Tuesday, October 25, 2016

Résumé

Résumé ဆုိတာ ၿပင္သစ္ စကားလုံး။ သူ႔ရဲ႔ အဓိပၸါယ္က ေနာက္ခံအေၾကာင္း ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား လုိ႔ ဆုိတယ္။ Résumé ကုိ အလုပ္ေလ်ာက္တဲ့ေနရာ မွာ သုံးေလ့ရွိတယ္။ ၁၉၈၀ ပတ္၀န္းက်င္ေလာက္ က အေမရိကန္ တကၠသုိလ္ေတြ မွာ ဘြဲ႔ ရခါနီး ပညာ သင္ၾကားတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကုိ Business Writing ဆုိတဲ့ အဂၤလိပ္စာ အတန္းေတြ မွာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သင္ၾကားေပးလာတာကုိ သတိထားမိတယ္။

ေက်ာင္းသားေတြ အလုပ္အကုိင္ေလွ်ာက္တဲ့ အခါ ၊ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြ တဲ့ အခါ ဘယ္လုိ ေရးသင့္ သလဲ ဆုိတာ သင္ၾကားေပးေလ့ရွိတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ နဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ အလုပ္အကုိင္ ေတြ ကုိ ရွာေဖြရာ မွာ ပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ၊ ကမၻာေက်ာ္ ကုမၸဏီေတြ မွာ အလုပ္အကုိင္ ေလွ်ာက္တဲ့ အခါ မွာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ေလွ်ာက္တဲ့ အလုပ္အကုိင္နဲ႔ ကုိက္ညီသည့္ မိမိရဲ႕ Résumé တခုေတာ့ ရွိဖုိ႔လုိတယ္။ ဒီလုိ Résumé ေရးသားတဲ့ အခါ “Honor System” ပဲ။ ေနာက္ခံအေၾကာင္း ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကုိ မိမိၾကိဳက္သလုိ ေရးလုိ႔ရတယ္။

Résumé ထဲမွာ ဘယ္လုိပဲ ထည့္ေရးေရး မွန္ကန္မႈ ရွိမရွိ၊ ရုိးသားမႈ ရွိမရွိက လုပ္ငန္းခြင္ မွာ အေၿဖေပၚေတာ့တာပဲ။ ႏုိင္ငံတကာ မွာေတာ့ Trust ဆုိတဲ့ ယုံၾကည္မႈ က လုပ္ငန္းခြင္ လူမႈဆက္ဆံေရး မွာ အဓိက အက်ဆုံးပဲ။

လုပ္ငန္းခြင္ေရာက္ရင္ ညာလုိ႔၊ လိမ္လုိ႔ မရဘူး။ အစားေကာင္းေကာင္း မစားရင္ ၊ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္ေတြ အေၾကာင္းမသိသလုိ၊ မ၀တ္ဘူး မစားဘူးဆုိရင္လည္း မ၀တ္တက္ မစားတက္ဘူးဆုိတဲ့ အတုိင္း၊ အလုပ္ အေတြ႔အၾကံဳ တကယ္ မရွိရင္လည္း လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေရရွည္မွာ လိမ္ညာလုိ႔ မရေအာင္ၿဖစ္ေတာ့တာပဲ။

ႏုိင္ငံေရး ေလာက မွာ လိမ္ညာ မိရင္ေတာ့ တုိင္းၿပည္ ပါ ထိခုိက္နစ္နာတက္တယ္။

ကမၻာ အႏွ႔ံ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံ လုပ္ကုိင္ေနၾကတဲ့ ကုမၸဏီၾကီးေတြ က အလုပ္သမားေတြ ကုိ ရွာေဖြ ငွားရမ္းတဲ့ အခါ hands-on experience လုိ႔ ေခၚတဲ့ လက္ေတြ႔ ကြ်မ္းက်င္ မႈ ရွိတဲ့ သူေတြ ကုိ ပုိမုိႏွစ္သက္ၾကတယ္။ ဘယ္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းၾကီးေတြ က ၿပီးလုိ႔၊ ဘယ္သူနဲ႔ သိလုိ႔ ဆုိတာ ထက္ သ႔ူ မွာ အသိအမွတ္ၿပဳ လုိင္စင္ ရွိမရွိ ၊ သူတုိ႔ မွာ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္ မွာ လက္ေတြ႔ ကြ်မ္းက်င္ မႈ ရွိမရွိ အေပၚ ပုိစဥ္းစားတယ္။
အေမရိကန္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းၾကီးေတြ မွာ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနၾကတဲ့ CEO လုိ႔ ေခၚတဲ့ အၾကီးအကဲ အမ်ားစု ဟာ PhD ေက်ာင္းဆင္းေတြ မရွိသေလာက္ပဲ။ အေမရိကန္ သမၼတ ေတြ ဟာ လည္း PhD ေက်ာင္းဆင္းေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ ေတြ မွာ ေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္ေတြ မွာ လက္ေတြ႔ ကြ်မ္းက်င္ မႈ ရွိၾကတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဘယ္သူ က သမၼတ ၿဖစ္ၿဖစ္ ၊ ဘယ္သူ က အစုိးရ ၿဖစ္ၿဖစ္ ၊ လူထုက လက္ခံၿပီး၊ လူထု ကုိ အက်ိဳးၿပဳလုပ္ေဆာင္မဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕ ဆုံၿဖတ္ခ်က္ေတြ ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမဲ့သူေတြ ကေတာ့ နယ္ပယ္အသီးသီး က ကြ်မ္းက်င္တဲ့ ပညာရွင္မ်ား (Technocrats) ေတြသာ ၿဖစ္တယ္။ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ ပညာရွင္မ်ား ဆုိရာမွာ နယ္ပယ္ အသီးသီးက အတက္ပညာ၊ နည္းပညာပုိင္းမွာ တကယ္ လက္ေတြ႔ ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ အေတြ႔အၾကဳံ ရွိၾကတဲ့ သူေတြကုိသာ ဆုိလုိတာၿဖစ္တယ္။

အသိပညာရွိေသာ္ လည္း လက္ေတြ႔ အေတြ႔အၾကံဳမရွိတဲ့ တုံးေနတဲ့ဓားေတြလုိ မၿဖစ္ဖုိ႔ေတာ့ လုိတယ္။ လက္ေတြ႔ အေတြ႔အၾကဳံမရွိတဲ့ အသိပညာ ဟာ ဆား မပါတဲ့ ဟင္းလုိပဲ ၿဖစ္ေန မွာပဲ။ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေနပါတယ္ဆုိတဲ့ တုိင္းၿပည္ေတြ မွာေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းၾကီးေတြထဲ မွာ တကယ္လက္ေတြ႔ အေတြ႔အၾကဳံ ရွိတဲ့ သူမ်ားကုိ သာ အသုံးခ်တာ ေတြ႔ရတယ္။ Hands on experience လုိ႔ေခၚဆုိတဲ့ ေခတ္ က ေပါက္ဖြား လာတဲ့ လက္ေတြ႔ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ ပညာရွင္သစ္ေတြ၊ ၿပည္တြင္း၊ ၿပည္ပ က ႏုိင္ငံတကာ အေတြ႔အၾကံဳ ရွိသူေတြ နဲ႔ အစားထုိး လာတာေတြ ကုိ ေတြ႔လာရတယ္။

ယေန႔ ေခတ္ၾကီး မွာ လူသားေတြဟာ အစုိးရေတြထက္ လူထုကုိ ပုိမုိ အက်ိဳးၿပဳလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္ၾကတယ္ လုိ႔ေတာင္ ကမၻာၾကီးက အသိအမွတ္ၿပဳ ၿခင္းခံလာရတယ္။ ကမၻာ့လူသားေတြ ကုိ အက်ိဳးၿပဳခဲ့တဲ့ မုိက္ကရုိေဆာ့ဗ္ လုပ္ငန္းရွင္ေဟာင္း ေဘးလ္ဂိတ္ ( Bill Gates)တုိ႔၊ အဲလ္ပဲ ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ စတီးေဂ်ာ့ ( Steve Jobs) ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ၾကီး ၀ါရမ္ဘူေဗး ( Warren Buffet) ၊ ေဘ့စ္ဘုတ္ ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ မက္ခ္ ဇူကာဘဂ်္ (Mark Zuckerberg)၊ Oracle အုိရယ္လ္ကယ္ ကုမၸဏီ ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ လာရီ အယ္လီစင္ ( Larry Ellison) တုိ႔ လုိ စီးပြားေရး နယ္ပယ္က ေခါင္းေဆာင္ေတြ ႏွင့္ ကမၻာမွာ လူသိမ်ား ေက်ာ္ၾကား ခဲ့ၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ အမ်ားစု ဟာ လည္း Ph.D ဘြဲ႔ ရရွိခဲ့တဲ့ သူေတြေတာ့ မဟုတ္ၾကပါဘူး။
တခ်ိဳ႕က ေကာ္လိပ္ေက်ာင္းထြက္ ေတြၿဖစ္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔နယ္ပယ္မွာ သူ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ ပညာရွင္မ်ား (Technocrats) ေတြ၊ ေခတ္ တေခတ္ ကုိ ေၿပာင္းလဲေပးခဲ့သူေတြ အၿဖစ္ အသိအမွတ္ၿပဳ ခံထားရသူေတြၿဖစ္တယ္။ ဆုိလုိတာက ကြ်မ္းက်င္တဲ့ ပညာရွင္ေတြ အေနနဲ႔ လူထုကုိ အက်ိဳးၿပဳ လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ Ph.D ဘြဲ႔ ရမွ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဒါက္တာ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတြ ရမွ မဟုတ္ဘူး။
တုိင္းၿပည္ တၿပည္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ ေအာင္ အၿပဳသေဘာ ေၿပာင္းလဲမႈ ေတြ ကုိ လုိလားတယ္ဆုိရင္ ေခတ္၊ စနစ္ နဲ႔ လူေတြ ဟာ အံ၀င္ခြင္က် ၿဖစ္ဖုိ႔ လုိတယ္။

က်ေနာ္ အေမရိကန္ မွာ အလုပ္လုပ္ေနတာ သက္တမ္း ႏွစ္၂၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီ။ တခ်ဳိ႔ လုပ္ေဖာ္ ကုိင္ဖက္ အေမရိကန္လူမ်ိဳး ေတြ ဟာ အေမရိကန္ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းၾကီးေတြ က ဘြဲ႔ ရ သူေတြ ပါ။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ မွာ hands-on experience လုိ႔ ေခၚတဲ့ လက္ေတြ႔ ကြ်မ္းက်င္မႈ အားနည္း လုိ႔ သာမန္၀န္ထမ္းလုပ္ေနရသူေတြ ဒုနဲ႔ ေဒးပါ။ ဘာၿဖစ္လုိ႔ လဲဆုိေတာ ့ ေခတ္နဲ႔ အညီ ေၿပာင္းလဲ တုိးတက္ လာေနတဲ့ နည္းပညာဆုိင္ရာ မွာ ေလ့လာမႈ ၊ အေတြ႔အၾကဳံ အားနည္းေနၾကလုိ႔ ပဲ။ လုပ္ငန္းခြင္ မွာ နည္းပညာ က တဟုန္ထုိး ေၿပာင္းလဲ လုပ္ကုိင္ေနၾကတာ။ သူတုိ႔ ၾကီးၿပင္းခဲ့ တာ က Microsoft Window 95, တခ်ိဳ႔ ကMS Dos။ အခု ေခတ္ က Softwares ၊ Networking ေတြ ေခတ္။ သူတုိ႔ SAP ဆုိတာ မသိဘူး၊ သူတုိ႔ Oracle applications and platforms ေတြ အေပၚ နားမလည္ၾကေတာ့ ဘူး။ တနည္းအားၿဖင့္ သူတုိ႔ သိရွိတာ ေတြ ဟာ လက္ေတြ႔ မွာ အသုံးမ၀င္ေတာ့ ဘူး။

တခ်ိဳ႔ က ေတာ့ Harvard University ၊ Oxford University၊ UN မွာ လုပ္ဘူးတဲ့ သူေတြ ကုိ အေလးထားဆက္ဆံၾကတယ္။ ဒါကုိ လည္း Harvard ၊ Oxford ၊ UN synonyms လုိ႔ ေခၚၾကတယ္။ တနည္းအားၿဖင့္ ဗ်ဴရုိကရက္ ဥာဥ္ ရွိၾကသူေတြ လုိ႔ ဆုိတယ္။ သူတုိ႔ ဟာ ၿပဳၿပဳင္ေၿပာင္းလဲမႈ မွာ ေႏွးေကြးစြာ တုန္႔ၿပန္တက္ၾကတယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။

ဘယ္ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းေတာ္ ၾကီး က ၿပီးၿပီး၊ တကယ့္ လုပ္ငန္းခြင္ မွာ ေတာ့ “ မင္းဘယ္သူဆုိတာထက္၊ မင္း ဘာ လုပ္တက္တယ္၊ ဘယ္လုိ ေအာင္ၿမင္မႈေတြ လုပ္ခဲ့ သလဲ ဆုိတာ ကုိ ပုိ အဓိက က်ပါတယ္။

သင္ဟာ အေမ နဲ႔ သိဖုိ႔ ၊ အဘ နဲ႔ သိဖုိ႔ ဆုိတဲ့” Living in the dream” ဆုိတာ မ်ိဳး မၿဖစ္သင့္ဘူး လုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။

မိမိ တက္ကြ်မ္းတဲ့ နယ္ပယ္ မွာ တက္ကြ်မ္း နားလည္ ေအာင္ က်ိဳးစားပါ။ တခ်ိန္ ၾကရင္ သင့္ ဘ၀ မွာ သင္ဟာ ေအာင္ၿမင္မႈ ရရွိပါလိမ့္မယ္။

No comments: