Thursday, April 16, 2009

ဆုိင္ကလုန္ ဘီဂ်လီ ( Bijli) ၃၆ နာရီ အတြင္း ၿမန္မာၿပည္ လာမည္


"အထူးသတိေပးခ်က္"

ဆုိင္ကလုန္ ဘီဂ်လီ ( Bijli) ၃၆ နာရီ အတြင္း ၿမန္မာၿပည္ ကုန္းတြင္းပုိင္းေတြ ကုိ စတင္တုိက္ခတ္ေတာ့မည္

-ေနာက္ဆုံးရ သတင္း-

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ မွ ၿဖစ္ေပၚေနတဲ့ ဆုိင္ကလုန္ ဘီဂ်လီ ( Bijli) ဟာ ၃၆ နာရီအတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွင့္ ၿမန္မာႏုိင္ငံ ကုိ ၿဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္လိမ့္မည္။ ၿမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ၿပည္နယ္ ရွိ ကုန္တြင္းပုိင္းကုိ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ လွ်င္ ၿပင္အား တနာရီ ၇၅ မုိင္ႏွဳန္းၿဖင့္ စေနေန႔ မွာ ၀င္ေရာက္လာမွာၿဖစ္ၿပီး၊ တနဂၤေႏြေန႔ထိ ၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ လိမ့္မယ္ လုိ႔ ခန္႔မွန္းေၿပာဆုိေနၾကပါသည္။ ပင္လယ္လႈိင္းလုံးဟာ ၁၄ ေပထိ ၿမင့္တက္လာဖြယ္ရွိေနတယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းေၿပာဆုိေနၾကတယ္။ ဆုိင္ကလုန္ ဘီဂ်လီ ( Bijli) ဟာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံကုိ ၿဖတ္ေက်ာ္ၿပီး၊ ၿမန္မာၿပည္ ကုန္တြင္းပုိင္းေတြဆီ ထိၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ တုိက္ခတ္လိမ့္မယ္လုိ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မုိးေလ၀သ ပညာရွင္ေတြ ကုိ တြက္ဆ ခန္႔မွန္းေၿပာဆုိေနၾကတယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစုိးရ မုိးေလ၀သဌာနက ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ကမ္းေၿခတေလ်ာက္တြင္ရွိေသာ ငါးဖမ္း သေဘၤာမ်ား၊ ကုန္တင္သေဘၤာမ်ား၊ လူမ်ားကုိ သတိေပးထားၿပီး၊ လုံၿခဳံတဲ့ ေနရာေတြ ေ႔ရြေၿပာင္းၾကဖုိ႔ ၿပင္ထန္းစြာ သတိေပးထားၿပီး၊ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေစတနာၿဖင့္ ကူညီေပးမဲ့လူေပါင္း ၄၃,၀၀၀ ကုိ အသင့္ၿပင္ဆင္ထားတယ္လုိ႔ ေၿပာဆုိခဲ့ပါသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႔ ဟာ လုံၿခဳံတဲ့ ေနရာေတြကုိ ေၿပာင္းေ႔ရႊဖုိ႔ အခက္အခဲရွိေနၾကသူေတြကုိ အလ်င္အၿမန္ သြားေရာက္ေနရာခ်ထားေပးမႈေတြၿပဳလုပ္ေနၾကတယ္။

ၿမန္မာၿပည္ရွိ မုန္တုိင္းစက္ကြင္းေဒသမ်ားတြင္ေနထုိင္ေနၾကေသာ ၿပည္သူမ်ားကုိ အၿမန္ဆုံး ထိေရာက္စြာ အေၾကာင္းၾကား ႏွဳိးေဆာ္ေပးၾကဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ We Fight We Win မွ စာဖတ္သူေတြကုိ ေမတၱာရပ္ခံ အပ္ပါသည္။

မုန္တုိင္း ၾကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး အခ်က္မ်ား

မုန္တုိင္းအနၱရာယ္မွ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအခ်က္မ်ားအား လိုက္နာႀကရန္ နွဳိးေဆာ္အပ္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ားအားလုံးအေနျဖင့္လည္း အဆိုပါေဒသမ်ားမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားထံ မုန္တိုင္သတင္းမ်ားႏွင့္ ႀကဳိတင္ကာကြယ္ေရးအခ်က္မ်ား ၀ိုင္း၀န္းအေႀကာင္းႀကားေပးႀကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

အခုခ်ိန္မွ စတင္ေရတြက္လွ်င္ မုန္တုိင္းအနၱရာယ္ကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ နာရီသုံးဆယ္ေလာက္ အခ်ိန္ရသည္။ ထုိေၾကာင္႕ ျပည္သူ႕မ်ား၏ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားကုိ ကာကြယ္နုိင္ရန္အတြက္ လူတုိင္းတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။ အထူးသျဖင္႕ မုန္တုိင္းက်ေရာက္မည္႕ ေနရာမ်ားမွ လူမ်ားတြင္ ပုိမုိတာ၀န္ရွိပါသျဖင္႕ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာၾကပါရန္ ႏွဳိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

(၁)။ ထုိေန႕မွစ၍ ကမ္းနီးကမ္းေ၀း ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ားအားလုံး ရပ္နားထားၾကရန္။

(၂)။ ထုိေန႕မွစ၍ ကုန္တင္သေဘၤာမ်ား၊ ခရီးတင္သေဘၤာမ်ားနွင္႕စက္တတ္ေရယာဥ္နွင္႕ ေရယာဥ္ငယ္အားလုံး ရပ္နားထားၾကရန္။

(၃)။ မိမိတုိ႕ေရယာဥ္မ်ားအားလုံးကုိ မုန္တုိင္းလြတ္ရာေနရာမ်ားသုိ႕ ေျပာင္းေရြ႕ထားၾကရန္။

(၄)။ သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ားနွင္႕ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ မုန္တုိင္းဒီေရလြတ္ေသာေနရာနွင္႕ လုံျခဳံမွဳရွိေသာေနရာမ်ားသုိ႕ အခုကတည္းက ေရြ႕ေျပာင္းထားရွိၾကရန္။

(၅)။ သက္ဆုိင္ရာျမိဳ႕နယ္ေဆးရုံ၊ ေဆးေပးခန္းအားလုံး အဆင္သင္႕အေနအထားတြင္ ထားရွိၾကရန္။

(၆)။ မုန္တုိင္းတုိက္ခတ္ေနစဥ္အတြင္း ျပိဳလဲရန္လြယ္ကူေသာ အိမ္မ်ား၊ သစ္ပင္ၾကီးမ်ားေအာက္တြင္ မေနၾကရန္။

(၇)။ မုန္တုိင္းတုိက္ခတ္ေနစဥ္အတြင္း အေၾကာက္မလြန္ၾကရန္ႏွင္႕ အနၱရာယ္ရွိသူမ်ားကုိ ႀကိဳးစားျပီးကယ္တင္ေပးၾကရန္။

(ဂ)။ မုန္တုိင္းတုိက္ခတ္ေနစဥ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္မဟာလုိင္း၊ ရုိရုိးဓါတ္အားလုိင္းမ်ားအားလုံး ပိတ္ထားၾကရန္။ မလုိအပ္ပဲ ဓါတ္တုိင္မ်ားေအာက္သုိ႕ မသြားေရာက္က်ရန္။ ျပတ္က်ေနေသာဓါတ္ၾကိဳးမ်ားကုိ သြားေရာက္ကုိင္တြယ္ျခင္း မျပဳၾကရန္။

(၉)။ သက္ဆုိင္ရာျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ မုန္တုိင္းသတိေပးခ်က္ကုိ ျပည္သူမ်ားသိရွိေစရန္အတြက္ အၾကိမ္ၾကိမ္ အထူးသတင္းအျဖစ္ သတိေပးေၾကညာေပးရန္ လုိအပ္သည္။

(၁၀)။ မုန္တုိင္းတုိက္ခတ္ေနစဥ္အတြင္း မလုိအပ္ပဲအျပင္သုိ႕ လုံး၀မထြက္ၾကရန္။

(ယခုလို သတိေပးေဖၚျပေပးေသာ ကိုဟီရိုးႏိုင္အား အထူး ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္)။

Rest of your post

No comments: