Sunday, July 22, 2012

နာဆာ နဲ႔ SMART GOAL အပုိင္း (၃)ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ က စၿပီး ၿမန္မာႏုိင္ငံ မွာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးေတြလုပ္ေနၾကၿပီလုိ႔ ၿမန္မာ့အေရးေလ့လာသူ အမ်ားက သုံးသပ္ေၿပာဆုိခဲ့ၾကတယ္။  တခ်ိဳ႕ ပညာရွင္ေတြ က ေတာ့ ၿမန္မာႏုိင္ငံဟာ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕  စမ္းသပ္ခန္းထဲ မွာ ေရာက္ေနၿပီလုိ႔ ေ၀ဖန္ သုံးသပ္ခဲ့ၾကၿပန္ တယ္။ 

 ၿမန္မာႏုိင္ငံ ဟာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး ကုိ တကယ္ပဲ ဦးတည္ေနသလား၊ အေလာင္းေကာင္ ကုိ မိတ္ကပ္ဖို႔ ေနတဲ့ အစမ္းသပ္ခံ အဆင့္မွာ ပဲ ဒီမုိး၊ ဒီေလွ ဒီလူေတြနဲ႔ ပဲ ရွိေနအုန္းး မလားဆုိတာ က ေမးခြန္း ထုတ္စရာ ၿဖစ္ေနတယ္။ "   

   Changes require actions on the ground, not on media or speeches.

" The central requirement for the improvement of governance and institutional quality in Burma is the removal of the military from its central position of power."
၀၇.၂၂.၂၀၁၂

 တကယ္ေတာ့ တုိင္းၿပည္ တၿပည္ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္လာဖုိ႔မွာ လက္ေတြ႔က်တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ကုိ အဆင့္ဆင့္ ထားရွိဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒီလုိ လက္ေတြ႔က်တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ လုပ္ငန္းေတြ ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ဖုိ႔ ကလည္း အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ သူေတြနဲ႔ ေၿပာင္းလဲၿပီး တာ၀န္ ေပးအပ္ ဖုိ႔ လုိအပ္ေပလိမ့္မယ္။ တနည္းအားၿဖင့္ SMART goal ေတြ ကုိ လက္ေတြ႔က်က် လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ SMART ၿဖစ္တဲ့ သူေတြလုိအပ္တယ္။

 ဥပမာ အားၿဖင့္ တခ်ိန္က ဆင္းရဲမြဲေတခဲ့တဲ့ အိမ္နီးခ်င္းတရုတ္ႏုိင္ငံ မွာ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ရဲ႔  တုိင္းၿပည္အေပၚထားရွိတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ အဆင့္ဆင့့္ေတြ ၊ အစုိးရေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အေၿမာ္အၿမင္ ၾကီးမားမႈေတြ ကုိ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ တုိင္းၿပည္မွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့နည္းလာဖုိ႔  တႏွစ္ကုိ လူဦးေရ ၁၅ မီလီယံေက်ာ္ အစာေရစာငတ္ မြတ္ေခါင္းပါးမႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနမႈေတြ ကုိ ပေပ်ာက္ဖုိ႔ တုိက္ဖ်က္မယ္လုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိခဲ့တယ္။ ဒီလုိ အေၿခအေနေတြ ကုိ ေရာက္ရွိဖုိ႔ ကုိ လည္း ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈေတြ ကုိ တရွိန္ထုိးၿပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ ႏုိင္ငံေရး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈေတြထဲမွာ ထင္ရွားတဲ့ ၿဖစ္စဥ္ေတြကေတာ့  ၁၆ ၾကိမ္ေၿမာက္ တရုတ္ၿပည္ ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ကြန္ဂရက္ ကေန လူေကာ၊ မႈ၀ါဒဆုိင္ရာပါ ေၿပာင္းလဲမႈေတြ ကုိေတြ႔လာခဲ့ရတယ္။ တရုတ္ၿပည္ ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ၁၆ ၾကိမ္ေၿမာက္ ကြန္ဂရက္ က စတင္ၿပီး တရုတ္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီမွာ အရည္အခ်င္းရွိၾကတဲ့ လူငယ္ အင္ဂ်င္နီယာ ႏွင့္ သိပၸံဘြဲ႔ရ အတက္ပညာရွင္ ေတြ ကုိ ေနရာေပး အစားထုိးခန္႔အပ္ လာတာ ေတြ႔ရတယ္။ ဒီ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းေတြက ဦးေဆာင္ၿပီး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈ ေတြၿပဳလုပ္ခဲ့တယ္။

တရုတ္ကြန္ၿမဴနစ္ ပါတီ ၁၆ ၾကိမ္ေၿမာက္ ကြန္ဂရက္က ၀ါစဥ္အလုိက္ ထုတ္ၿပန္တဲ့ စာရင္းအတုိင္းေၿပာၿပရယင္-
 • ၁)မစၥတာ ဟူက်င္ေတာင္၊ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ ရွင္ဟြာတကၠသုိလ္က ေရအားလွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရ
 • ၂) မစၥတာ ၀ူဘန္က်ဳိ၊ ရွင္ဟြာတကၠသုိလ္က အီလက္ထေရာနစ္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရ
 • ၃) မစၥတာ ၀မ္က်င္းေဘာင္၊ ၊ ဘူမိေဗဒပညာရွင္ ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရ
 • ၄) မစၥတာ က်န္က်င္လင္း၊ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရ၊
 • ၅)မစၥတာ ဇန္က်ီဟုန္ ၊ ေဘဂ်င္းတကၠသုိလ္မွ ဒုံးပ်ံအင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရ
 • ၆) မစၥတာ ေဟာ္ဂ်ဴး ရွင္ဟြာတကၠသုိလ္က လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရ၊
 • ရ) မစၥတာ ၀ူရွင္ဇန္၊ ရွင္ဟြာတကၠသုိလ္က အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရ၊
 • ၈) မစၥတာ လီရွန္ခြ်န္း၊ ဟာဘင္တကၠသုိလ္မွ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရ၊
 • ၉) မစၥတာ လွ်ဴိခမ္ ဂ်ာမဏီဖရုိင္ဘတ္တကၠသုိလ္ မွ သတၱဳေဗဒဘြဲ႔ရ ေတြပါ။                              

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အညႊန္ၿပ ဇယားမ်ား

  ဒီလုိ တရုတ္အစုိးရ အတြင္း စီးပြားေရး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈ၊ ႏုိင္ငံေရးၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈ၊ အေတြးေခၚပုိင္းဆုိင္ရာေတြမွာ  အစားထုိး ေၿပာင္းလဲလာမႈေၾကာင့္လည္း တရုတ္ႏုိင္ငံအတြင္း လူဦးေရသန္းေပါင္း၂၅၀ ေက်ာ္ဟာ အစာေရစာ ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးမႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနမႈ မွ သန္းေပါင္း ၅၀ ထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး က်န္တဲ့ လူေပါင္း သန္းေပါင္း ၅၀ ကုိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနမႈမွ ပေပ်ာက္ ႏုိင္ေအာင္ အၿပီးသတ္တုိက္ဖ်က္သြားမယ္ဆုိတာ ဟာ လက္ေတြ႔က်တဲဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ အၿဖစ္ ကမၻာ က အသိအမွတ္ၿပဳၿခင္းခံခဲ့ရတယ္။ တနည္း အားၿဖင့္ သဘာ၀က်တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြၿဖစ္ၿပီး ၊ အရည္အခ်င္းၿပည့္၀သူေတြနဲ႔ အစားထုိးခဲ့လုိ႔ လည္း လက္ေတြ႔က်က်လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့တယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြက စၿပီး ၿမန္မာႏုိင္ငံ မွာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးေတြလုပ္ေနၾကၿပီလုိ႔ ၿမန္မာ့အေရးေလ့လာသူ အမ်ားက သုံးသပ္ေၿပာဆုိခဲ့ၾကတယ္။  တခ်ိဳ႕ ပညာရွင္ေတြ က ေတာ့ ၿမန္မာႏုိင္ငံဟာ ႏုိင္ငံတကာ စမ္းသပ္ခန္းထဲ မွာ ေရာက္ေနၿပီလုိ႔ ေ၀ဖန္ သုံးသပ္ခဲ့ၾကတယ္။

ဒါေပမဲ့လည္းၿပီးခဲ့တဲ့ လ ပုိင္း က ၿမန္မာစစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းအတြင္း က ပြင့္လင္းမႈမရွိ၊ ရုိးသားမႈ မရွိတဲ့ ၿဖစ္စဥ္ေလး တခု  ကုိေလ့လာ ၾကည့္ရေအာင္။

ၿမန္မာအစုိးရ ရဲ႕ ဒုတိယ သမၼတ တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့  တင္ေအာင္ၿမင့္ဦးဟာ စကၤာပူမွာ ေဆးကုသ ခံယူၿပီးေနာက္ ၿမန္မာႏုိင္ငံ ကုိၿပန္ေရာက္ခ်င္း ရာထူးက အနားယူဖုိ႔ ဆုံးၿဖတ္ခဲ့တယ္လုိ႔ အစုိးရႏွင့္ နီးစပ္တဲ့ အသုိင္းအသုိင္းက ေနတဆင့္ သတင္းမီဒီယာ ေတြမွာ ထုတ္ေဖာ္ေရးသား ေၿပာဆုိခဲ့ၾကတယ္။ ဒီ သတင္းဟာ မွန္ကန္မႈမရွိဘူး။ မမွန္ကန္တဲ့သတင္းေတြ ေဖာ္ၿပေရးသားေဖာ္ၿပ ေနတာေၾကာင့္ ပုဂၢလိက ႏွင့္ လူထု သတင္းမီဒီယာေတြကုိ အေရးယူဖုိ႔ထိေတာင္ အစုိးရ အာဏာပုိင္ေတြက ၿခိမ္းေခ်ာက္ခဲ့ၾကတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ အစုိးရ ရဲ႕ သတင္းစာထဲမွာ ဒု သမၼတ တင္ေအာင္ၿမင့္ဦးဟာ အသစ္ဖြဲ႔စည္းတဲ့ ၿပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီ အသစ္မွာ ဆက္လက္တာ၀န္ယူ ပါ၀င္ေနတဲ့အေၾကာင္း၊ ဒု သမၼတ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး ၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနအရ အနားယူရန္ တင္ျပထားေသာ ႏုတ္ထြက္လႊာကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က လက္မခံေသးဘဲ ေဆးခြင့္ ႏွစ္လ ခြင့္ျပဳထား ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပုိင္ ပုိင္ သတင္း စာႏွင့္ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ၿပန္လည္ၿပီး  ေ၀ေ၀ဆာဆာေဖာ္ၿပ ခဲ့ၾကၿပန္တယ္။

တဖက္မွာ က ရာထူးေတြ  ခ်ီၿမင့္၊ တာ၀န္ေတြ တုိးၿမင့္ၿပီးေပးအပ္ခံၿခင္းခံေနရသူ က က်န္းမာေရး အေၿခအေနေၾကာင့္ သာသနေဘာင္ ကုိ ၀င္၊ ရဟန္း၀တ္ၿပီး လူ၀တ္လဲ  အနားယူေနခ်င္ ေနတဲ့သူ ၿဖစ္တယ္။

ရဟန္းေဘာင္ကေန ၊လူ၀တ္လဲ ေသဖုိ႔ေစာင့္ေနတဲ့လူကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီး ဆုိသူက အေၿမာ္အၿမင္ရွိရွိ တုိင္းၿပည္ ကုိ ဦးေဆာင္ဖုိ႔ တာ၀န္ေပးအပ္ေနမႈ ဟာ တုိင္းၿပည္အက်ိဳးအတြက္ တကယ္ပဲ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈလမ္းေၾကာင္းကုိ ဦးတည္ၿပီး သြားေနသလား ဆုိတာကေတာ့ ဒီေနရာမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ၿဖစ္ေနတယ္။ “ My dog's playing is good, because of my dog” ဆုိတဲ့ ဒႆန ဆရာၾကီး ဆုိကေရတီးရဲ႕ Ethics လုိ႔ေခၚဆုိတဲ့ က်င့္၀တ္တရား အေၾကာင္းဆုိင္ရာ ႏွဳိင္းယွဥ္မႈ စာသားကုိ သတိရမိတယ္။ တုိင္းၿပည္ အက်ိဳးအတြက္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးေတြ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ ဒီလုိ ၿဖစ္စဥ္မ်ိဳး ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ဂုဏ္းဂဏ စြဲ ေတြဆက္လက္ရွိေနမႈ၊ ပြင့္လင္းမႈရုိးသားမႈ မရွိ၊ အမွန္တရား ကုိ လက္ခံမႈမရွိသ၍ လည္း ၿမန္မာၿပည္ရဲ႕  အနာဂတ္ႏွင့္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးမွာ အခက္အခဲေတြ၊ စိမ္ေခၚမႈေတြ ဆက္လက္ရွိေနေပလိမ့္မယ္။

လက္ရွိ တုိင္းၿပည္ ကုိ ဦးေဆာင္မဲ့  အစုိးရ အဖြဲ႔ရဲ႕ ဒု သမၼတ ေနရာ ကုိ ခန္႔အပ္ၿခင္းခံရမဲ့ သူဟာ အထီးလား၊အမ လား ဆုိတာ ၿပည္သူ က ကြဲကြဲၿပားၿပား မသိရွိေသးသလုိ၊ တုိင္းၿပည္နွင့္ ၿပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ တ၀န္ေပးအပ္ၿခင္းခံ ရမည့္ သူ ကုိလည္း ၿပည္သူ က ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မရွိၿဖစ္ေနတယ္။ လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးထဲက  လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြက လည္း ၿမန္မာႏုိင္ငံ ကုိ စမ္းသပ္ဖုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ လွည့္ ေလ့လာေရး ခရီးေတြ သြားလာေနဆဲ။ ရာစု ႏွစ္တ၀က္ေက်ာ္ အစမ္းသပ္ခံခဲ့ရတဲ့ ၿမန္မာႏုိင္ငံဟာ အခုလည္း ဒီမုိ၊ဒီေလ၊ ဒီလူေတြနဲ႔ပဲ လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရး ဆုိတဲ့ စစ္တပ္ရဲ႕ စမ္းသပ္ခန္းတခုထဲ မွာ ရွိေနဆဲပါလုိ႔ တခ်ိဳ႔ ႏုိင္ငံေရးပညာရွင္ေတြ က ေၿပာဆုိေနၾကတယ္။  ဒီေတာ့ ၿမန္မာႏုိင္ငံ ဟာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး ကုိ တကယ္ပဲ ဦးတည္ေနသလား၊ အေလာင္းေကာင္ ကုိ မိတ္ကပ္ဖို႔ ေနတဲ့ အစမ္းသပ္ခံ အဆင့္မွာ ပဲ ဒီမုိး၊ ဒီေလ၊ ဒီလူေတြနဲ႔ ပဲ ရွိေနအုန္းးမလားဆုိတာ က ေမးခြန္းထုတ္စရာၿဖစ္ေနတယ္။

တကယ္ေတာ့  ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာ  ေခတ္နဲ႔ မဆီေလ်ာ္ေတာ့တဲ့ ၊ လက္ေတြ႔မက်ေတာ့ တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ေတြ၊ သုံးမရတဲ့ လူေတြ မႈေတြ ကုိ  နာဆာလုိ ၿပတုိက္ထဲ ကုိ ပုိ႔သင့္ေနပါၿပီ။  တုိင္းၿပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစဖုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ တူၾကေပမဲ့ လူေကာ၊မူေကာ၊ အေလ့အက်င့္ နွင့္ အက်င့္ဆုိးေတြေကာ မေၿပာင္းခ်င္ၾကဘူး ဆုိရင္ေတာ့ ဒီတုိင္းၿပည္ဟာ နယ္ပယ္ အသီးသီးမွာ က်ဆုံးမႈေတြနဲ႔ ဆက္လက္ ရင္ဆုိင္ေနရပါလိမ့္မယ္။ " 

REF:  

မဟာတံတုိင္းၾကီး ေနာက္ကြယ္မွ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ား.                                                     

   Future Sino-Burma Relation at Risk

 

တုိင္းၿပည္ ဟာ ဘာေၾကာင့္ အထီးက်န္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးမွု ေနာက္က်ခဲ့ရသလဲ-ၿမတ္စုိး-
၀၇-၁၄-၂၀၁၂

" တုိင္းၿပည္တၿပည္ရဲ႕  အနာဂတ္ ႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဟာ အဲဒီႏုိင္ငံရွိ  အုပ္စုိးသူ အစုိးရေတြ က တုိင္းၿပည္ရဲ႕ လူထု ပညာေရး အေပၚ ဘယ္ေလာက္ထိ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈ၊ တန္ဘုိးထားတက္မႈ အေပၚ မႈတည္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံမွာ အုပ္စုိးသူ အစုိးရ ဟာ အာဏာ တည္ၿမဲေရး အတြက္ ပညာရွင္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြ ၿဖစ္လာၾကမဲ့  ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြ ကုိ ရန္သူလုိ ၿပဳမႈဆက္ဆံေနရင္ေတာ့ အဲဒီႏုိင္ငံဟာ  အနာဂတ္မွာ အထီးက်န္ၿပီး ဖြံ့ၿဖိဳးမွု ေနာက္က် က်န္ရစ္ေနမွာပါပဲ။"

အခုတေလာ  ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အသီးသီး မွာ ပညာေရး အတြက္ အစုိးရ ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ကုိ ကမၻာ့သတင္းမီဒီယာေတြ မွာ ေဖာ္ၿပေနၾကတယ္။ ဒီထဲမွာ ထူးၿခား စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းတဲ့ သတင္းကေတာ့ ဘရာဇီးႏုိင္ငံ၊ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံနဲ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံ အစုိးရေတြရဲ႕ ပညာေရး ဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ေတြ အေၾကာင္းပဲၿဖစ္တယ္။

မၾကာေသးခင္ကပဲ ဘရာဇီးအမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္က လူထု ပညာေရး အတြက္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့တာဟာ ပညာေရးေလာက မွာ အထူးစိတ္၀င္စား အားရဖြယ္ေကာင္းတဲ့ သတင္းတပုဒ္ၿဖစ္ခဲ့တယ္။  ဘရာဇီးအမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္က တုိင္းၿပည္ရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ အမ်ဳိးသားကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ၀င္ေငြရဲ႕  ၁၀ ရာခုိင္ႏွဳန္း ကုိ သုံးစြဲဖုိ႔ ဆုံးၿဖတ္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းပါ။

ေနာက္ထပ္ သတင္းတပုဒ္ကေတာ့ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ ၿပည္နယ္ အစုိးရ က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အထက္တန္းႏွင့္ ၁၂ တန္း အဆင့္ရွိတဲ့ အင္တာမီဒီယိတ္ စာေမးပြဲမ်ားကို ေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူမ်ားအား Laptop ကြန္ၿပဴတာ နဲ႔ ႏွင့္ tablet မ်ားကို အခမဲ့ေပးသြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿခင္းပါ။ 
 ဒီဆုံးၿဖတ္ခ်က္ဟာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ ပညာေရး အတြက္ ဆြဲေဆာင္မက္လုံးေပးမႈ 
လုပ္ခဲ့တဲ့ ၿပည္နယ္အစုိးရ ရဲ႕ ထူးၿခားတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္လည္းၿဖစ္တယ္။ အိႏၵိယ ဗဟုိ အစုိးရ ဟာ အိႏၵိယ ေက်ာင္းသားမ်ား အဆင့္ၿမင့္ႏွင့္ ေခတ္မွီ ပညာေရး ကို သင္ၾကားဆည္းပူးႏုိင္ရန္ Laptop ကြန္ၿပဴတာ ေစ်းႏွဳန္းခ်ိဳသာစြာၿဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမယ္လုိ႔ လည္း ေက်ညာသြားခဲ့တယ္။ ေလာေလာဆယ္ အိႏၵိယ ေက်ာင္းသားမ်ား သုံးစြဲမဲဲ့ Laptop ထုတ္လုပ္မႈ ဟာ ေဒၚလာ  ၂၀ နီးပါး ကုန္က်စရိတ္ရွိေနေပမဲ့ သန္းခ်ီတဲ့ ေက်ာင္းသုံး Laptop မ်ား ထုတ္လုပ္မႈ ဟာ ၁၅ ေဒၚလာ နီးပါးသာ ကုန္က်မွာ ၿဖစ္တယ္လုိ႔ အိႏၵိယ သတင္းစာေတြ နဲ႔ ရုပ္ၿမင္သံၾကား အစီအစဥ္ေတြ မွာ ဂုဏ္ယူစြာၿဖင့္ ေဖာ္ၿပခဲ့ၾကတယ္။

 အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏုိင္ငံမွာေတာ့ ထုိင္း ပညာေရး အဆင့္အတန္း ႏွင့္ အရည္အေသြး ေလ့လာဆန္းစစ္ သုေတသနၿပဳတဲ့ ဌာနကေတာ့ ထုိင္းႏုိင္ငံ တ၀ွမ္း အဆင့္ၿမင့္ေက်ာင္းေတြကုိ ေလ့လာ စစ္ေဆးခဲ့ရာမွာ ေက်ာင္းေပါင္း၂၂၉၇ ေက်ာင္းဟာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အရည္အေသြးထက္ နိမ့္က်ေနၿပီး၊ ၿပိဳယြင္းက်ဆင္းမႈေတြရွိေနတယ္လုိ႔ တႏုိင္ငံလုံးက ၿပည္သူေတြ ကုိ ရုပ္ၿမင္သံၾကား နဲ႔ သတင္းစာေတြ ကေနတဆင့္ အသိေပးေဖာ္ၿပခဲ့ၾကတယ္။  

 ပညာေရး အဆင့္အတန္း ႏွင့္ အရည္အေသြး ကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ရာမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပညာေရးဆုိင္ရာ စံႏွဳန္း အခ်က္ေပါင္း ၁၂ ခ်က္ ေပၚမႈတည္ၿပီး တုိင္းတာခဲ့ၾကတာလုိ႔ ထုိင္းပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနက အတည္ၿပဳခဲ့တယ္။
ထုိင္း တကၠသုိလ္ မွာ ပညာသင္ၾကားေနၾကတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား

 နည္းပညာႏွင့္ အတက္ပညာဆုိင္ရာ ေကာ္လိပ္ စုစုေပါင္း ၈၀၇ ေက်ာင္း ရွိရာမွာ ၁၇၉ ေက်ာင္းကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေတြၿပဳလုပ္ေနၿပီး၊ တကၠသုိလ္ စုစုေပါင္း ၇၂ ေက်ာင္းမွာ ၄၇ ေက်ာင္း ကုိ စစ္ေဆးၿပီးခဲ့ၿပီး လုိ႔ ထုတ္ၿပန္ေက်ညာခဲ့တယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ တကၠသုိလ္ ၄၅ ေက်ာင္းဟာ ပညာေရး အဆင့္အတန္း ႏွင့္ အရည္အေသြး မွီခဲ့တာ ေတြ႔ရွိခဲ့တယ္လုိ႔လည္း ေဖာ္ၿပထားတာေတြ႔ရတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံတ၀ွမ္း မွာ တကၠသုိလ္နည္းၿပ ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမေပါင္း ၅၆, ၉၇၈ ေယာက္ အနက္ ၃၈,၂၃၈ ေယာက္ သာ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈ ႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳ ရွိတာေၾကာင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕ ပညာေရး စနစ္ဟာ စုိးရိမ္ရတဲ့ အေၿခအေနမွာရွိေနတယ္လုိ႔ ပညာေရးဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္မႈ  စစ္တမ္းမွာ ေဖာ္ၿပထားတာေတြ႔ရတယ္။

ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္မွ ေက်ာင္းသား ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႕သည္ သူတို႕ ေက်ာင္းတက္ေနေသာ ကားလမ္္း ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားသည္ကို မေက်နပ္သျဖင့္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကတယ္ဆုိတဲ့သတင္း သစ္ထူးလြင္ အင္တာနက္ စာမ်က္ ႏွာမွာ ဖတ္ရွဳ႔ခဲ့ရတယ္။
ေက်ာင္းသားမ်ား အသံုးျပဳေနေသာ ငလကၽြန္းမွ ဂံုးခ်ိန္ေက်းရြာသို႕ သြားေသာ လမ္းသည္ ယခင္က ဆိုင္ကယ္၊ ေထာ္လာဂ်ီ၊ စက္ဘီးမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး သြားလာႏိုင္ေသာ္လည္း ေရႊသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမွ ေဒ၀ူး ကုမၸၸဏီႏွင့္ အိႏၵိယ ကုမၸၸဏီမွ ကားၾကီးမ်ား အသံုးျပဳပစ္ခဲ့သျဖင့္ သြားလာ၍ မရေအာင္ ပ်က္စီးေနျပီး ရြ႕ံႏြံမ်ားမွာ ဒူးဆစ္ထိ နစ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ၿပထားတယ္။
 “ ေက်ာင္းသားေတြေရာ၊ ဆရာ ဆရာမေတြေရာ၊ ေစ်းသြား ေစ်းလာေတြေရာ အခု လံုး၀ သြားလာလို႕ မရေအာင္ ပ်က္စီးေနပါတယ္။ ဒီလမ္းက ငလကၽြန္းအုပ္စုက ေက်းရြာသားေတြ ကုိယ္ထူ ကုိယ္ထ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ လမ္းျဖစ္ပါတယ္။ အခု ပ်က္စီးသြားေတာ့ ျပန္လည္ လုပ္မေပးတဲ့ အတြက္ ေက်ာင္းသားေတြက ခုလို ဆႏၵျပၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆႏၵၿပပြဲမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားတဦးက က ေျပာတာကုိ သစ္ထူးလြင္မွာ ကုိးကားေဖာ္ၿပထားတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပုိင္းက အေမရိကန္-အာဆီယံ စီးပြားေရးဖိုရမ္တြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံအေနနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ အထီးက်န္ၿပီး ဖြံ့ၿဖိဳးမွု ေနာက္က် က်န္ခဲ့ေနၿပီလုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆုိခဲ့တာေတြ႔ရတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီလုိဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ခဲ့တာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အာဏာရွင္စနစ္ ေအာက္မွာ ကေသာင္းကနင္း အေျခအေနႏွင့္ ပ်က္စီးယုိယြင္း ၿဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ၿမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပညာေရးစနစ္ေၾကာင့္သာၿဖစ္တယ္။  အာဏာရွင္စနစ္ ေအာက္မွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ ကုိ ရန္သူလုိဆက္ဆံမႈ၊ မုန္တီးစြာ ေထာင္ခ်ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့မႈ၊ တုိင္းၿပည္ က ပညာရွင္ေတြ ထြက္ခြာသြားခဲ့မႈ၊ အေ၀းသင္ပညာေရး စနစ္ ေအာက္မွာ ၾကီးၿပင္းခဲ့ရတဲံ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အေၿခအေန၊  ဒီ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ ကုိ ၿမန္မာၿပည္သူေတြ  လက္ရွိရင္ဆုိင္ေနရတာၿဖစ္တယ္။ ဒီၿဖစ္ရပ္ေတြ ကုိ သင္ခန္းစာ မယူသ၍  ၿမန္မာႏုိင္ငံဟာ အထီးက်န္ၿပီး ဖြံ့ၿဖိဳးမွု ေနာက္က်မႈ ဆက္လက္ရွိေနေပလိမ့္မယ္။

နာဆာ နဲ႔ SMART GOAL အပုိင္း (၂)

ၿမတ္စုိး- 
၀၇-၁၄-၂၀၁၂ 


"ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာ  ေခတ္နဲ႔ မဆီေလ်ာ္ေတာ့တဲ့ ၊ လက္ေတြ႔မက်ေတာ့ တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ေတြ၊ သုံးမရတဲ့ လူေတြ မႈေတြ ကုိ  နာဆာလုိ ၿပတုိက္ထဲ ကုိ ပုိ႔သင့္ေနပါၿပီ။  တုိင္းၿပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစဖုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ တူၾကေပမဲ့ လူေကာ၊မူေကာ၊ အေလ့အက်င့္ နွင့္ အက်င့္ဆုိးေတြေကာ မေၿပာင္းခ်င္ၾကဘူး ဆုိရင္ေတာ့ ဒီတုိင္းၿပည္ဟာ နယ္ပယ္ အသီးသီးမွာ က်ဆုံးမႈေတြနဲ႔ ဆက္လက္ ရင္ဆုိင္ေနရပါလိမ့္မယ္။ " 

ငယ္စဥ္အခါက မိဘမ်ား က ေမးေလ့ ရွိတဲ့ ေမးခြန္းတခုရွိတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ သား၊သမီးေတြ ၾကီးၿပင္းလာတဲ့အခါမွာ ဘာၿဖစ္ခ်င္ၾက သလဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္းပါ။ တခ်ိဳ႔ကေတာ့ ဆရာ၀န္ၿဖစ္ခ်င္တယ္၊ အင္ဂ်င္နီယာၿဖစ္ခ်င္တယ္၊ မင္းသားမင္းသမီးၿဖစ္ခ်င္တယ္ စသၿဖင့္ ဘ၀မွာ ၿဖစ္ခ်င္ၾကတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ စိတ္ကူးယဥ္ အားက် မႈေတြ ကုိ အေၿဖေပးခဲ့ၾကတယ္။ မိဘေတြ ကလည္း သားသမီးေတြရဲ႕ စိတ္ကူးယဥ္မႈေတြ၊ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ  ႏွစ္ၿခိဳက္သေဘာေတြ႔ခဲ့ ၾကတယ္။ 

 လူတုိင္းဟာ ဘ၀ အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ ကုိယ္စီရွိၾကတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ က ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ လည္း သူတုိ႔ စီးပြားေရး ေအာင္ၿမင္ဖုိ႔ အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ အဆင့္ဆင့္ ထားရွိရတယ္။ ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ႏုိင္ငံ့ေခါင္ေဆာင္ေတြ မွာလည္း ဟာ တုိင္းၿပည္ အနာဂတ္အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ထားၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ ေလ့ရွိၾကတယ္။

တုိင္းၿပည္ အက်ိဳး၊ ၿပည္သူ႔ အက်ိဳးအတြက္ၿဖစ္ေစ၊ ဘ၀ အတြက္ ၿဖစ္ေစ ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိတာဟာ မြန္ၿမတ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြပါ။

သုိ႔ေပေသာ္ၿငားလည္း လက္ေတြ႔မက်တဲ့ ရည္းမွန္းခ်က္ေတြ ဟာ စိတ္ကူးယဥ္မႈ၊ ဆုံရွဳံးမႈ အဆင့္ နဲ႔ အဆုံးသတ္ေလ့ ရွိတက္ၾကတယ္။  အင္မတန္မွ ဆင္းရဲမြဲေတတဲ့ႏုိင္ငံ၊ သိပၸံပညာကလဲ မထြန္းကား၊ ဖေယာင္းတုိင္ ပညာေရးစနစ္ေအာက္မွာ အာကာသ ယဥ္မွဴးၿဖစ္ခ်င္တဲ့ လူငယ္တေယာက္ ရဲ႕ ဘ၀ ရည္မွန္းခ်က္ ကုိ လက္ေတြ႔မက်၊ စိတ္ကူးယဥ္ ဆန္ခဲ့တယ္လုိ႔ ေၿပာလုိ႔ရသလုိ၊ လွ်ပ္စစ္မီး ၿဖန္႔ၿဖဴးမႈ လုံေလာက္မႈ မရွိ၊ Logistic  လုိ႔ ေခၚဆုိတဲ့ ကုန္စည္ၿဖန္႔ၿဖဴးမႈ လမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ အားနည္းတဲ့ ႏုိင္ငံ မွာ စက္မႈႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ဖုိ႔ ရည္းမွန္းခ်က္ ေတြ ထားရွိေန ၾကတဲ့  ႏုိင္ငံ့ေခါင္ေဆာင္ေတြ ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြဟာ လည္း လက္ေတြ႔က်က် ၿဖစ္မလာပဲ  စိတ္ကူးယဥ္ အိမ္မက္ ထဲမွပဲၿဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

SMART GOAL 

ဒီေန႔ ‘နာဆာ’ ေခၚ အမ်ိဳးသား အာကာသႏွင့္ ေလေၾကာင္း ဦးစီးဌာန(National Aeronautics and Space Administration, NASA) အပါအ၀င္ ကမၻာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိ   စီးပြားေရး ၊ ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္မ်ား က ထိပ္သီးေခါင္ေဆာင္ေတြ ဟာ “ SMART  GOAL “ လုိ႔ေခၚဆုိတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ ေတြ ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဆင့္အဆင့္တုိင္း မွာ ခ်မွတ္ကာ တြင္က်ယ္စြာ လက္ေတြ႔က်င့္သုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ လာခဲ့ၾကတာေတြ႔ရတယ္။ ဒီေန႔ ေခတ္ၾကီးဟာ စစ္ေအးေခတ္၊ Information ေခတ္၊ digital ေခတ္ ကေန ၊ SMART ေခတ္ သုိ႕ ကူးေၿပာင္းလာၿပီး လုိ႔ေတာင္ ေခၚဆုိစ
ၿပဳလာၾကတယ္။

နည္းပညာ နယ္ပယ္ေတြမွာလည္း Ipod, Iphone, Ipad  I ေခတ္ က ေန SMART phone, SMART computer, SMART TV ၊ SMART watch၊  ေတြ ထုတ္လုပ္လာႏုိင္ခဲ့ၾကလုိ႔ SMART ေခတ္ ဆီသုိ႔  ေရာက္လာၿပီလုိ႔ေတာင္ လူငယ္ေတြနဲ႔ ပညာရွင္ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွာ လည္း တင္စားေၿပာဆုိ လာေနၾကတယ္။ ဒီေတာ့လည္း  အေမရိကန္ အပါအ၀င္ ကမၻာ့ စက္မႈထြန္းကားတဲ့ တုိင္းၿပည္ေတြမွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္ေဆာင္ ေတြ ဟာ  SMART  GOAL  ဆုိတဲ့ အေတြးေခၚ၊ အယူအဆ ေတြကုိ လက္ခံၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ ရာထူးအဆင့္ဆင့္တုိင္း၌ လက္ေတြ႔ က်င့္သုံး လာတာကုိ ေတြ႕လာရတယ္။ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာပဲၿဖစ္ၿဖစ္၊ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာပဲၿဖစ္ၿဖစ္  ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ေတြဟာ SMART မၿဖစ္ေတာ့ဘူးဆုိရင္ ကမၻာၾကီးမွာ ေနာက္က်န္ရစ္ခဲ့မယ္၊ စီးပြားေရးမွာ ဆုံးရွဳံးမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရမယ္ ဆုိတာကုိ နားလည္လက္ခံလာၾကတာပါ။


SMART  GOAL ဆုိတာ ကုိ အဂၤလိပ္လုိ  ဘာသာၿပန္ဆုိရာမွာေတာ့ -
 • S- Specific 
 • M-Measurable 
 • A-Attainable 
 • R-Realstic/Relevant 
 • T-Time-Bound/Time-Frame 

အဓိပၸါယ္ ၿဖင့္ ေရးသားေဖာ္ၿပၾကတယ္။

ၿမန္မာလုိ ဘာသာၿပန္ဆုိရမွာ ေတာ့ -

ေခတ္နဲ႔ဆီေလ်ာ္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ -
၁)  တိတိက်က်ေဖာ္ၿပရမယ္။
၂) အတုိင္းအတာရွိရမယ္။
၃)ၿပည့္၀ႏုိင္ရမယ္။
၄) လက္ေတြ႔က်ရမယ္၊ သဘာ၀က်ရမယ္။
၅) အခ်ိန္ သတ္မွတ္မႈရွိရမယ္။


တကယ္ေတာ့ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ေတြ မွာ ေအာင္ၿမင္မႈရရွိဖုိ႔ အတြက္ ေခတ္နဲ႔ဆီေလ်ာ္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ေတြကုိ  အဆင့္ဆင့္တုိင္းမွာ မွန္ကန္စြာခ်မွတ္ႏုိင္ဖုိ႔ ကုိဆုိလုိ  တာပါ။  ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း ဟာ လ်င္ၿမန္စြာေၿပာင္းလဲေနတာေၾကာင့္ လူသားေတြရဲ႕ လုိအင္ဆႏၵ ေတြဟာ လည္း  ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း အတုိင္း လ်င္ၿမန္စြာေၿပာင္းလဲ လာစၿမဲပါ။ တကယ္လုိ႔သာ တုိင္းၿပည္မွာ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ရည္မွန္းခ်က္ေတြခ်မွတ္တဲ့ ေနရာမွာ ေခတ္နဲ႔ မဆီေလ်ာ္ေတာ့ဘူး၊ လက္ေတြ႔မက်ေတာ့ ဘူး ဆုိရင္ေတာ့  ကမၻာၾကီးမွာ ေနာက္က် က်န္ရစ္ခဲ့ရမယ္၊ စိတ္ကူးယဥ္ကမၻာထဲ မွာ ပဲရွိေနေပလိမ့္မယ္ ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ ကမၻာ့ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္ေဆာင္ေတြ အသီးသီးက လက္ခံလာခဲ့ၾကတာ  ၿဖစ္တယ္။ 


ဒီေနရာမွာ နာဆာ ရဲ႕ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ကုိ  ေလ့လာၾကည့္ပါ။ ယေန႔ တခ်ိဳ႔ႏုိင္ငံေတြဟာ အာကာသ ကုိ စူးစမ္းေလ့လာဖုိ႔ အာကာသ လြန္းပ်ံယဥ္ေတြ ကုိ လႊတ္တင္ဖုိ႔ က်ိဳးစားေနစဥ္မွာေတာ့ အေမရိကန္ အာကာသ လြန္းပ်ံယာဥ္ေတြဟာ ၿပတုိက္ထဲမွာ ေရာက္ရွိေနပါၿပီ။ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၅၀ က လ ကမၻာေပၚ  အာကာသ ယဥ္ေတြလႊတ္တင္စဥ္ မွတ္တမ္းအၿဖစ္ ရုိက္ကူးခဲ့တဲ့ RCA အမ်ိဳးအစား ကင္မရာေတြေတာင္ ယေန႔ေခတ္မွာ လူသားေတြေတာင္ အသုံးမၿပဳေတာ့ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ နာဆာ ဟာ ရည္းမွန္းခ်က္ ေတြ ကုိ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ရာမွာ ေခတ္နဲ႔ အညီ လက္ေတြ႔က်က် အၾကီးအက်ယ္ အေၿပာင္းအလဲေတြ ကုိ ၿပဳလုပ္ေနတယ္ေတြ႔ရတယ္။ တကယ္ေတာ့ နာဆာ ဟာ မလုိတာေတြ၊ မသုံးတာေတာ့ေတြ၊ ေခတ္နဲ႔မဆီေလ်ာ္တဲ့ ဟာ ေတြကုိ ၿပတုိက္ထဲကုိ ပုိ႔ေနပါၿပီ။

နာဆာရဲ႕ ေၿပာင္းလဲမႈ ဟာ အာဏာရွင္ တေယာက္က ေန ေနာက္တေယာက္ ေၿပာင္းလဲမႈ ၊ ယူနီေဖာင္း၀တ္တာကေန အရပ္သားပုဆုိး၀တ္တဲ့ ေၿပာင္းလဲမႈမ်ိဳး မဟုတ္ဘူးလုိ႔ နာဆာ မွာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ ၿမန္မာ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရွင္တေယာက္ကေတာ့ ရယ္သြမ္းၿပီး ဥပမာေပး ေၿပာဆုိခဲ့တယ္။

 ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာ စကားလုံး အသုံးအႏွဳံးေၿပာင္းလဲမႈေတာင္ အခက္အခဲၿဖစ္ေနရင္ ေတာ့ တုိင္းၿပည္ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေအာင္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈေတြ ရွိလာဖုိ႔ ကေတာ့  အမင္တန္ မွ အခက္အခဲေတြ ရွိေနေပလိမ့္မယ္။ တကယ္ေတာ့  ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာ တခ်ိဳ႔ ေခတ္နဲ႔ မဆီေလ်ာ္ေတာ့တဲ့ ၊ လက္ေတြ႔မက်ေတာ့ တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ေတြ၊ သုံးမရတဲ့ လူေတြ မႈေတြ ကုိ  နာဆာလုိ ၿပတုိက္ထဲ ကုိ ပုိ႔သင့္ေနပါၿပီ။  တုိင္းၿပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစဖုိ႔ မြန္ၿမတ္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ရွိၾကေပမဲ့ လူေကာ၊မူေကာ၊ အေလ့အက်င့္ အက်င့္ဆုိးေတြေကာ မေၿပာင္းခ်င္ၾကဘူးဆုိရင္ေတာ့ ဒီတုိင္းၿပည္ဟာ နယ္ပယ္ အသီးသီးမွာ က်ဆုံးမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရပါလိမ့္မယ္။