Sunday, July 22, 2012

နာဆာ နဲ႔ SMART GOAL အပုိင္း (၃)ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ က စၿပီး ၿမန္မာႏုိင္ငံ မွာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးေတြလုပ္ေနၾကၿပီလုိ႔ ၿမန္မာ့အေရးေလ့လာသူ အမ်ားက သုံးသပ္ေၿပာဆုိခဲ့ၾကတယ္။  တခ်ိဳ႕ ပညာရွင္ေတြ က ေတာ့ ၿမန္မာႏုိင္ငံဟာ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕  စမ္းသပ္ခန္းထဲ မွာ ေရာက္ေနၿပီလုိ႔ ေ၀ဖန္ သုံးသပ္ခဲ့ၾကၿပန္ တယ္။ 

 ၿမန္မာႏုိင္ငံ ဟာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး ကုိ တကယ္ပဲ ဦးတည္ေနသလား၊ အေလာင္းေကာင္ ကုိ မိတ္ကပ္ဖို႔ ေနတဲ့ အစမ္းသပ္ခံ အဆင့္မွာ ပဲ ဒီမုိး၊ ဒီေလွ ဒီလူေတြနဲ႔ ပဲ ရွိေနအုန္းး မလားဆုိတာ က ေမးခြန္း ထုတ္စရာ ၿဖစ္ေနတယ္။ "   

   Changes require actions on the ground, not on media or speeches.

" The central requirement for the improvement of governance and institutional quality in Burma is the removal of the military from its central position of power."
၀၇.၂၂.၂၀၁၂

 တကယ္ေတာ့ တုိင္းၿပည္ တၿပည္ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္လာဖုိ႔မွာ လက္ေတြ႔က်တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ကုိ အဆင့္ဆင့္ ထားရွိဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒီလုိ လက္ေတြ႔က်တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ လုပ္ငန္းေတြ ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ဖုိ႔ ကလည္း အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ သူေတြနဲ႔ ေၿပာင္းလဲၿပီး တာ၀န္ ေပးအပ္ ဖုိ႔ လုိအပ္ေပလိမ့္မယ္။ တနည္းအားၿဖင့္ SMART goal ေတြ ကုိ လက္ေတြ႔က်က် လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ SMART ၿဖစ္တဲ့ သူေတြလုိအပ္တယ္။

 ဥပမာ အားၿဖင့္ တခ်ိန္က ဆင္းရဲမြဲေတခဲ့တဲ့ အိမ္နီးခ်င္းတရုတ္ႏုိင္ငံ မွာ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ရဲ႔  တုိင္းၿပည္အေပၚထားရွိတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ အဆင့္ဆင့့္ေတြ ၊ အစုိးရေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အေၿမာ္အၿမင္ ၾကီးမားမႈေတြ ကုိ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ တုိင္းၿပည္မွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့နည္းလာဖုိ႔  တႏွစ္ကုိ လူဦးေရ ၁၅ မီလီယံေက်ာ္ အစာေရစာငတ္ မြတ္ေခါင္းပါးမႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနမႈေတြ ကုိ ပေပ်ာက္ဖုိ႔ တုိက္ဖ်က္မယ္လုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိခဲ့တယ္။ ဒီလုိ အေၿခအေနေတြ ကုိ ေရာက္ရွိဖုိ႔ ကုိ လည္း ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈေတြ ကုိ တရွိန္ထုိးၿပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ ႏုိင္ငံေရး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈေတြထဲမွာ ထင္ရွားတဲ့ ၿဖစ္စဥ္ေတြကေတာ့  ၁၆ ၾကိမ္ေၿမာက္ တရုတ္ၿပည္ ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ကြန္ဂရက္ ကေန လူေကာ၊ မႈ၀ါဒဆုိင္ရာပါ ေၿပာင္းလဲမႈေတြ ကုိေတြ႔လာခဲ့ရတယ္။ တရုတ္ၿပည္ ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ၁၆ ၾကိမ္ေၿမာက္ ကြန္ဂရက္ က စတင္ၿပီး တရုတ္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီမွာ အရည္အခ်င္းရွိၾကတဲ့ လူငယ္ အင္ဂ်င္နီယာ ႏွင့္ သိပၸံဘြဲ႔ရ အတက္ပညာရွင္ ေတြ ကုိ ေနရာေပး အစားထုိးခန္႔အပ္ လာတာ ေတြ႔ရတယ္။ ဒီ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းေတြက ဦးေဆာင္ၿပီး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈ ေတြၿပဳလုပ္ခဲ့တယ္။

တရုတ္ကြန္ၿမဴနစ္ ပါတီ ၁၆ ၾကိမ္ေၿမာက္ ကြန္ဂရက္က ၀ါစဥ္အလုိက္ ထုတ္ၿပန္တဲ့ စာရင္းအတုိင္းေၿပာၿပရယင္-
  • ၁)မစၥတာ ဟူက်င္ေတာင္၊ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ ရွင္ဟြာတကၠသုိလ္က ေရအားလွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရ
  • ၂) မစၥတာ ၀ူဘန္က်ဳိ၊ ရွင္ဟြာတကၠသုိလ္က အီလက္ထေရာနစ္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရ
  • ၃) မစၥတာ ၀မ္က်င္းေဘာင္၊ ၊ ဘူမိေဗဒပညာရွင္ ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရ
  • ၄) မစၥတာ က်န္က်င္လင္း၊ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရ၊
  • ၅)မစၥတာ ဇန္က်ီဟုန္ ၊ ေဘဂ်င္းတကၠသုိလ္မွ ဒုံးပ်ံအင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရ
  • ၆) မစၥတာ ေဟာ္ဂ်ဴး ရွင္ဟြာတကၠသုိလ္က လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရ၊
  • ရ) မစၥတာ ၀ူရွင္ဇန္၊ ရွင္ဟြာတကၠသုိလ္က အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရ၊
  • ၈) မစၥတာ လီရွန္ခြ်န္း၊ ဟာဘင္တကၠသုိလ္မွ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရ၊
  • ၉) မစၥတာ လွ်ဴိခမ္ ဂ်ာမဏီဖရုိင္ဘတ္တကၠသုိလ္ မွ သတၱဳေဗဒဘြဲ႔ရ ေတြပါ။                              

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အညႊန္ၿပ ဇယားမ်ား

  ဒီလုိ တရုတ္အစုိးရ အတြင္း စီးပြားေရး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈ၊ ႏုိင္ငံေရးၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈ၊ အေတြးေခၚပုိင္းဆုိင္ရာေတြမွာ  အစားထုိး ေၿပာင္းလဲလာမႈေၾကာင့္လည္း တရုတ္ႏုိင္ငံအတြင္း လူဦးေရသန္းေပါင္း၂၅၀ ေက်ာ္ဟာ အစာေရစာ ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးမႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနမႈ မွ သန္းေပါင္း ၅၀ ထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး က်န္တဲ့ လူေပါင္း သန္းေပါင္း ၅၀ ကုိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနမႈမွ ပေပ်ာက္ ႏုိင္ေအာင္ အၿပီးသတ္တုိက္ဖ်က္သြားမယ္ဆုိတာ ဟာ လက္ေတြ႔က်တဲဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ အၿဖစ္ ကမၻာ က အသိအမွတ္ၿပဳၿခင္းခံခဲ့ရတယ္။ တနည္း အားၿဖင့္ သဘာ၀က်တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြၿဖစ္ၿပီး ၊ အရည္အခ်င္းၿပည့္၀သူေတြနဲ႔ အစားထုိးခဲ့လုိ႔ လည္း လက္ေတြ႔က်က်လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့တယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြက စၿပီး ၿမန္မာႏုိင္ငံ မွာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးေတြလုပ္ေနၾကၿပီလုိ႔ ၿမန္မာ့အေရးေလ့လာသူ အမ်ားက သုံးသပ္ေၿပာဆုိခဲ့ၾကတယ္။  တခ်ိဳ႕ ပညာရွင္ေတြ က ေတာ့ ၿမန္မာႏုိင္ငံဟာ ႏုိင္ငံတကာ စမ္းသပ္ခန္းထဲ မွာ ေရာက္ေနၿပီလုိ႔ ေ၀ဖန္ သုံးသပ္ခဲ့ၾကတယ္။

ဒါေပမဲ့လည္းၿပီးခဲ့တဲ့ လ ပုိင္း က ၿမန္မာစစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းအတြင္း က ပြင့္လင္းမႈမရွိ၊ ရုိးသားမႈ မရွိတဲ့ ၿဖစ္စဥ္ေလး တခု  ကုိေလ့လာ ၾကည့္ရေအာင္။

ၿမန္မာအစုိးရ ရဲ႕ ဒုတိယ သမၼတ တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့  တင္ေအာင္ၿမင့္ဦးဟာ စကၤာပူမွာ ေဆးကုသ ခံယူၿပီးေနာက္ ၿမန္မာႏုိင္ငံ ကုိၿပန္ေရာက္ခ်င္း ရာထူးက အနားယူဖုိ႔ ဆုံးၿဖတ္ခဲ့တယ္လုိ႔ အစုိးရႏွင့္ နီးစပ္တဲ့ အသုိင္းအသုိင္းက ေနတဆင့္ သတင္းမီဒီယာ ေတြမွာ ထုတ္ေဖာ္ေရးသား ေၿပာဆုိခဲ့ၾကတယ္။ ဒီ သတင္းဟာ မွန္ကန္မႈမရွိဘူး။ မမွန္ကန္တဲ့သတင္းေတြ ေဖာ္ၿပေရးသားေဖာ္ၿပ ေနတာေၾကာင့္ ပုဂၢလိက ႏွင့္ လူထု သတင္းမီဒီယာေတြကုိ အေရးယူဖုိ႔ထိေတာင္ အစုိးရ အာဏာပုိင္ေတြက ၿခိမ္းေခ်ာက္ခဲ့ၾကတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ အစုိးရ ရဲ႕ သတင္းစာထဲမွာ ဒု သမၼတ တင္ေအာင္ၿမင့္ဦးဟာ အသစ္ဖြဲ႔စည္းတဲ့ ၿပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီ အသစ္မွာ ဆက္လက္တာ၀န္ယူ ပါ၀င္ေနတဲ့အေၾကာင္း၊ ဒု သမၼတ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး ၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနအရ အနားယူရန္ တင္ျပထားေသာ ႏုတ္ထြက္လႊာကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က လက္မခံေသးဘဲ ေဆးခြင့္ ႏွစ္လ ခြင့္ျပဳထား ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပုိင္ ပုိင္ သတင္း စာႏွင့္ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ၿပန္လည္ၿပီး  ေ၀ေ၀ဆာဆာေဖာ္ၿပ ခဲ့ၾကၿပန္တယ္။

တဖက္မွာ က ရာထူးေတြ  ခ်ီၿမင့္၊ တာ၀န္ေတြ တုိးၿမင့္ၿပီးေပးအပ္ခံၿခင္းခံေနရသူ က က်န္းမာေရး အေၿခအေနေၾကာင့္ သာသနေဘာင္ ကုိ ၀င္၊ ရဟန္း၀တ္ၿပီး လူ၀တ္လဲ  အနားယူေနခ်င္ ေနတဲ့သူ ၿဖစ္တယ္။

ရဟန္းေဘာင္ကေန ၊လူ၀တ္လဲ ေသဖုိ႔ေစာင့္ေနတဲ့လူကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီး ဆုိသူက အေၿမာ္အၿမင္ရွိရွိ တုိင္းၿပည္ ကုိ ဦးေဆာင္ဖုိ႔ တာ၀န္ေပးအပ္ေနမႈ ဟာ တုိင္းၿပည္အက်ိဳးအတြက္ တကယ္ပဲ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈလမ္းေၾကာင္းကုိ ဦးတည္ၿပီး သြားေနသလား ဆုိတာကေတာ့ ဒီေနရာမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ၿဖစ္ေနတယ္။ “ My dog's playing is good, because of my dog” ဆုိတဲ့ ဒႆန ဆရာၾကီး ဆုိကေရတီးရဲ႕ Ethics လုိ႔ေခၚဆုိတဲ့ က်င့္၀တ္တရား အေၾကာင္းဆုိင္ရာ ႏွဳိင္းယွဥ္မႈ စာသားကုိ သတိရမိတယ္။ တုိင္းၿပည္ အက်ိဳးအတြက္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးေတြ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ ဒီလုိ ၿဖစ္စဥ္မ်ိဳး ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ဂုဏ္းဂဏ စြဲ ေတြဆက္လက္ရွိေနမႈ၊ ပြင့္လင္းမႈရုိးသားမႈ မရွိ၊ အမွန္တရား ကုိ လက္ခံမႈမရွိသ၍ လည္း ၿမန္မာၿပည္ရဲ႕  အနာဂတ္ႏွင့္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးမွာ အခက္အခဲေတြ၊ စိမ္ေခၚမႈေတြ ဆက္လက္ရွိေနေပလိမ့္မယ္။

လက္ရွိ တုိင္းၿပည္ ကုိ ဦးေဆာင္မဲ့  အစုိးရ အဖြဲ႔ရဲ႕ ဒု သမၼတ ေနရာ ကုိ ခန္႔အပ္ၿခင္းခံရမဲ့ သူဟာ အထီးလား၊အမ လား ဆုိတာ ၿပည္သူ က ကြဲကြဲၿပားၿပား မသိရွိေသးသလုိ၊ တုိင္းၿပည္နွင့္ ၿပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ တ၀န္ေပးအပ္ၿခင္းခံ ရမည့္ သူ ကုိလည္း ၿပည္သူ က ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မရွိၿဖစ္ေနတယ္။ လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးထဲက  လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြက လည္း ၿမန္မာႏုိင္ငံ ကုိ စမ္းသပ္ဖုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ လွည့္ ေလ့လာေရး ခရီးေတြ သြားလာေနဆဲ။ ရာစု ႏွစ္တ၀က္ေက်ာ္ အစမ္းသပ္ခံခဲ့ရတဲ့ ၿမန္မာႏုိင္ငံဟာ အခုလည္း ဒီမုိ၊ဒီေလ၊ ဒီလူေတြနဲ႔ပဲ လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရး ဆုိတဲ့ စစ္တပ္ရဲ႕ စမ္းသပ္ခန္းတခုထဲ မွာ ရွိေနဆဲပါလုိ႔ တခ်ိဳ႔ ႏုိင္ငံေရးပညာရွင္ေတြ က ေၿပာဆုိေနၾကတယ္။  ဒီေတာ့ ၿမန္မာႏုိင္ငံ ဟာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး ကုိ တကယ္ပဲ ဦးတည္ေနသလား၊ အေလာင္းေကာင္ ကုိ မိတ္ကပ္ဖို႔ ေနတဲ့ အစမ္းသပ္ခံ အဆင့္မွာ ပဲ ဒီမုိး၊ ဒီေလ၊ ဒီလူေတြနဲ႔ ပဲ ရွိေနအုန္းးမလားဆုိတာ က ေမးခြန္းထုတ္စရာၿဖစ္ေနတယ္။

တကယ္ေတာ့  ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာ  ေခတ္နဲ႔ မဆီေလ်ာ္ေတာ့တဲ့ ၊ လက္ေတြ႔မက်ေတာ့ တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ေတြ၊ သုံးမရတဲ့ လူေတြ မႈေတြ ကုိ  နာဆာလုိ ၿပတုိက္ထဲ ကုိ ပုိ႔သင့္ေနပါၿပီ။  တုိင္းၿပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစဖုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ တူၾကေပမဲ့ လူေကာ၊မူေကာ၊ အေလ့အက်င့္ နွင့္ အက်င့္ဆုိးေတြေကာ မေၿပာင္းခ်င္ၾကဘူး ဆုိရင္ေတာ့ ဒီတုိင္းၿပည္ဟာ နယ္ပယ္ အသီးသီးမွာ က်ဆုံးမႈေတြနဲ႔ ဆက္လက္ ရင္ဆုိင္ေနရပါလိမ့္မယ္။ " 

REF:  

မဟာတံတုိင္းၾကီး ေနာက္ကြယ္မွ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ား.                                                     

   Future Sino-Burma Relation at Risk

 

No comments: