Wednesday, May 27, 2009

မေလး႐ွားျမန္မာသံ႐ံုးက အက်င့္ပ်က္ပြဲစားမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစားေန


ေက်ာ္သိခၤ
ေမလ ၂၁ ရက္

မေလး႐ွားတြင္ ျမန္မာပတ္စ္ပို႔ျဖင့္ လက္႐ွိအလုပ္လုပ္ေနေသာ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ ေပးပို႔စာကို ၄င္း၏ ဆႏၵအရ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာျပည္မွ တရား၀င္အလုပ္သမားေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာလာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အလုပ္လာလုပ္ၾကရာတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ လုပ္အားခ တစ္ေန႔ ရင္းဂစ္ ၁၈ မွ ၂၀ သာရရွိျပီး Overtime အခ်ိန္ပုိလုပ္အားခကုိလည္း အဓိက အားထားေနရပါသည္။ တစ္လကုိ ရင္းဂစ္ ၉၀၀၊ ၁၀၀၀ ေလာက္ရလွ်င္ပင္ အေတာ္ေလး အဆင္ေျပေသာ အလုပ္ဟုပင္ဆိုေသာ္လည္း ထို ၉၀၀-၁၀၀၀ ထဲမွ လဲဗီးေၾကး တစ္လလွ်င္ ၁၅၀-၂၀၀ ခန္႔ႏုတ္ပါေသးသည္။ ထို႔အျပင္ ေန႔စဥ္စားေသာက္စရိတ္ ခ်ိဳးျခံေခြ်တာ စားမည္ဆုိလွ်င္ တစ္လကုိ ၁၅၀-၂၀၀ ခန္႔ ကုန္က်ပါသည္။ အေျခခံလုိအပ္ေသာ ပစၥည္းအေသးအမႊား ၀ယ္ယူစရိတ္၊ ခရီးသြားလာစရိတ္ စသျဖင့္ ႏုတ္လုိက္လွ်င္ တစ္လအသားတင္ လစာမွာ ၅၀၀-၆၀၀ ၀န္းက်င္ေလာက္သာ က်န္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ အဆင္မေျပေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ဘ၀ကုိ မစာနာပဲ ေခါင္းပံုျဖတ္ မသမာစီးပြားရွာေနေသာသူမ်ား မေလးရွားႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံရံုးအတြင္း၌ ရွိေနေၾကာင္း သံရုံးအား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနသူတစ္ဦးမွ သတင္းေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။

သံရံုးအတြင္း၌ျဖစ္ေပၚေနေသာ မသမာစီးပြားေရးသ မားတစ္စုမွာ ျမန္မာ Passport ကုိ သံရံုးေကာင္တာ၌ သက္တမ္း တုိးမည္ဆုိလွ်င္ ပံုမွန္အားျဖင့္ မနက္တင္ ညေနေလာက္မွ ရျပီး အဆုိပါ သံရံုးအတြင္း႐ွိ ပြဲစားမ်ားထံ၌ မိနစ္ ၂၀ အတြင္း ရရွိႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသူမ်ားအား တစ္ေယာက္လွ်င္ ရင္းဂစ္ ၅၀ ပုိေပးရပါသည္။

ထို႔အျပင္ ၀င္ေငြခြန္ မေပးေဆာင္ပဲ သက္တမ္းတုိးမည္ဆုိလွ်င္ ပြဲစားအား သက္တမ္းတုိးေၾကး ရင္းဂစ္ ၄၀၀ သာပုိေပးလုိက္ရံုျဖစ္ပါသည္။ တရား၀င္သက္တမ္းတုိးေၾကးမွာ ရင္းဂစ္ ၆၀၀ ျဖစ္၍ ပြဲစားကုိ ၄၀၀ ပုိေပးျပီး ရင္းဂစ္ ၁၀၀၀ ျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္ေဆာင္ရန္မလုိ သက္တမ္း တုိးျပီးသား စာအုပ္ကုိ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ Passport စာအုပ္ေပ်ာက္ဆံုး၍ အသစ္ျပန္ေလွ်ာက္မည္ဆုိပါက ရင္းဂစ္ ၁၅၀-၂၀၀ ေပးရပါမည္။ စာအုပ္ေပ်ာက္ဆံုးေလွ်ာက္ထားခ်ိန္၌ ေနထုိင္ရန္ သံရံုးမွ ေထာက္ခံစာထုတ္မည္ဆုိလွ်င္ တစ္ေစာင္လွ်င္ ၅၀ေပးရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ စာအုပ္စာမ်က္ႏွာကုန္ဆံုး၍ စာအုပ္အသစ္ေလွ်ာက္လွ်င္ ၁ ပတ္မွ ၂ ပတ္အထိၾကာျမင့္တတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပြဲစားမ်ားထံ တြင္ ေန႔ခ်င္းျပီး ရရွိႏုိင္၍ မေလးရင္းဂစ္ ၇၀၀ တိတိ ပုိေပးရပါသည္။ သာမန္အားျဖင့္ စာအုပ္အသစ္တစ္အုပ္လွ်င္ ရင္းဂစ္ ၁၂၀၀ ဟု သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ ပြဲစားမ်ားအား စာအုပ္အျမန္ရလုိသူမ်ားက ရင္းဂစ္ ၁၉၀၀ ေပးလုိက္ျခင္းျဖင့္ ေန႔တြင္းခ်င္း ရရွိႏုိင္ပါသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ကိစၥအ၀၀ ေျမာက္မ်ားစြာ အစံုအလင္ကုိ အဘယ့္ေၾကာင့္ မေလးရွားရွိ ျမန္မာသံရံုးေကာင္တာတြင္တမ်ိဳး အဆုိပါ ပြဲစားမ်ားတြင္တမ်ိဳး ျဖစ္ေနရသည္ကို လူတုိင္းေတြးဆၾကည့္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ထုိကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မည္ ထင္ေသာ သတင္းတစ္ခု ကိုပါ တစ္လက္စတည္း သိေစခ်င္ပါသည္။ ျမန္မာအလုပ္သမားေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ရွိေသာ Outsourcing Company တခုမွာ အျခားေသာ Company မ်ားသုိ ့အလုပ္သမား အငွားခ်ေပးထားေသာ အလုပ္သမားမ်ားထဲမွ စာအုပ္သက္တမ္းတုိးဖုိ႔လုိလွ်င္ အဆုိပါ Outsourcing Company မွ အလုပ္သမားမ်ားကုိ သံရံုးသို႔လုိက္စရာမလုိပဲ သံရံုးသ႔ုိ ေပးေဆာင္ရမည့္ တရား၀င္သက္တမ္း တုိးေၾကးအျပင္ ၀န္ေဆာင္ခအတြက္ ရင္းဂစ္ ၃၀၀ လစာထဲမွ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းခံရေၾကာင္း သိရပါသည္။

မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ရင္းဂစ္ ၃၀၀ ျဖတ္သည္ကို ေမးသည့္အခါ သံ႐ံုးေကာင္တာမွ၀န္ထမ္းမ်ားက ကာယကံ႐ွင္ မပါလွ်င္ ကိုယ္စားလာလုပ္၍ မရေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ သံ႐ံုးႏွင့္ေပါင္းစားေနၾကေသာ ပြဲစားမ်ားႏွင့္လုပ္လွ်င္ ရေၾကာင္း၊ ထုိပဲြစားကုိလဲ ေပးရေၾကာင္း၊ က်န္တာက ကားခ၊ လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ခ စုစုေပါင္း တစ္ေယာက္ကုိ ရင္းဂစ္ ၃၀၀ ေပးရေၾကာင္း ထုိကုပၼဏီမွ လုိက္လံေဆာင္ ရြက္ေပးသူ မေလးတရုတ္က ေျပာပါသည္။ ျပည္သူမ်ား အက်ိဳးေဆာင္ရြက္ရန္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ သံရံုးအတြင္း၌ ျမန္မာျပည္သားအလုပ္သမားမ်ား အေပၚ၌ မသမာေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စီးပြား ရွာေနေသာသူမ်ားကုိ သံရံုးအတြင္းရွိ အၾကီးအကဲ မ်ားမည္သည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ မ်က္စိစံုမွိတ္ျငိမ္ေနၾကပါသနည္း။ အၾကီးအကဲမ်ားကုိယ္တုိင္ ေဆာင္ရြက္လွ်င္ နာမည္ပ်က္မည္စုိး၍ သံ႐ံုးအႀကီးအကဲမွာ ထိုပြဲစားမ်ားကို ေစခိုင္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ သက္တမ္းတုိးလွ်င္ ၅၀၊ ေပ်ာက္ဆံုးလွ်င္ ၁၅၀၊ စာအုပ္အျမန္ထုတ္ ၅၀၀၊ အခြန္မေဆာင္လုိလွ်င္ ၁၀၀၀ စသျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား အတိအက်ရွိျခင္း၊ အဆိုပါေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ သံ႐ံုးမွ ခ်မွတ္ထားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ ထိုကိစၥမ်ားကို ျပင္ပပြဲစားမ်ားက လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပး လွ်င္ ထိုပြဲစားမ်ားကို ေမာင္ထုတ္ျခင္း၊ သို႔ပါလွ်က္ သံ႐ံုး၏ လက္ေ၀ခံပြဲစားမ်ားမွာ သံ႐ံုးႏွင့္ေပါင္းကာ မည္သည့္ကိစၥမဆို လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း စသည္မ်ားကို ၾကည့္ ျခင္းျဖင့္ မေလး႐ွားႏိုင္ငံ႐ွိ ျမန္မာသံ႐ံုးတြင္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ား ႐ွိေနေၾကာင္း အမ်ားသိေစရန္ ဆႏၵမွန္ျဖင့္ တင္ျပလိုက္ရပါ သည္။


Rest of your post

No comments: