Wednesday, December 23, 2009

အရည္အခ်င္း အဓိက ေရြးခ်ယ္ပါ NLD-ၿမတ္စုိး-
၁၂.၁၉.၂၀၀၉
မဇၥိ်မ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အင္အားအေကာင္းဆံုး ပါတီ ၿဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) မွာ လက္ရွိ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ၾကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကတဲ့ ပါတီထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေခါင္းေဆာင္မႈ အေၿပာင္းအလဲ ၿပဳလုပ္ဖုိ႔ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့တာဟာ မွန္ကန္တဲ့သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ လုပ္ရပ္ၿဖစ္ပါတယ္။

ပါတီ ေသြးသစ္ေလာင္းမႈ လုိ႔ေခၚေခၚ၊ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားကုိ စိတ္ခ် ယုံၾကည္မႈရွိရွိ လက္ဆင့္ကမ္း ပုခုံးေၿပာင္း တာဝန္ေပးမႈ လုိ႔ပဲေခၚေခၚ ဒီဆုံးၿဖတ္ခ်က္က အေရးပါပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ လာၾကၿပီၿဖစ္တဲ့ ပါတီထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ ပါတီကုိ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ဘက္ေပါင္းစုံက ဝိုင္းဝန္း တုိက္ခိုက္ေနသည့္ၾကားမွ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္း ေပးထားႏုိင္ခဲ့သလုိ၊ အနာဂတ္ ေခါင္းေဆာင္မႈသစ္ ေအာက္မွာလည္း ပါတီကုိ ဆက္လက္ရွင္သန္ ေအာင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေရးဟာလည္း ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈႀကီးတခု ျဖစ္ပါတယ္။

လူႀကီးပုိင္းမ်ားက တာဝန္ေက်ခဲ့သလုိ NLD မ်ိဳးဆက္သစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တာဝန္ေက်ရေတာ့မည့္ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ တာဝန္နဲ႔ ထိုက္တန္ေအာင္ အသင့္အေနအထား ျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ ၾကရေတာ့မွာပါ။ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ေနာက္ကြယ္ မွာေနမည့္အစား၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခ်ယ္ခံလုိသူမ်ားဟာ မိမိတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ေ႔ရွထြက္ကာ လက္ရွိပါတီ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံသုိ႔ အမည္စာရင္း တင္သြင္း သင့္ပါတယ္။ မူဝါဒမ်ားခ်ျပၿပီး ပါတီအတြင္း မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးသင့္တယ္။

သုိ႔ေပေသာ္ျငားလည္း ေလာေလာဆယ္ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္မႈ အပုိင္းမွာ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနေပမယ္ဆိုတာကို သိပါတယ္။

NLD ျပန္ၾကားေရး တာဝန္ခံ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက လက္ရွိ CEC အဖြဲ႕အား ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမည္ ဆုိရင္ ေအာက္ေျခမွ ပါတီဝင္ေတြကေန ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းႏွင့္ ဗဟုိအဆင့္ကေနျပီး ေရြးခ်ယ္ ယာယီ တာဝန္ေပးျခင္းဟု ႏွစ္မ်ဳိးရွိေၾကာင္း၊ ယခု လက္ရွိအေျခ အေနတြင္ ေအာက္ေျခမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းသည္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

သူေျပာတာကို ျငင္းဖို႔ရာ ခက္ပါတယ္။ တဖက္က အတိုက္အခံ အင္အားကို မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျပီး နည္းမ်ဳးိစံုသံုး ၿဖိဳခြဲခဲ့တဲ့ ေအာက္မွာ ေနခဲ့ရတဲ့ ခါးသီးတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳက ရွိေနပါတယ္။

အခက္အခဲမ်ားအရ မည္သုိ႔ပင္ ေရြးခ်ယ္ေစမႈ အရည္အခ်င္းရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေရးသည္ ပဓာန က်ပါတယ္။ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရး ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ ေခါင္းေဆာင္ ေရြးခ်ယ္မႈပုိင္းကုိ စီးပြားေရး ရႉ႕ေထာင့္ၿဖင့္ ၾကည့္လွ်င္ Inputs ကုိသာ ဦးစားေပး ၾကည့္ေလ့ ရွိၾကသည္။

ဆုိလုိသည္မွာ ဘယ္သူ႔သားသမီး (သုိ႔) ေဆြမ်ိဳး၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း၊ အရာရွိေဟာင္း စသည္ၿဖင့္ စသျဖင့္ မိန္ရာဟင္းေကာင္း၊ ခင္ရာေဆြမ်ိဳး စကားပုံလုိ ၾကည့္ၿပီးဆုံးၿဖတ္ေလ့ ရွိၾကသည္။ Outputs/ Results လုိ႔ေခၚသည့္ ရလာဒ္ထြက္ေပၚမႈ၊ ေအာင္ၿမင္ခဲ့မႈ၊ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ အရည္အခ်င္းကိုၾကည့္ၿပီး ေရြးခ်ယ္မႈ အားနည္းတတ္သည္။ အရည္အခ်င္း ရွိေသာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ိဳး ေပၚေပါက္ဖုိ႔ ဆုံးၿဖတ္ေရြးခ်ယ္ ေပးသင့္ပါသည္။

NLD ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနၿဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုအတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပ၌ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့မႈမ်ား၊ မွားယြင္းခဲ့မႈမ်ားကုိ သင္ခန္းစာ ယူသင့္ပါသည္။

ပါတီရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ ႏုိင္ငံတကာ သံတမန္မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံၾကရမွာမုိ႔ တက္ၾကြမႈရွိေနယုံၿဖင့္ မလုံေလာက္ပါ။ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး၊ လူထုဆက္ဆံေရးမ်ား ၌ပါ အရည္အခ်င္းမ်ား ရွိၾကရပါလိမ့္မည္။

တနည္းအားၿဖင့္ အျမင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ၿပန္႔ ရွိရန္ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ အမ်ား ျပည္သူ၏ ေလးစား ယံုၾကည္မႈ ရွိဖုိ႔လည္း လုိပါသည္။ အရည္အခ်င္းရွိရွိၿဖင့္ မွန္ကန္စြာေတြးေခၚပါမွ အခ်ိန္အခါ အေျခအေန ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီစြာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ မွန္ကန္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ မူဝါဒမ်ား ကို ခ်မွတ္ႏုိင္ ေပလိမ့္မည္။

NLD ဝင္မ်ား၊ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား အေနၿဖင့္ ေအာင္ၿမင္ၿခင္း တံခါးကုိ တြန္းဖြင့္ၾကဖုိ႔ မွန္ကန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေရြးခ်ယ္ေပးဖုိ႔ လုိေပသည္။ NLD ၏ အနာဂတ္ သည္ NLD အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေရြးခ်ယ္ေပးမည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈအသစ္ အေပၚတြင္သာ မႈတည္ေနသည္။


Rest of your post

No comments: