Sunday, July 22, 2012

တုိင္းၿပည္ ဟာ ဘာေၾကာင့္ အထီးက်န္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးမွု ေနာက္က်ခဲ့ရသလဲ-ၿမတ္စုိး-
၀၇-၁၄-၂၀၁၂

" တုိင္းၿပည္တၿပည္ရဲ႕  အနာဂတ္ ႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဟာ အဲဒီႏုိင္ငံရွိ  အုပ္စုိးသူ အစုိးရေတြ က တုိင္းၿပည္ရဲ႕ လူထု ပညာေရး အေပၚ ဘယ္ေလာက္ထိ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈ၊ တန္ဘုိးထားတက္မႈ အေပၚ မႈတည္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံမွာ အုပ္စုိးသူ အစုိးရ ဟာ အာဏာ တည္ၿမဲေရး အတြက္ ပညာရွင္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြ ၿဖစ္လာၾကမဲ့  ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြ ကုိ ရန္သူလုိ ၿပဳမႈဆက္ဆံေနရင္ေတာ့ အဲဒီႏုိင္ငံဟာ  အနာဂတ္မွာ အထီးက်န္ၿပီး ဖြံ့ၿဖိဳးမွု ေနာက္က် က်န္ရစ္ေနမွာပါပဲ။"

အခုတေလာ  ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အသီးသီး မွာ ပညာေရး အတြက္ အစုိးရ ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ကုိ ကမၻာ့သတင္းမီဒီယာေတြ မွာ ေဖာ္ၿပေနၾကတယ္။ ဒီထဲမွာ ထူးၿခား စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းတဲ့ သတင္းကေတာ့ ဘရာဇီးႏုိင္ငံ၊ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံနဲ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံ အစုိးရေတြရဲ႕ ပညာေရး ဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ေတြ အေၾကာင္းပဲၿဖစ္တယ္။

မၾကာေသးခင္ကပဲ ဘရာဇီးအမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္က လူထု ပညာေရး အတြက္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့တာဟာ ပညာေရးေလာက မွာ အထူးစိတ္၀င္စား အားရဖြယ္ေကာင္းတဲ့ သတင္းတပုဒ္ၿဖစ္ခဲ့တယ္။  ဘရာဇီးအမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္က တုိင္းၿပည္ရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ အမ်ဳိးသားကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ၀င္ေငြရဲ႕  ၁၀ ရာခုိင္ႏွဳန္း ကုိ သုံးစြဲဖုိ႔ ဆုံးၿဖတ္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းပါ။

ေနာက္ထပ္ သတင္းတပုဒ္ကေတာ့ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ ၿပည္နယ္ အစုိးရ က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အထက္တန္းႏွင့္ ၁၂ တန္း အဆင့္ရွိတဲ့ အင္တာမီဒီယိတ္ စာေမးပြဲမ်ားကို ေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူမ်ားအား Laptop ကြန္ၿပဴတာ နဲ႔ ႏွင့္ tablet မ်ားကို အခမဲ့ေပးသြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿခင္းပါ။ 
 ဒီဆုံးၿဖတ္ခ်က္ဟာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ ပညာေရး အတြက္ ဆြဲေဆာင္မက္လုံးေပးမႈ 
လုပ္ခဲ့တဲ့ ၿပည္နယ္အစုိးရ ရဲ႕ ထူးၿခားတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္လည္းၿဖစ္တယ္။ အိႏၵိယ ဗဟုိ အစုိးရ ဟာ အိႏၵိယ ေက်ာင္းသားမ်ား အဆင့္ၿမင့္ႏွင့္ ေခတ္မွီ ပညာေရး ကို သင္ၾကားဆည္းပူးႏုိင္ရန္ Laptop ကြန္ၿပဴတာ ေစ်းႏွဳန္းခ်ိဳသာစြာၿဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမယ္လုိ႔ လည္း ေက်ညာသြားခဲ့တယ္။ ေလာေလာဆယ္ အိႏၵိယ ေက်ာင္းသားမ်ား သုံးစြဲမဲဲ့ Laptop ထုတ္လုပ္မႈ ဟာ ေဒၚလာ  ၂၀ နီးပါး ကုန္က်စရိတ္ရွိေနေပမဲ့ သန္းခ်ီတဲ့ ေက်ာင္းသုံး Laptop မ်ား ထုတ္လုပ္မႈ ဟာ ၁၅ ေဒၚလာ နီးပါးသာ ကုန္က်မွာ ၿဖစ္တယ္လုိ႔ အိႏၵိယ သတင္းစာေတြ နဲ႔ ရုပ္ၿမင္သံၾကား အစီအစဥ္ေတြ မွာ ဂုဏ္ယူစြာၿဖင့္ ေဖာ္ၿပခဲ့ၾကတယ္။

 အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏုိင္ငံမွာေတာ့ ထုိင္း ပညာေရး အဆင့္အတန္း ႏွင့္ အရည္အေသြး ေလ့လာဆန္းစစ္ သုေတသနၿပဳတဲ့ ဌာနကေတာ့ ထုိင္းႏုိင္ငံ တ၀ွမ္း အဆင့္ၿမင့္ေက်ာင္းေတြကုိ ေလ့လာ စစ္ေဆးခဲ့ရာမွာ ေက်ာင္းေပါင္း၂၂၉၇ ေက်ာင္းဟာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အရည္အေသြးထက္ နိမ့္က်ေနၿပီး၊ ၿပိဳယြင္းက်ဆင္းမႈေတြရွိေနတယ္လုိ႔ တႏုိင္ငံလုံးက ၿပည္သူေတြ ကုိ ရုပ္ၿမင္သံၾကား နဲ႔ သတင္းစာေတြ ကေနတဆင့္ အသိေပးေဖာ္ၿပခဲ့ၾကတယ္။  

 ပညာေရး အဆင့္အတန္း ႏွင့္ အရည္အေသြး ကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ရာမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပညာေရးဆုိင္ရာ စံႏွဳန္း အခ်က္ေပါင္း ၁၂ ခ်က္ ေပၚမႈတည္ၿပီး တုိင္းတာခဲ့ၾကတာလုိ႔ ထုိင္းပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနက အတည္ၿပဳခဲ့တယ္။
ထုိင္း တကၠသုိလ္ မွာ ပညာသင္ၾကားေနၾကတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား

 နည္းပညာႏွင့္ အတက္ပညာဆုိင္ရာ ေကာ္လိပ္ စုစုေပါင္း ၈၀၇ ေက်ာင္း ရွိရာမွာ ၁၇၉ ေက်ာင္းကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေတြၿပဳလုပ္ေနၿပီး၊ တကၠသုိလ္ စုစုေပါင္း ၇၂ ေက်ာင္းမွာ ၄၇ ေက်ာင္း ကုိ စစ္ေဆးၿပီးခဲ့ၿပီး လုိ႔ ထုတ္ၿပန္ေက်ညာခဲ့တယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ တကၠသုိလ္ ၄၅ ေက်ာင္းဟာ ပညာေရး အဆင့္အတန္း ႏွင့္ အရည္အေသြး မွီခဲ့တာ ေတြ႔ရွိခဲ့တယ္လုိ႔လည္း ေဖာ္ၿပထားတာေတြ႔ရတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံတ၀ွမ္း မွာ တကၠသုိလ္နည္းၿပ ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမေပါင္း ၅၆, ၉၇၈ ေယာက္ အနက္ ၃၈,၂၃၈ ေယာက္ သာ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈ ႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳ ရွိတာေၾကာင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕ ပညာေရး စနစ္ဟာ စုိးရိမ္ရတဲ့ အေၿခအေနမွာရွိေနတယ္လုိ႔ ပညာေရးဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္မႈ  စစ္တမ္းမွာ ေဖာ္ၿပထားတာေတြ႔ရတယ္။

ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္မွ ေက်ာင္းသား ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႕သည္ သူတို႕ ေက်ာင္းတက္ေနေသာ ကားလမ္္း ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားသည္ကို မေက်နပ္သျဖင့္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကတယ္ဆုိတဲ့သတင္း သစ္ထူးလြင္ အင္တာနက္ စာမ်က္ ႏွာမွာ ဖတ္ရွဳ႔ခဲ့ရတယ္။
ေက်ာင္းသားမ်ား အသံုးျပဳေနေသာ ငလကၽြန္းမွ ဂံုးခ်ိန္ေက်းရြာသို႕ သြားေသာ လမ္းသည္ ယခင္က ဆိုင္ကယ္၊ ေထာ္လာဂ်ီ၊ စက္ဘီးမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး သြားလာႏိုင္ေသာ္လည္း ေရႊသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမွ ေဒ၀ူး ကုမၸၸဏီႏွင့္ အိႏၵိယ ကုမၸၸဏီမွ ကားၾကီးမ်ား အသံုးျပဳပစ္ခဲ့သျဖင့္ သြားလာ၍ မရေအာင္ ပ်က္စီးေနျပီး ရြ႕ံႏြံမ်ားမွာ ဒူးဆစ္ထိ နစ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ၿပထားတယ္။
 “ ေက်ာင္းသားေတြေရာ၊ ဆရာ ဆရာမေတြေရာ၊ ေစ်းသြား ေစ်းလာေတြေရာ အခု လံုး၀ သြားလာလို႕ မရေအာင္ ပ်က္စီးေနပါတယ္။ ဒီလမ္းက ငလကၽြန္းအုပ္စုက ေက်းရြာသားေတြ ကုိယ္ထူ ကုိယ္ထ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ လမ္းျဖစ္ပါတယ္။ အခု ပ်က္စီးသြားေတာ့ ျပန္လည္ လုပ္မေပးတဲ့ အတြက္ ေက်ာင္းသားေတြက ခုလို ဆႏၵျပၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆႏၵၿပပြဲမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားတဦးက က ေျပာတာကုိ သစ္ထူးလြင္မွာ ကုိးကားေဖာ္ၿပထားတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပုိင္းက အေမရိကန္-အာဆီယံ စီးပြားေရးဖိုရမ္တြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံအေနနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ အထီးက်န္ၿပီး ဖြံ့ၿဖိဳးမွု ေနာက္က် က်န္ခဲ့ေနၿပီလုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆုိခဲ့တာေတြ႔ရတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီလုိဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ခဲ့တာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အာဏာရွင္စနစ္ ေအာက္မွာ ကေသာင္းကနင္း အေျခအေနႏွင့္ ပ်က္စီးယုိယြင္း ၿဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ၿမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပညာေရးစနစ္ေၾကာင့္သာၿဖစ္တယ္။  အာဏာရွင္စနစ္ ေအာက္မွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ ကုိ ရန္သူလုိဆက္ဆံမႈ၊ မုန္တီးစြာ ေထာင္ခ်ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့မႈ၊ တုိင္းၿပည္ က ပညာရွင္ေတြ ထြက္ခြာသြားခဲ့မႈ၊ အေ၀းသင္ပညာေရး စနစ္ ေအာက္မွာ ၾကီးၿပင္းခဲ့ရတဲံ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အေၿခအေန၊  ဒီ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ ကုိ ၿမန္မာၿပည္သူေတြ  လက္ရွိရင္ဆုိင္ေနရတာၿဖစ္တယ္။ ဒီၿဖစ္ရပ္ေတြ ကုိ သင္ခန္းစာ မယူသ၍  ၿမန္မာႏုိင္ငံဟာ အထီးက်န္ၿပီး ဖြံ့ၿဖိဳးမွု ေနာက္က်မႈ ဆက္လက္ရွိေနေပလိမ့္မယ္။

No comments: