Sunday, February 24, 2008

ျပည္ပေရာက္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိ ့ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္

No comments: