနၾကတဲ့ ၀န္ၾကီးမ်ားက ဒီေန႔ပဲ သေဘာတူ အတည္ၿပဳခဲ့ၾကတယ္။ ဒီ ထုိင္းဘတ္ ေငြ ၁.၅၆ ထီြလီယံ သုံးစြဲမည့္ စီးပြားေရးက်ားကန္ေပးမႈအစီအစဥ္ဟာ GDP ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအား ၅ ရာခုိင္ႏွဳန္း တုိးၿမင့္လာမွာၿဖစ္ၿပီး၊ ၃ ႏွစ္အတြင္း အလုပ္သမား ၁ ဒသမ ၆ သန္းကုိ အလုပ္အကုိင္ေတြ ၿပန္လည္ ရရွိလာၾကလိမ့္မည္လုိ႔ ခန္႔မွန္းတြက္ဆခဲ့ၾကတယ္။

စစ္ပြဲမရွိေတာ့တဲ့တုိင္းၿပည္မွာ မႈိလုိေပါေနတဲ့ ၿမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား ဟန္ေရးၿပေနပုံ

က်ေနာ္တုိ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြမွာ သူတုိ႔ တုိင္ၿပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးကုိ ကမၻာ့စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းမွ အၿမန္လြတ္ေၿမာက္ေအာင္ ေန႔မအား ညမအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အခ်ိန္၊ သူတုိ႔ၿပည္သူေတြ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ဒုကၡေတြကုိ ေငြေၾကး ႏွင့္ အၿခားအကူအညီေပးေရးအစီအစဥ္ေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အခ်ိန္ မွာေတာ့ ၿမန္မာၿပည္မွာ မႈိလုိေပါေနတဲ့ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြကေတာ့ စိတ္ကူးယဥ္ ေနၿပည္ေတာ္ ၾကပ္ေၿပး မွာ ဘုရားထီးတင္လုိက္၊ စစ္ေရးၿပအခမ္းအနားေတြ လုပ္ဖုိ႔ စစ္ေဆးလုိက္နဲ႔ သတင္းစာေတြမွာ ေ၀ေ၀ဆာဆာေဖာ္ၿပေနလုိက္တာ အင္မတန္မွ ရွက္စရာလည္းေကာင္း၊ ၀မ္းနည္းစရာလည္း ေကာင္း ပါေတာ့တယ္။ ေနၿပည္ေတာ္ ၾကပ္ေၿပးသခၤ်ိင္းကုန္းအေရးက တုိင္းၿပည္အေရးထက္ ပုိအေရးၾကီး ေနၾကတယ္ဆုိတာ ဆင္းၾကီး ကုိ လယ္ကြင္းၿပင္မွာ ထင္းထင္းၾကီး ေတြ႔ေနရသလုိ ၿမန္မာၿပည္သူေတြကေတာ့ သိရွိေနၾကပါၿပီ။

ထုိင္းအစုိးရ၏ စီးပြားေရးက်ားကန္မႈအစီအစဥ္ ေနာက္ခံသမုိင္း


ထုိင္းအစုိးရက လစာနည္း၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေနမႈဟာ ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးၿပန္လည္ နလံထူလာေအာင္ႏွင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းကာလအတြင္း ၿပည္သူမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကုိ ကူညီေၿဖရွင္းေပးေနတဲ့ စီးပြားေရးက်ားေနမႈ အစီအစဥ္ထဲက တစ္ခုပါ။ ထုိင္းအစုိးရရဲ႕ စီးပြားေရးက်ားကန္မႈ အစီအစဥ္ေတြကုိ အေသးစိတ္သိေအာင္ စာဖတ္သူမ်ား ထပ္မံေ၀မွ်ေပးပါတယ္။

ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ၀န္ၾကီးခ်ဴပ္ အဘီဆစ္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစုိးရက ကမၻာ့စီးပြားေရး ကပ္ဆုိးၾကီး ရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ေတြကုိ ရင္ဆုိင္ဖုိ႔ ႏွင့္ ထုိင္းစီးပြားေရးက်ားကန္ေပးမဲ့ အစီအစဥ္ကုိ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈.၇ ဘီလီယံ ကုိ သုံးစြဲဖုိ႔တင္ၿပခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ထုိင္းပါလီမာန္ က ဒီေန႔ဘဲ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၃၅ ဘီလီယံ ( ၁၁၆.၇ ဘီလီယံ ဘတ္) ကုိသာ သုံးစြဲဖုိ႔ အတည္ၿပဳ ေပးခဲ့တယ္။ ထုိင္းၿပည္သူေတြ ကုိ သိေအာင္လည္း တရား၀င္ ထုတ္ၿပန္ေၾကညာ ေပးခဲ့တယ္။ ဒီလုိ လ်ာထားၿပီး စံနစ္တက် သုံးစြဲမဲ့ အစီအစဥ္ေတြမွာ လစာနည္းသူေတြကုိ ဘတ္ေငြ ၂၀၀၀ (အေမရိကန္ ၅၈ ေဒၚလာ)ေထာက္ပံ့ေရး၊ အခမဲ့ ေရ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္သုံးစြဲႏုိင္မႈ၊ အခမဲ့ ရထား ႏွင့္ ဘက္စ္ကားမ်ား စီးနင္းႏိုင္ေစမႈ ၊ အခမဲ့ ၁၅ ႏွစ္ ပညာေရးသင္ၾကားႏုိင္ေစမႈ ႏွင့္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေပးမႈ ေတြပါ၀င္ပါတယ္။ အစုိးရတရပ္က သူတုိ႔ၿပည္သူေတြရဲ႕ အခက္အခဲ၊ အက်ပ္အတည္းေတြကုိ စံနစ္တက် တာ၀န္သိသိ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ သုံးစြဲမႈအစီအစဥ္ေတြပါ။ ထုိင္းႏုိင္ငံ မွာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္သူ ၃၇.၆ မီလီယံရွိတဲ့ အၿပင္ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ ေနသူေတြဟာ ၅ သန္းေက်ာ္ရွိ ေနပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ မွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ပထမ ကုိးလပတ္ အတြင္း ထုိင္းလူမ်ိဳး ၅၃၀,၀၀၀ အလုပ္လက္မဲ့ၿဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ ၉၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိလာ လိမ့္မယ္လုိ႔ ထုိင္းအစုိးရရဲ႕ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဌာန က ေၾကညာခဲ့ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ တရားမ၀င္လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ သူေတြ သန္းနဲ႔ခ်ီ အလုပ္လုပ္ ကုိင္ေနတာေၾကာင့္ ထုိင္းလူမ်ိဳးေတြ အလုပ္အကုိင္ေတြရရွိႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီေပးသင့္ေၾကာင္း ထုိင္းစီးပြားေရးပညာရွင္ေတြနဲ႔ အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ တခ်ိဳ႕က သတိေပးေၿပာဆုိေနပါတယ္။


Rest of your post

From Stalin to Burma, a history lesson


by Harry Poppkick
Monday, 23 March 2009 19:28

(Harry Poppick is a student in the United States and his mother is from Burma. This paper was written for a history class project.)

They may wear different cloaks, but under the surface all dictators are similar. As the memory of dictators like Joseph Stalin fades, mistakes of the past repeat themselves with a vengeance in forgotten places like Burma.

One writer said of Stalin: “He had found Russia working with wooden ploughs and left it equipped with atomic [stock]piles.” But perhaps the true question doesn’t regard Stalin’s undisputable impact on humanity, but whether the legacy justified all the human sacrifice. To Stalin, the millions killed as a consequence of his ambitious drive were simply stepping stones along the road to national prosperity. However, such a Machiavellian frame of mind can neither be justifiable nor ethical.

Stalin utilized numerous harsh methods in attempting to meet his ‘utopian’ goals. Collective farms were prevalent, while each Five Year Plan sought to leapfrog Russia ahead of competing nations and systems. Toward this end, virtually every industry fell under the direct control of the government and its de facto and shackled workforce. And the sad truth, more often than not, was results never met by an increasingly impoverished population.

Stalin’s principle instrument for maintaining control over his country was his secret police. Through this institution, fear was instilled in the hearts of the people. The final death toll from Stalin’s regime is indeed staggering, with estimates ranging from 10 to 20 million people having perished.

Stalin was under the belief that all his actions, extreme or otherwise, were necessary in order to pull Russia into the industrial age. Yet, ultimately, the major flaw in Stalin’s reasoning was that he claimed all sacrifices were necessary and for the future of Russia. “Life has improved, comrades. Life has become more joyous,” he once remarked. And while he was thinking about the future of the country and the generations to come, the standard of living within Russia had plummeted.

Today, forgetting that dictatorship is a self inflicted wound, some intellectuals and humanitarians reason that simply sending more aid and increasing engagement are starting points to improving the political situation in Burma. But when they begin to regard the active opposition, as symbolized by Aung San Suu Kyi, as increasingly irrelevant, the time has come to refresh their memory about Joseph Stalin and the enormous price of dictatorship. It is one thing to want to bring Burma into the international community, but it is another to coddle and nurture tyrants without speaking out against their inhumane acts.

So far, newly elected U.S. President Barack Obama and Foreign Secretary Hillary Clinton have taken a cautious and slow approach toward Burma. But in a world of competing interests and ideology, it will be a great tragedy if they fail to take a firm stand against the dictators in Burma.

After all, the United States and its allies helped reform the militaries in Indonesia and Turkey within democratic transitions and transformations. Now, the U.S., United Nations, ASEAN and the European Union need decisive and effective leadership to help Burma. Obama and Clinton have a great chance to seize this mantle…if they are willing to seriously take on the leadership role.

Today, even as Burma’s generals tragically act more and more like Stalin, could it not be that the army as an institution in Burma was originally inspired by similar beliefs to those of countries such as Indonesia and Turkey? This should offer an important clue as to where to begin with Burma.
Rest of your post

Monday, March 23, 2009

ကမၻာ့စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း ႏွင့္ ၿပင္သစ္ႏုိင္ငံတ၀န္း အလုပ္သမားသပိတ္


လူ ၃ သန္းေက်ာ္ ဆႏၵၿပေနၾကတဲ့ ၿပင္သစ္ႏုိင္ငံတ၀န္း အလုပ္သမားသပိတ္ကုိ ဤေနရာမွာ ၾကည့္ရွဳ႕ႏုိင္ပါသည္။
We have a president who aggravates the crisis by making the wrong economic and social choices
(Benoit Hamon, Socialist Party)

-ၿမတ္စုိး-
၀၃-၂၀-၂၀၀၉

ၿပင္သစ္ႏုိင္ငံမွာ သမၼတ ဆာကုိဇီး ရဲ႕ စီးပြားေရး မႈ၀ါဒေတြ ၊ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းကာလအတြင္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေနမႈေတြ၊ အလုပ္အကုိင္ေတြ ဆက္လက္ဆုံးရွဳံးမႈေတြ၊ အစုိးရ ရဲ႕ အကူအညီေပးေရးအစီစဥ္ေတြကုိ ၿပည္သူေတြက မေက်မနပ္ၿဖစ္ကာ လမ္းမေတြေပၚမွာ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ဆႏၵၿပေနၾကပါတယ္။ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵၿပ မႈေတြဟာ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၂၀၀ မွာ ၿဖစ္ေပၚေနၿပီး၊ ၿပင္သစ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ က ေတာ့ ႏုိင္ငံအ၀န္းမွာ ဆႏၵၿပသူ ၁ ဒသမ ၂ သန္းသာရွိတယ္လုိ႔ခန္႔မွန္းခဲ့ေပမဲ့ လူေပါင္း ၃ သန္းေက်ာ္ပါ၀င္ဆႏၵၿပ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ဆႏၵၿပပြဲကုိ ၿပင္သစ္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ အတုိက္အခံ ၿပင္သစ္ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီေတြက ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလုိ အစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္ ဆႏၵၿပမႈေတြေၾကာင့္ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ ရွိ ေလဆိပ္ေတြ၊ ႏုိင္ငံ အတြင္း မီးရထားေၿပးဆြဲမႈအပါအ၀င္ ကုန္းလမ္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေတြ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး လုပ္ငန္း၊ ေက်ာင္းေတြ၊ အစုိးရရုံးခန္းေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ေၾကာင္း ၿပင္သစ္အစုိးရက အတည္ၿပဳ ေၿပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ပဲရစ္ၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕တြင္းရထားေၿပးဆြဲေနမႈ ႏွင့္ ဘက္စ္ကားေၿပးဆြဲေနမႈေတြကေတာ့ ပုံမွန္အတုိင္း ရွိေန ၾကတယ္လုိ႔ ေၿပာဆုိခဲ့တယ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာေတာ့ ဆႏၵၿပလူငယ္ေတြ ဟာ မီးတင္ရွဳိ႕ မႈေတြ၊ ဖ်က္ဆီမႈေတြရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြနဲ႔ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈ ေတြ၊ အၾကမ္းဖက္ခဲ့ၾကသူေတြကုိ ဖမ္းဆီးမႈေတြေတာ့ရွိခဲ့ပါတယ္။

ၿပင္သစ္ အၾကီးဆုံးေရနံကုမၸဏီၾကီးၿဖစ္တဲ့ တုိတယ္ (Total) ကေတာ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ၀င္ေငြအၿမတ္အစြန္း ေတြထြက္ ခဲ့ေသာ္လည္း အလုပ္အကုိင္ေလွ်ာ့ခ်ေနမႈေၾကာင့္ ဆႏၵၿပေနၾကေသာ အလုပ္သမားေတြနဲ႔ အလုပ္သမားသမဂၢေတြက အေတာ္လည္း စိတ္ဆုိးမႈေတြ ၿဖစ္ေနၾကတယ္။ တၿခားတဖက္မွာ လည္း အလုပ္သမား သမဂၢ၀င္ေတြကုိ ေပးေနရတဲ့ ေစ်းၾကီးတဲ့လုပ္ခ၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြဟာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္ကုိ ၿမင့္တက္ေစၿပီး၊ တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကုိရီးယား ႏုိင္ငံေတြလုိ ႏုိင္ငံၿခားကုမၸဏီေတြနဲ႔ ေစ်းကြက္အတြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြ မွာ ကုမၸဏီေတြအတြက္အရွဳံးေပၚေစခဲ့တယ္။

ၿပင္သစ္ အၾကီးဆုံးေရနံကုမၸဏီၾကီးၿဖစ္တဲ့ တုိတယ္ ကုမၸဏီဟာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ဥေရာပေငြ (Euros) ၁၃ ဒသမ ၉ ဘီလီယံ ( အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈ ဘီလီယံ) ၀င္ေငြအၿမတ္အစြန္း ထြက္ခဲ့ ေသာ္လည္း၊ ကုမၸဏီရဲ႕ အလုပ္သမား ၅၅၀ ကုိ အလုပ္အကုိင္ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်ခဲ့တယ္။

စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္း ကာလအတြင္း ၀င္ေငြအၿမတ္အစြန္းထြက္ခဲ့ေသာ တုိတယ္ ကုမၸဏီလုိ အၿခား ကုမၸဏီမ်ား ကလည္း ဒီလုိအလုပ္အကုိင္ဆက္ေလွ်ာ့ခ်ေနမႈ ၿပဳလုပ္ေနတာကုိ ၿပင္သစ္အစုိးရ က ၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ ၿပစ္တင္ ေ၀ဖန္ရွဳံ႕ ခ်ခဲ့တယ္။ ဒီလုိေလွ်ာ့ခ်ေနမႈ ဟာ အစုိးရ ရဲ႕ အလုပ္လက္မဲ့ေတြကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ေနမႈ အသုံးစရိတ္လ်ာထားခ်က္ေတြကုိ အၾကီးအက်ယ္ ဒုကၡေရာက္ေစခဲ့တယ္လုိ႔ အလုပ္သမား ကူညီေထာက္ပံ့ေရး၀န္ၾကီးေလာ္ရင့္ ( Laurent Wauquiez) က ထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆုိခဲ့တယ္။ ၿပင္သစ္ အၾကီးဆုံး ေရနံကုမၸဏီၾကီး ၿဖစ္တဲ့ တုိတယ္ ( Total) ရဲ႕ အက်ိဳးအၿမတ္ ၉၀ ရာခုိင္ႏွဳန္း ဟာ ၿမန္မာႏုိင္ငံ ကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံၿခားရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေတြ ကေနတဆင့္ အၿမတ္အစြန္းထြက္ရွိခဲ့ၾကတာၿဖစ္တယ္။

ကမၻာ့စီပြားေရး အက်ပ္အတည္း ကာလအတြင္း ၿပင္သစ္ အလုပ္သမား ၂ ဒသမ ၂ သန္း အလုပ္လက္မဲ့ ၿဖစ္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ၿပင္သစ္ႏုိင္ငံမွာ ေနာက္ ၁၂ လ အတြင္း ေနာက္ထပ္ အလုပ္အကုိင္ ၃၅၀,၀၀၀ ဆုံးရွဳံး လိမ့္အုံးမယ္လုိ႔ အစုိးရက ထုတ္ၿပန္ ေၾကညာခဲ့တယ္။ အလုပ္လက္မဲ့ႏွဳန္းထားဟာ ၈ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏွဳန္း ၿမင့္တက္လာခဲ့တယ္လုိ႔ ၿပင္သစ္အစုိးရ အလုပ္သမား ၀န္ၾကီးဌာနက ထုတ္ၿပန္ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

ၿပင္သစ္အစုိးရ တာ၀န္ရွိသူေတြကေတာ့ ၿပင္သစ္ၿပည္သူေတြရင္ဆုိင္ေနၾကရတဲ့ ခံစားမႈေတြ ကုိ နားလည္မႈ ရွိပါတယ္လုိ႔ ေၿပာဆုိသြားခဲ့ၿပီး၊ အားလုံးရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းေတြ ကုိ အတူတကြ ပူးေပါင္းေၿဖရွင္းၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းႏွဳိးေဆာ္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိ ႏုိင္ငံအ၀န္း ဆႏၵၿပသပိတ္ေမွာက္ေနမႈဟာ ဇန္န၀ါရီလက ၿဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ၿပင္သစ္ အမဲေရာင္ ၾကာသပေတးေန႔ ( Black Thursday)သပိတ္ က စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္လေတြ မွာလည္း အစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္ဆႏၵၿပ သပိတ္ေတြကုိ ႏုိင္ငံအ၀န္းမွာ က်င္းပဖုိ႔ရွိေနၾကေၾကာင္းၾကားသိရပါတယ္။

ၿပင္သစ္ အမဲေရာင္ ၾကာသပေတးေန႔ ( Black Thursday)သပိတ္ ေနာက္ခံ သမုိင္း


ၿပင္သစ္ အမဲေရာင္ ၾကာသပေတးေန႔ ( Black Thursday)သပိတ္ ( ဇန္န၀ါရီလ)

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၉ က ၿပင္သစ္ႏုိင္ငံမွာ တႏုိင္ငံလုံးက အလုပ္သမားေတြေထာင္နဲ႔ ခ်ီၿပီ ထြက္ၿပီး ဆႏၵၿပခဲ့ၾကတယ္။ ၿမိဳ႕ ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္က အလုပ္သမား ေပါင္းစုံ ပါ၀င္ဆႏၵၿပခဲ့တာေၾကာင့္ ၿပင္သစ္ အမဲေရာင္ ၾကာသပေတးေန႔ ( Black Thursday) လုိ႔ တင္စားေခၚဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆႏၵၿပသူေတြက လက္ရွိရင္ဆုိင္ ေနရေသာ ကမၻာ့စီးပြားေရး ကပ္ဆုိးၾကီးအေပၚ ၿပင္သစ္သမၼတ ဆာကုိးဇီးအစုိးရရဲ႕ ၿပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ သိပ္ကုိ ေႏွးေကြး လြန္းတယ္၊ ထိေရာက္မႈမရွိဘူး၊ ၿပင္သစ္ဆင္းရဲသားေတြႏွင့္ ၿပင္သစ္ သာမန္အလုပ္ သမား ေတြထက္စာရင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းၾကီေတြကုိသာ ၿပင္သစ္အစုိးရက ဦးစားေပးေၿဖရွင္း ေပးေနမႈကုိ မေက်မနပ္ ၿဖစ္လုိ႔ ဆႏၵၿပခဲ့ၾကတာပါ။ ၿမန္မာၿပည္မွာေတာ့ ဒီလုိလမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵၿပခဲ့ယင္ ေတာ့ စစ္အုပ္စုက ဘယ္လုိတုန္႔ၿပန္သလဲဆုိတာလူတုိင္းအသိပါ။ ၿပင္သစ္သမၼတ ဆာကုိးဇီးအစုိးရ ကေတာ့ အလုပ္သမားသမဂၢနဲ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၿပီး အေၿဖရွာမယ္လုိ႔ ဂတိၿပဳ ခဲ့တယ္။ ၿပင္သစ္အစုိးရ က ဥေရာပေငြ ၂၆ ဘီလီယံ (အေမရိန္ေဒၚလာ ၃၃.၁ ဘီလီယံ) အကုန္အက်ခံၿပီး ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ စီးပြားေရးကပ္ဆုိးၾကီး ကုိ ေၿဖရွင္း က်ားကန္မႈေတြ ၿပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ဒီသုံးစြဲေနတဲ့ ေငြေၾကးပမာဏ ဟာ ၿပင္သစ္ႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရးၿပန္လည္ နလံထူလာေအာင္ ၿပဳလုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိမွာ မရွိေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ၿဖစ္ေပၚေနတဲ့ အလုပ္လက္မဲ့ ၿဖစ္ေနသူေတြကုိ အကူအညီ ေပးေရးမွာလည္း ထိေရာက္မႈရွိမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အစုိးရမွ အလုပ္လက္မဲ့ၿဖစ္ေနသူေတြ အတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ ေပးဖုိ႔ ေငြေၾကးပုိမုိသုံးစြဲသင့္ေၾကာင္းဆႏၵၿပသူေတြ က ေတာင္းဆုိေနၾကပါတယ္။

ကမၻာၾကီးမွာ ဘာေတြၿဖစ္ေနသလဲဆုိတာ ၿမန္မာၿပည္သူမ်ား သိရွိႏုိင္ၾကပါေစ။

Rest of your post

Tuesday, March 17, 2009

ကမၻာ့စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္း ႏွင့္ အာရွတုိက္ အေၿခအေန

တရုတ္ႏုိင္ငံ (သုိ႔) နဂါးတုိင္းၿပည္ မွ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေနသူမ်ား
ကြမ္တုန္ၿပည္နယ္ ( Guangdong Province) မွာတင္ သန္း ၂၀ အလုပ္အကုိင္ဆုံးရွဳံးခဲ့
ထုိင္း ႏုိင္ငံ မွာ အလုပ္သမား၂ သန္း အလုပ္အကုိင္ဆုံးရွဳံး မည္

-ၿမတ္စုိး-

ဒီအပတ္မွာ ကမၻာ႔ စီးပြားေရး ဆုတ္ယုတ္ က်ဆင္းမႈ ( Economic Recession)၊ ကမၻာ့ စီးပြားေရး ပ်က္ကပ္ၾကီး (Economic Depression) ေတြဟာ အာရွတုိက္ ႏုိင္ငံေတြကုိ ဘယ္လုိ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေနသလဲ ဆုိတာ ေတြ နဲ႔ ပက္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္ေတြ စုေစာင္းထားသမွ်၊ ဖတ္ရွဳ႕ ေလ့လာထားသမွ် ကုိ တင္ၿပေဆြးေႏြးသြား ပါမယ္။

ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔ က အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ILO) ၏ ခန္႔မွန္းတြက္ဆခ်က္အရ အာရွတုိက္မွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း အလုပ္သမားဦးေရ စုစုေပါင္း ၇ သန္းမွ ၂၂ သန္းထိ အလုပ္အကုိင္ေတြ ဆုံးရွဳံးၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ ၿဖစ္ၾကလိမ့္ မယ္လုိ႔ ထုတ္ၿပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိ အလုပ္သမားေတြ အလုပ္လက္မဲ့ ၿဖစ္ၿခင္းေၾကာင့္ မၿငိမ္မသက္မႈေတြ၊ ဆႏၵၿပမႈေတြ ၿဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပး ထားခဲ့တယ္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ တရုတ္ႏုိင္ငံ ကြမ္တုန္ၿပည္နယ္( Guangdong Province) တစ္ေနရာ တည္းမွာတင္ အလုပ္သမား စုစုေပါင္း သန္း၂၀ အလုပ္အကုိင္ ဆုံးရွဳံး ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ၿပန္ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ေဖာ္ၿပထားပါတယ္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အတြင္း အလုပ္သမားစုစုေပါင္း သန္း ၅၀ ထိ အလုပ္အကုိင္ဆုံးရွဳံးမွာ ၿဖစ္ၿပီး၊ ဒီလုိခန္႔မွန္း တြက္ဆထားတဲ့ ကိန္းဂဏန္းအရ အာရွတုိက္မွာ စုစုေပါင္း ၉၇ သန္း မွ ၁၁၃ သန္း ထိ အလုပ္အကုိင္ မရွိပဲ ၿဖစ္ေနၾကလိမ့္မယ္ လုိ႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

ကမၻာ့စီးပြားေရး ကပ္ဆုိးေၾကာင့္ အာရွတုိက္ရွိ အစုိးရမ်ားအေနၿဖင့္ အလုပ္အကုိင္ ဆုံးရွဳံးၾကမည့္ သူတုိ႔ ၿပည္သူေတြအတြက္ လုိအပ္တဲ့ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ နဲ႔ စီးပြားေရးၿပန္လည္နလံထူလာေအာင္ က်ားကန္ ေပးမည့္ အေရးေပၚအစီအစဥ္ေတြကုိ အၿမန္ဆုံး ၿပင္ဆင္ထားသင့္တယ္လုိ႔ အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမား အဖြဲ႔ ( ILO) ၏ အာရွတုိက္ဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဆာခ်ီကုိ ရာမာမုိတုိ က (Sachiko Yamamto) သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရေတြဆီကုိ သတိေပးအေၾကာင္းၾကားထားပါတယ္။

ယခုအခါ အာရွတုိက္မွာရွိတဲ့ မေလးရွား၊ ေတာင္ကုိရီးယား၊ ထုိင္း ႏုိင္ငံေတြမွာ ႏုိင္ငံၿခားသားေတြ အလုပ္ လာေရာက္လုပ္ကုိင္ခြင့္ ကုိ ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့ၾကၿပီး၊ အၿခားႏုိင္ငံေတြလည္း ဒီႏုိင္ငံေတြလုိ ၿပဳလုပ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆုိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ က်ေနာ္တုိ႔ ၿမန္မာႏုိင္ငံ ရဲ႕ အိမ္နီးနားခ်င္း ႏုိင္ငံေတြမွာ ကမၻာ့စီးပြားေရး ကပ္ဆုိးၾကီး အေပၚ ဘယ္လုိၿပင္ဆင္မႈေတြ ၿပဳလုပ္ ေနၾကသလဲ၊ ဘယ္လုိရင္ဆုိင္ေနၾကရသလဲ ဆုိတာေတြပါပဲ။

ႏုိင္ငံၿခားသား ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းမွာ ကမၻာမွာ ထိပ္တန္းအဆင့္ က ေနရာယူထားၿပီး၊ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း ကေန ႏုိင္ငံၿခား၀င္ေငြ အမ်ားဆုံးရရွိ ေနတဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံ မွာေတာ့ သူတုိ႔ ရင္ဆုိင္ခဲ့ၾကရတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အေၿခအေန ႏွင့္ ကမၻာ့ စီးပြားေရး ကယက္ေတြေၾကာင့္၊ ၂၀၀၈ခုႏွစ္မွာ ႏုိင္ငံၿခားသား ၁၃.၅ သန္းသာ လာေရာက္လည္ပတ္ ခဲ့တယ္လုိ႔ ထုိင္းအစုိးရက ထုတ္ၿပန္ေၾကညာခဲ့တယ္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ မွာ လာေရာက္ လည္ပတ္ ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံၿခားသား ဦးေရဟာ ၁၄.၅ သန္းရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ စာရင္ လာေရာက္လည္ပတ္မႈ သိသိသာသာ ေလွ်ာ့က်သြားခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ လာေရာက္လည္ပတ္ ၾကမည့္ ႏုိင္ငံၿခားသားဦးေရဟာ ၆ သန္း မွ ၇ သန္း ထိေတာ့သာ ရွိလိမ့္မယ္လုိ႔ ခန္းမွန္းတြက္ဆေနၾကတယ္။ ဒီလုိ ႏုိင္ငံၿခားသား လာေရာက္လည္ပတ္မႈ ေလွ်ာ့က်မႈေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ ၊ ႏုိင္ငံၿခားသား ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း ကုိ မွီခုိေနတဲ့ အလုပ္သမား ၁ သန္း ေက်ာ္ အလုပ္အကုိင္ဆုံးရွဳံးေနၿပီး၊ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ စုစုေပါင္း အလုပ္သမား ၂ သန္း ေက်ာ္ အလုပ္အကုိင္ဆုံးရွဳံးသြားႏုိင္တယ္လုိ႔ ထုိင္းအစုိးရက သတိေပးေၾကညာခဲ့တယ္။

ကမၻာ့စီးပြားေရး အေၿခအေန ကုိ လက္ရွိကုိင္တြယ္ေၿဖရွင္းေနၾကတဲ့ စီးပြားေရး အင္အားၾကီးႏုိင္ငံမ်ား၏ အစုိးရ မ်ားရဲ႕ ဘ႑ာေရး၊ စီးပြားေရး ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြ ကေတာ့ ယခုရင္ဆုိင္ေနၾကရတဲ့ ကမၻာ႔ စီးပြားေရး ဆုတ္ယုတ္ က်ဆင္းမႈ (Economic Recession) ဟာ U (သုိ႔) V အညႊန္းၿပ ပုံစံကဲ့သုိ႔ အခ်ိန္တုိတုိ က်ဆင္းဘုိ႔ အၿဖစ္သာ ေမွ်ာ္လင့္ ေနၾကေသာ္လည္း၊ အေမရိကန္ စီးပြားေရး ကြ်မ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ား အၾကား မွာေတာ့ L အညႊန္းၿပ ပုံစံ ကဲ့သုိ႔ အခ်ိန္ၾကာရွည္စြာ ရွိေနလိမ့္အုန္းမယ္လုိ႔ တြက္ဆ ေဟာကိန္းထုတ္ေနၾကတယ္။ တကယ္လုိ႔ သာ L အညႊန္းၿပ ပုံစံ ကဲ့သုိ႔ အခ်ိန္ၾကာရွည္စြာရွိေနလိမ့္အုန္းမယ္ ဆုိရင္ ယခုရင္ဆုိင္ ေနၾကရတဲ့ ကမၻာ႔ စီးပြားေရး ဆုတ္ယုတ္ က်ဆင္းမႈ ( Economic Recession) ဟာ ၃၆ လ ေလာက္ၾကာေအာင္ တည္ရွိေနပါလိမ့္မယ္။ U (သုိ႔) V (သုိ႔) L ၿဖစ္ေပၚတည္ရွိမႈဟာ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရးက်ားကန္မႈ အင္အားေပၚမွာသာ မႈတည္ပါတယ္လုိ႔ စီးပြားေရး ကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားက သုံးသပ္ထားၾကပါတယ္။

Ref:
AsiaNews.it: ILO forecasts loss of between 7 and 22 million Asian jobs in 2009
Global Travel Industry News: One million tourism employees face job loss
Market Watch: 2008's legacy may be a loss of 2 million-plus jobsRest of your post

Burma: Commodity Prices in March 2009Rest of your post

Sunday, March 15, 2009

U.S. in a quandary over policy on Myanmar
By Seth Mydans
Published: March 15, 2009


BANGKOK: It has been a policy of unintended consequences — two decades of isolation and sanctions by the United States that only made Myanmar's ruling generals more stubborn — and now a new administration in Washington has declared it a failure.

But U.S. officials also say they don't know what else to do.

"Clearly, the path we have taken in imposing sanctions hasn't influenced the Burmese junta," Secretary of State Hillary Rodham Clinton said in February. "Reaching out and trying to engage them hasn't influenced them, either," she said, referring to the policies of Myanmar's Southeast Asian neighbors.

"We are conducting a review, because we want to see the best ideas about to influence the Burmese regime," she said during a visit to Indonesia. "And we are looking at every possible idea that can be presented."

Where that will lead is still unclear. Putting it bluntly, Scot Marciel, deputy assistant secretary of state, said soon afterward: "The fact is, there isn't any obvious way ahead."

Over the years, the United States has attempted to curb political repression and human rights violations in Myanmar, formerly known as Burma, with ever-tighter economic restrictions and diplomatic pressure, accompanied by warnings and condemnation.

The sanctions began with an arms embargo after a massacre of as many as 3,000 pro-democracy demonstrators in 1988. Broader sanctions were imposed in 1997 and 2003 in protest of human rights violations that included restrictions on the freedom of Daw Aung San Suu Kyi and other opposition figures.

The European Union and other countries have put in place their own embargoes, and analysts say those countries would have to be consulted in any policy change.

But Myanmar's military has not budged. Political opponents are still jailed by the hundreds, free speech and assembly are still smothered, the wealthy generals still leave their people in grinding poverty, and any protests are crushed by force.

Rather than forcing change, many analysts say, the confrontational approach has made the generals more stubborn, more repressive and more antagonistic toward the West. The policy has deprived the United States of useful contacts within the government and has left it with little leverage to affect the junta's behavior. And it has held back the emergence of a middle class that could have pushed for change.

"Continued pressure on the regime to change in unacceptable ways to them forced them inward," said Robert Taylor, a consultant in London on Myanmar affairs, in an e-mail message. "Had sanctions not helped end foreign investments in the 1990s, Myanmar would now be involved in the world economy, like Vietnam perhaps," he said. "Opening the country up now will be many times harder than it would have been in the early 1990s, or even seven years ago."

Economic sanctions have also been undermined by continuing trade and investment from Myanmar's neighbors China, India and the Southeast Asian nations.

Western nations learned the limits of their influence when the military crushed an uprising led by Buddhist monks in late 2007, ignoring threats and condemnation from around the world. A new round of sanctions was imposed, with little effect.

Since then, a sense of the futility of sanctions has grown among many exiles and foreign analysts.

Even the main opposition party, the National League for Democracy, said in February that "continued confrontation and economic sanctions" were "not beneficial to the country and its people."

The statement is significant because the National League for Democracy is the party of Mrs. Aung San Suu Kyi, the pro-democracy leader who has been held under house arrest for 13 of the past 19 years.

She is an original proponent of sanctions, and her views have had a strong impact on American policy. But because she has been cut off from the outside world, it is difficult to know what she would say today. Without her influence, said David Steinberg, an expert on Myanmar at Georgetown University, America's reassessment might have come earlier.

In any case, a weakening of sanctions would face tough opposition in Washington, where the policy carries emotional resonance and has many backers in Congress and among human rights groups.

"I think we have to stay the course and use this form of pressure to push the regime to greater dialogue," said Debbie Stothard, coordinator of Altsean-Burma, a regional human rights group. "If you want to throw away the best cards that you have, you are setting yourselves up for failure."

Sanctions may not be an all-or-nothing issue, though, said Sean Turnell, an expert on the Burmese economy at Macquarie University in Sydney.

He pointed to "targeted sanctions" that aim to cripple the financial dealings of the junta and its associates and "send exactly the right message to the people the message needs to be sent to."
Some of Washington's current sanctions fit this description, blocking certain bank transactions and visa permits. It is broad-based embargoes on trade and investment that critics argue are hurting the general population more than the generals in power.

In an influential report last October, the International Crisis Group, an independent research and advocacy group, said the aftermath of the devastating cyclone last year could be an opportunity for productive engagement. The cyclone took 138,000 lives when it struck the Irrawaddy Delta in May 2008, and at first the junta — true to its insular and suspicious nature — barred large-scale foreign aid.

But in the months since then, the crisis group said, Myanmar had entered a period of "unprecedented cooperation between the government and international humanitarian agencies." Visas and travel permits have been streamlined, and working conditions have become more open. The crisis group said some nations that seek to influence Myanmar's behavior had been slow to seize this opportunity, still held back by old policies of rejection.

It concluded: "Twenty years of aid restrictions — which see Myanmar receiving 20 times less assistance per capita than other least-developed countries — have weakened, not strengthened, the forces for change."
Rest of your post