Saturday, March 28, 2009

ထုိင္းအစုိးရက လစာနည္း အလုပ္သမားမ်ား ကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ ကူညီ


လစာနည္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ထုိင္းအစုိးရ က ေငြေၾကးကူညီေထာက္ပံ့ေသာ ဘတ္ေငြ ၂၀၀၀ ခ်က္လက္မွတ္


-ၿမတ္စုိး-
၀၃-၂၅-၂၀၀၉

ဒီေန႔ ထုိင္းအစုိးရက တလ ၀င္ေငြ ဘတ္ေငြ ၁၅၀၀၀ ေအာက္ရရွိၿပီး၊ ထုိင္းလူမႈဖူလုံေရးဌာန ( Social Security Office) မွာ မွတ္ပုံတင္ထားၾကတဲ့ လစာနည္း ထုိင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဘတ္ေငြ ၂၀၀၀ ခ်က္လက္မွတ္ ေတြကုိ ထုတ္ေပးလုိက္ ပါၿပီ။ ကမၻာ့စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း ကာလအတြင္း လစာနည္း ၀န္ထမ္းမ်ား ခံစားေနရေသာ ဒုကၡအခက္အခဲ ေတြကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံ ကူညီတဲ့အေနနဲ႔ ေငြခ်က္လက္မွတ္ အေစာင္ ၅ ဒသမ ၅၄၇ သန္း ကုိ ဘန္ေကာင္ဘဏ္ ကေနတဆင့္ ထုတ္ေပးလုိက္ေၾကာင္း၊ ထုိင္းဒုတိယ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ Kobsak Sabhavasu က ေၾကညာသြားပါတယ္။

ေ၀လံတဲ့ ေနရာေတြ ႏွင့္ တခ်ိဳ႕ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ လူမႈဖူလုံေရးဌာနမွာ အခ်ိန္မွီ မွတ္ပုံတင္ရန္ ေနာက္က်ခဲ့ ၾကတဲ့ အလုပ္သမား ၁.၂ သန္းအတြက္လည္း မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ လက္ခံရရွိသြားမွာ ၿဖစ္ေၾကာင္း၊ တကယ္လုိ႔ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ ဘတ္ေငြ ၂၀၀၀ ခ်က္လက္မွတ္ေတြကုိ မရရွိလွ်င္ ဖုန္းနံပါတ္ ၁၅၆၄ ကုိ ေခၚဆုိ ေမးၿမန္းစုံစမ္းႏုိင္ေၾကာင္း အစုိးရ က တရား၀င္ေၾကညာခ်က္ထုတ္ၿပန္ခဲ့တယ္။ ဒီထုတ္ၿပန္ေၾကညာခ်က္ေတြကုိ ေရဒီယုိ၊ ရုပ္ၿမင္သံၾကား၊ သတင္းစာေတြကေနတဆင့္ ၿပည္သူေတြကုိ အသိေပးခဲ့တယ္။

ဒီခ်က္လက္မွတ္ေတြကုိ မတ္လ ၂၆ မွ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔ အတြင္း မရရွိခဲ့လွ်င္ ထုိင္းအစုိးရလူမႈဖူလုံေရးဌာနမွာ လာေရာက္ ထုတ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဒီခ်က္လက္မွတ္ေတြကုိ ဇြန္လ ၁၅ ေနာက္မွစ၍ သက္ဆုိင္ရာဌာနမွာ လာေရာက္လဲလွယ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေနာက္က်လဲလွယ္တဲ့ ခ်က္လက္မွတ္မ်ားကုိ ၿပႆနာ တခုခ်င္းအေနအၿဖစ္ ေလ့လာစဥ္းစားဆုံးၿဖတ္သြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေၿပာဆုိသြားပါသည္။

ထုိင္းအစုိးရဟာ လစာနည္း၀န္းထမ္းမ်ား ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံ မႈကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ ႏွစ္သစ္ကူးမတုိင္ခင္ စီစဥ္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ဒီေထာက္ပံ့မႈ ေငြေၾကးဟာ ႏွစ္သစ္ကူးကာလအတြင္း ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ၊ ေငြေၾကးေစ်းကြက္၊ အေရာင္အ၀ယ္ေစ်းကြက္အတြင္းမွာ ေငြေၾကး ႏွင့္ သုံးစြဲမႈ ပုံမွန္လည္ပတ္ေစမႈ ကုိ တြန္းအားေပး ေစႏုိင္တဲ့ အစီအစဥ္ေကာင္းတရပ္ၿဖစ္တဲ့အၿပင္၊ ၿပည္သူေတြကလည္း အစုိးရအေပၚ ေထာက္ခံလာေစႏုိင္တဲ့ အခ်က္ေကာင္းၿဖစ္ေစတယ္လုိ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံစီးပြားေရးကုိ ေလ့လာေနတဲ့ ၿမန္မာစီးပြားေရးပညာရွင္ေတြက တြက္ဆေၿပာဆုိေနၾကတယ္။

ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ကမၻာ့စီးပြားေရးကပ္ဆုိးၾကီးအတြင္း အလုပ္သမား ၂ သန္းနီးပါး အလုပ္အကုိင္ဆုံးရွဳံးေနၾကၿပီး၊ စီးပြားေရးကုိ ၿပန္လည္နလံထူလာႏုိင္ေအာင္ စီးပြားေရးက်ားကန္မည့္ အစီအစဥ္ေတြကုိ အားသြန္ခြန္စုိက္ ၾကိဳးပမ္းေနၾကပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ၂၀၁၀ -၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္း ထုိင္းဘတ္ေငြ ၁.၅၆ ထီြလီယံ သုံးစြဲဖုိ႔ ထုိင္းစီးပြားေရးစီမံကိန္းေရးဆြဲေနၾကတဲ့ ၀န္ၾကီးမ်ားက ဒီေန႔ပဲ သေဘာတူ အတည္ၿပဳခဲ့ၾကတယ္။ ဒီ ထုိင္းဘတ္ ေငြ ၁.၅၆ ထီြလီယံ သုံးစြဲမည့္ စီးပြားေရးက်ားကန္ေပးမႈအစီအစဥ္ဟာ GDP ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအား ၅ ရာခုိင္ႏွဳန္း တုိးၿမင့္လာမွာၿဖစ္ၿပီး၊ ၃ ႏွစ္အတြင္း အလုပ္သမား ၁ ဒသမ ၆ သန္းကုိ အလုပ္အကုိင္ေတြ ၿပန္လည္ ရရွိလာၾကလိမ့္မည္လုိ႔ ခန္႔မွန္းတြက္ဆခဲ့ၾကတယ္။

စစ္ပြဲမရွိေတာ့တဲ့တုိင္းၿပည္မွာ မႈိလုိေပါေနတဲ့ ၿမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား ဟန္ေရးၿပေနပုံ

က်ေနာ္တုိ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြမွာ သူတုိ႔ တုိင္ၿပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးကုိ ကမၻာ့စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းမွ အၿမန္လြတ္ေၿမာက္ေအာင္ ေန႔မအား ညမအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အခ်ိန္၊ သူတုိ႔ၿပည္သူေတြ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ဒုကၡေတြကုိ ေငြေၾကး ႏွင့္ အၿခားအကူအညီေပးေရးအစီအစဥ္ေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အခ်ိန္ မွာေတာ့ ၿမန္မာၿပည္မွာ မႈိလုိေပါေနတဲ့ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြကေတာ့ စိတ္ကူးယဥ္ ေနၿပည္ေတာ္ ၾကပ္ေၿပး မွာ ဘုရားထီးတင္လုိက္၊ စစ္ေရးၿပအခမ္းအနားေတြ လုပ္ဖုိ႔ စစ္ေဆးလုိက္နဲ႔ သတင္းစာေတြမွာ ေ၀ေ၀ဆာဆာေဖာ္ၿပေနလုိက္တာ အင္မတန္မွ ရွက္စရာလည္းေကာင္း၊ ၀မ္းနည္းစရာလည္း ေကာင္း ပါေတာ့တယ္။ ေနၿပည္ေတာ္ ၾကပ္ေၿပးသခၤ်ိင္းကုန္းအေရးက တုိင္းၿပည္အေရးထက္ ပုိအေရးၾကီး ေနၾကတယ္ဆုိတာ ဆင္းၾကီး ကုိ လယ္ကြင္းၿပင္မွာ ထင္းထင္းၾကီး ေတြ႔ေနရသလုိ ၿမန္မာၿပည္သူေတြကေတာ့ သိရွိေနၾကပါၿပီ။

ထုိင္းအစုိးရ၏ စီးပြားေရးက်ားကန္မႈအစီအစဥ္ ေနာက္ခံသမုိင္း


ထုိင္းအစုိးရက လစာနည္း၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေနမႈဟာ ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးၿပန္လည္ နလံထူလာေအာင္ႏွင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းကာလအတြင္း ၿပည္သူမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကုိ ကူညီေၿဖရွင္းေပးေနတဲ့ စီးပြားေရးက်ားေနမႈ အစီအစဥ္ထဲက တစ္ခုပါ။ ထုိင္းအစုိးရရဲ႕ စီးပြားေရးက်ားကန္မႈ အစီအစဥ္ေတြကုိ အေသးစိတ္သိေအာင္ စာဖတ္သူမ်ား ထပ္မံေ၀မွ်ေပးပါတယ္။

ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ၀န္ၾကီးခ်ဴပ္ အဘီဆစ္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစုိးရက ကမၻာ့စီးပြားေရး ကပ္ဆုိးၾကီး ရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ေတြကုိ ရင္ဆုိင္ဖုိ႔ ႏွင့္ ထုိင္းစီးပြားေရးက်ားကန္ေပးမဲ့ အစီအစဥ္ကုိ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈.၇ ဘီလီယံ ကုိ သုံးစြဲဖုိ႔တင္ၿပခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ထုိင္းပါလီမာန္ က ဒီေန႔ဘဲ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၃၅ ဘီလီယံ ( ၁၁၆.၇ ဘီလီယံ ဘတ္) ကုိသာ သုံးစြဲဖုိ႔ အတည္ၿပဳ ေပးခဲ့တယ္။ ထုိင္းၿပည္သူေတြ ကုိ သိေအာင္လည္း တရား၀င္ ထုတ္ၿပန္ေၾကညာ ေပးခဲ့တယ္။ ဒီလုိ လ်ာထားၿပီး စံနစ္တက် သုံးစြဲမဲ့ အစီအစဥ္ေတြမွာ လစာနည္းသူေတြကုိ ဘတ္ေငြ ၂၀၀၀ (အေမရိကန္ ၅၈ ေဒၚလာ)ေထာက္ပံ့ေရး၊ အခမဲ့ ေရ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္သုံးစြဲႏုိင္မႈ၊ အခမဲ့ ရထား ႏွင့္ ဘက္စ္ကားမ်ား စီးနင္းႏိုင္ေစမႈ ၊ အခမဲ့ ၁၅ ႏွစ္ ပညာေရးသင္ၾကားႏုိင္ေစမႈ ႏွင့္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေပးမႈ ေတြပါ၀င္ပါတယ္။ အစုိးရတရပ္က သူတုိ႔ၿပည္သူေတြရဲ႕ အခက္အခဲ၊ အက်ပ္အတည္းေတြကုိ စံနစ္တက် တာ၀န္သိသိ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ သုံးစြဲမႈအစီအစဥ္ေတြပါ။ ထုိင္းႏုိင္ငံ မွာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္သူ ၃၇.၆ မီလီယံရွိတဲ့ အၿပင္ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ ေနသူေတြဟာ ၅ သန္းေက်ာ္ရွိ ေနပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ မွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ပထမ ကုိးလပတ္ အတြင္း ထုိင္းလူမ်ိဳး ၅၃၀,၀၀၀ အလုပ္လက္မဲ့ၿဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ ၉၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိလာ လိမ့္မယ္လုိ႔ ထုိင္းအစုိးရရဲ႕ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဌာန က ေၾကညာခဲ့ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ တရားမ၀င္လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ သူေတြ သန္းနဲ႔ခ်ီ အလုပ္လုပ္ ကုိင္ေနတာေၾကာင့္ ထုိင္းလူမ်ိဳးေတြ အလုပ္အကုိင္ေတြရရွိႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီေပးသင့္ေၾကာင္း ထုိင္းစီးပြားေရးပညာရွင္ေတြနဲ႔ အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ တခ်ိဳ႕က သတိေပးေၿပာဆုိေနပါတယ္။


Rest of your post

No comments: