Thursday, June 4, 2009

စာနယ္ဇင္းေလာက ႏွင့္ အ၀ါေရာင္ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္

Burmese Media and Yellow journalism

Yellow journalism is a type of journalism that downplays legitimate news in favor of eye-catching headlines that sell more newspapers. It may feature exaggerations of news events, scandal-mongering, sensationalism, or unprofessional practices by news media organizations or journalists.


ေက်ာ္သိခၤ
ဇြန္လ ၁ ရက္


အ၀ါေရာင္ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ (Yellow Journalism) ဆိုသည္မွာ လူတကာအား ေပးလာေစရန္၊ သတင္းစာ ဆိုလွ်င္လည္း မိမိသတင္းစာအား အ၀ယ္လုိက္ လာေစရန္ ပရိသတ္မ်က္စိက်ေစမည့္ ေခါင္းႀကီးပိုင္းမ်ားကို ေ၀ေ၀ဆာဆာေဖာ္ျပေသာ သတင္း ေရးသားသည့္ စာနယ္ဇင္း တစ္မ်ိဳးကို ေခၚပါသည္။ Yellow journalism က်င့္သံုး ေသာ သတင္းဌာနတစ္ခု (သို႔မဟုတ္)၊ သတင္းစာ (သို႔မဟုတ္) သတင္းေထာက္ မ်ားသည္ မိမိတို႔တင္ျပသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ခ်ဲ႕ကားၿပီးေျပာ တတ္ၾကသည္။ လူတစ္ ဘက္သား ထိခုိက္နစ္နာေအာင္ သြားပုတ္ ေလလြင့္ ေျပာတာ လည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ Professional သတင္း ပံုစံမဟုတ္ဘဲ မိမိ၏ ပုဂၢလိက ခံစားခ်က္မ်ားကို အသားေပး၍ ေရးသားေသာ သတင္းဌာန (သို႔မဟုတ္) သတင္း ေထာက္သည္ Yellow journalism ကို က်င့္သံုး ျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ Yellow journalism ဆိုသည္မွာ သတင္းတစ္ပုဒ္ကို တလြဲတေခ်ာ္ေရးသားျခင္း၊ လိမ္လည္ တင္ျပျခင္း၊ စာဖတ္သူမ်ားအား ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေစျခင္း၊ ပံုႀကီးခ်ဲ႕ေရးျခင္း၊ လူေထာက္ခံလာေအာင္ ေရးသားျခင္း၊ လုပ္ႀကံဖန္တီး ေရးသားျခင္း၊ စာဖတ္သူမ်ားစိတ္၀င္စားလာေစရန္ သံယျဖစ္ဖြယ္သတင္းမ်ား၊ သာမန္သတင္းမ်ားကို အေရး ႀကီးသေယာင္ ေရးသားျခင္းမ်ား ကိုေခၚသည္။

၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္ခန္႔က New York Journal ကိုလည္း အထက္ေဖာ္ ျပပါကဲ့သို႔ သတင္းမ်ားကို တင္ျပခဲ့သျဖင့္ Yellow journalism ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္း ကိုသံုးကာ ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ တစ္ဆက္တည္း အေနႏွင့္ ယေန႔ ေခတ္တြင္လည္း သတင္းက်င့္၀တ္၊ က်င့္ထံုးႏွင့္ မညီေသာ၊ သတင္းစာမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရ ဘက္လိုက္ ေရးသား (political bias) ေသာ Yellow newspaper, Yellow news agencies ႏွင့္ Yellow journalist မ်ားအျဖစ္ အျပစ္တင္ကဲ့ရဲမႈမ်ား ႐ွိလာသည္။ မ်ားေသာ အားျဖင့္ Yellow journalism ကို က်င့္သံုးေသာ သတင္းမ်ားသည္ ျဖစ္ရပ္ မ်ားအား လိုသည္ထက္ပိုၿပီး လုပ္ႀကံဖန္တီးေရး သားထားေသာ သတင္းမ်ားသာ ျဖစ္ သည္။

၀ါ႐ွင္တန္ ဒီစီ႐ွိ အေမရိကန္တကၠသိုလ္ ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္း (School of Communication, American University) မွ တြဲဖက္ပါေမာကၡ W. Josehp Campbell က ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ Yellow journalism ဟူေသာ စာအုပ္ကို ေရးသားထုတ္ ေ၀ခဲ့သည္။ ထိုစာအုပ္သည္ သူ၏ ဒုတိယေျမာက္ေရးသားေသာ စာအုပ္ျဖစ္ၿပီး၊ Yellow journalism ကိုက်င့္သံုးေသာ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ သတင္းစာမ်က္ႏွာဖံုး မ်ားႏွင့္ ေခါင္းႀကီးပိုင္းတို႔တြင္ ေကာ္လံမ်ား လိုသည္ထက္ပိုခြဲကာ သတင္းေခါင္းစဥ္မ်ားကို ေ၀ေ၀ဆာဆာ ေဖာ္ျပေသာ သတင္းစာမ်ား၊ ဥပမာ - အားကစား သတင္း၊ သူမ်ား အတင္းအဖ်င္း မ်ားကို စာလံုးႀကီးမ်ားျဖင့္ (ကာလာမ်ားျဖင့္) ေ၀ေ၀ဆာဆာ ေဖာ္ျပေသာ သတင္းစာမ်ား၊ သတင္း အရင္းအျမစ္ (News source) ကို တိတိက်က် မေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ သတင္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ့္သတင္းဌာန၊ သတင္းစာေစာင္ကို လူႀကိဳက္မ်ားလာေစရန္ အ႐ွက္မ႐ွိ ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္း ေရးရဲ ေသာ သတင္းစာ၊ သတင္းေထာက္၊ သတင္းဌာနမ်ားသည္ Yellow journalism ကို က်င့္သံုးျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု ေရးသား ထားသည္။


W. Joseph Campbell ေရးသားခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ားမွာ - Yellow Journalism: Puncturing the Myths, Defining Legacies, Spanish-American War : American Wars and the Media in Primary Documents, The Year That Defined American Journalism, The Emergent Independent Press in Benin and Cote d'Ivoire : From Voice of the State to Advocate of Democracy တို႔ ျဖစ္သည္။

ဂ်ိဳးဇက္ ကမ္ပ္ဘဲလ္ သည္ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္တြင္ စတင္အလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ စာအုပ္ေပါင္း ေလးအုပ္ကို ေရးသားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ Campbell ၏မၾကာေသးမီကမွ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ The Year That Defined American Journalism: 1997 and the Clash of Paradigms (Routledge, 2006) ကို သတင္းစာပညာသင္တန္းတြင္ သင္႐ိုးစာအုပ္ အျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ထိုစာအုပ္သည္ သတင္းစာပညာေရး ႏွင့္ လူထုဆက္သြယ္ေရး အစည္းအ႐ံုး (AEJMC) က ခ်ီးျမွင့္ေသာ Tankard Book Award, 2007 တြင္ ေနာက္ဆံုး ဆန္ကာတင္ အဆင့္အထိ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ဂ်ိဳးဇက္ ကမ္ပ္ဘဲလ္ သည္ ေျမာက္ကယ္႐ိုလိုင္းနား တကၠသိုလ္မွ ေဒါက္တာဘြဲ႔ကို လူထုဆက္သြယ္ ေရး အထူးျပဳဘာသာရပ္ျဖင့္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ရ႐ွိခဲ့သည္။

Frank Luther Mott (1941) ကမူ Yellow journalism ကို အစိတ္အပိုင္း ငါးပိုင္းျဖင့္ ႐ွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

၁။ သာမန္ သတင္းတစ္ပုဒ္ကို ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္စရာ ျဖစ္ေစသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားတပ္ကာ ေဖာ္ျပျခင္း၊
၂။ သတင္းမ်ားတြင္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ဗံုးေပါလေအာ သံုးျခင္း (သို႔မဟုတ္) စိတ္ကူးယဥ္ ပံုမ်ားဆြဲ၍ တင္ျပျခင္း၊
၃။ အင္တာဗ်ဴး အတုအေယာင္ (faked interviews) မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္း၊ ေအာက္တြင္တင္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ ေပးထားေသာ ေခါင္းစဥ္ ကိုက္ညီမႈမ႐ွိျခင္း၊ သတင္း experts ဆိုသူမ်ားထံမွ အခ်ိဳ႕ အမွားမ်ားကို သင္ယူၿပီး လက္စြမ္းျပျခင္း၊
၄။ တနဂၤေႏြ အထူးက႑ ဟူေသာ ကာလာစံု သတင္းက႑ကို အေလးေပးေဖာ္ျပျခင္း (မ်ားေသာအားျဖင့္ ဟာသက႑ မ်ားတြင္ျဖစ္ၿပီး၊ ယခုအခါ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ သတင္းစာမ်ားတြင္ ထိုက႑ကို သာမန္က႑ တစ္ခု အျဖစ္ ေဖာ္ျပၾကသည္။)
၅။ သတင္းတစ္ပုဒ္ကို သနားစရာ ဇာတ္လမ္းပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႀကံဖန္တီးေရးသားျခင္း၊

Frank Luther Mott သည္ အေမရိကန္ သမိုင္းပညာ႐ွင္ ႏွင့္ သတင္းေထာက္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ အိုင္အို၀ါ၊ အင္ဒီယာႏိုလာ႐ွိ ဆင္ပ္စြန္ ေကာလိပ္တြင္ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားခဲ့ၿပီး အိုင္အို၀ါတကၠသိုလ္ (UI) ၏ သတင္းစာပညာ ႒ာနတြင္ ႒ာနမွဴးအျဖစ္ အႏွစ္ (၂၀) ၾကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္ မစ္ဆူရီ တကၠသိုလ္ (MU) ၏ သတင္းစာပညာေက်ာင္းတြင္ ႒ာနမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

Photojournalism ဟူေသာ စကားလံုးအသစ္ကို ၁၉၂၄ ခုႏွစ္တြင္ တည္ထြင္ၿပီးေနာက္ပိုင္း၊ Mott ၏အ႐ွိန္အ၀ွာသည္ သတင္းဓာတ္ပံုပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေလာတြင္ လႊမ္းမိုး ခဲ့သည္။ ပထမဦးဆံုး သတင္းဓာတ္ပံုပညာသင္တန္းကို အိုင္အို၀ါ တကၠသိုလ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ သင္ၾကားပို႔ခ်ခ့ဲသည္။ သူေရးသားခဲ့သည့္ A History of American magazines စာအုပ္သည္ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္က Pulitzer Prize for History ဆုခ်ီးျမင့္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး၊ ထိုစာအုပ္ စတုတၳတြဲသည္လည္း ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ Bancroft ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ထို႔ျပင္ သတင္းသမားတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ သတင္းကို မွ်မွ်တတ ျဖစ္ေစရန္ မည္သို႔ေရးသားသင့္သည္ကို The Indochina Media Memorial Foundation (IMMF) အတြက္ Peter Eng ႏွင့္ Jeff Hodson တို႔ ေရးသား ျပဳစုၿပီး ထင္ေအာင္ေက်ာ္ ဘာသာျပန္ထားသည့္ “သတင္းလိုက္ျခင္း ႏွင့္ သတင္းေရးသားျခင္း အေျခခံလက္စြဲ” စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၃၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ “သတင္းတစ္ပုဒ္မွာ ဘက္အျမင္တစ္ခုမက ႐ွိတယ္ဆိုတာ သတင္းေထာက္တိုင္းသိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ သူတို႔ သတင္းေတြ အတြက္ သတင္းအရင္းအျမစ္ အမ်ားႀကီးဆီကေန သတင္းရယူၾကတာေပါ့။ ဒါမ်ိဳးက အထူး သျဖင့္ လူေတြရဲ႕ အျမင္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လူမႈေရးလိုကိစၥမ်ိဳးေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ပြဲေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ တျခားျဖစ္ရပ္ အေၾကာင္း ေတြကို ေရးရတဲ့အခါ ပိုၿပီးအေရးႀကီးပါတယ္။

ကိစၥတစ္ရပ္ကို ကိုယ့္သတင္းထဲမွာ ဘက္ႏွစ္ဖက္အျမင္ကို ထည့္ေရးထားတယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ မွ်တမႈ႐ွိတယ္ေပါ့။ ကိုယ့္သတင္းက တစ္ဖက္ဖက္ကို ဘက္လိုက္တာမ်ိဳးလည္း မ႐ွိဘူးဆိုရင္ ဒါဟာ ဘက္လိုက္မႈကင္းတယ္လို႔ ဆိုရမယ္ေပါ့။

ဒီလိုဆိုလိုက္လို႔ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအေပၚ ဘက္ႏွစ္ဖက္ရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္နဲ႔ အျမင္ေတြကို ညီတူမွ်တူ ေနရာေပး ေရးသား ရမယ္လို႔ ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အျမင္ကြဲျပားမႈ အေၾကာင္းကိုေတာ့ ကိုယ္က ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပရပါမယ္။ ေရြးေကာက္ ပြဲ၊ မဲဆြယ္ပြဲ သတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အဓိက ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအားလံုးရဲ႕ အျမင္ေတြ မပါဘူးဆိုရင္ အဲဒီသတင္းက မွ်တမႈ ႐ွိမွာ မဟုတ္ဘူး။

တစ္ေယာက္ေယာက္အေပၚမွာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ စြပ္စြဲထားတယ္ဆိုရင္ ကိုယ္က အဲဒီလူဆီက တံု႔ျပန္ေျပာဆိုခ်က္ကိုပါ ရေအာင္ယူရပါမယ္။ သူ႔ကိုယ္သူ ကာကြယ္ခြင့္ကို ကိုယ္ကေပးရပါမယ္။

အစုိးရ၊ ဒါမွ မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ သတင္းဌာနမ်ားဟာလည္း မွ်မွ်တတ သတင္းေရးသင့္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေနတာေတြလို႔ဘဲ စာဖတ္ပရိသတ္က ယူဆသြားလိမ့္မယ္။ သတင္းေတြမွာ ယုတ္စြအဆံုး၊ သတင္းရဲ႕ အဆံုးမွာဘဲျဖစ္ျဖစ္ အျမင္ကြဲျပားမႈအေၾကာင္းအရာ တခ်ိဳ႕ကို ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပေပးတယ္ဆိုရင္ အဲဒီသတင္းေတြ ဟာ ပိုၿပီးေတာ့ အား႐ွိပါမယ္”

အထက္ေဖာ္ျပပါ စာပုိဒ္ကိုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ သတင္း႒ာန၊ သတင္းသမား တစ္ေယာက္၏ က်င့္၀တ္ ႏွင့္ သတင္းတစ္ပုဒ္၏ အဂၤါရပ္မ်ားကို ႐ႈျမင္သံုးသပ္ႏိုင္ပါသည္။ သတင္းဖတ္သူမ်ားကလည္း ထိုအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚကို အေျခခံကာ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္သင့္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။

Yellow Journalist, Yellow News agencies, Yellow Journal မ်ားမွာ ယေန႔ေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အပါအ၀င္ ျပည္တြင္းျပည္ပ႐ွိ ဗမာစာနယ္ဇင္းေလာကတြင္လည္း ႐ွိပါသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားမွ Yellow journalism အသြင္သဏၭာန္ျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေနေသာ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားမွာ ပံုမ်ားေ၀ေ၀ဆာဆာေဖာ္ျပကာ အနီေရာင္ မ်က္ႏွာဖုံုးျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေသာ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ British Journal၊ ထူးျခားထင္႐ွားသည့္ The Sun သတင္းစာ၊ ၾသစေတးလ် ႏိုင္ငံထုတ္ The Daily Telegraph ႏွင့္ ဂ်ာမန္ “Springer” သတင္းစာတို႔ ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းမွ Yellow journalism ကို က်င့္သံုးေသာ စာနယ္ဇင္းမ်ားမွာ တစ္ဖက္သက္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေနေသာ စစ္အစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့အလင္း၊ ေၾကးမံု ႏွင့္ စစ္အစိုးရ အလိုက်ေရးသားေပးေနေသာ ဂ်ာနယ္မ်ားအားလံုး ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္ပတြင္မူ ရည္ရြယ္ခ်က္တူေသာ္လည္း မူ၀ါဒမတူညီ႐ံုျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ေစာ္ကားတိုက္ခုိက္ေနေသာ သတင္း႒ာနမ်ား၊ မိမိ၀ိတ္ (အင္အား) ႏွင့္ အ႐ွိန္အ၀ွာကိုသံုး၍ တစ္ဖက္သား နစ္နာေစရန္ ေ၀ဖန္တုိက္ခုိက္သည့္ သတင္း႒ာနမ်ား၊ စစ္အစိုးရ အား တိုက္ခိုက္ရလွ်င္ၿပီးေရာသေဘာျဖင့္ ကိုယ့္စိတ္ခံစားခ်က္ကို အသားေပး၊ ေဇာင္းတင္ၿပီး ေရးသည့္ သတင္း႒ာနမ်ား ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသတင္း႒ာနမ်ားက အဆိုပါကဲ့သို႔ သတင္းမ်ားအား ေရးသား ေၾကျငာခဲ့သည္႐ွိေသာ္ ထုိသတင္းမ်ားမွာ အ၀ါေရာင္ သတင္းမ်ား (Yellow news) သာျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေရးသားလိုက္၍ မုန္းၾကမည္ဆိုလွ်င္လည္း အၿပံဳးမပ်က္၊ အမုန္းခံပါမည္။ အျပဳသေဘာျဖင့္ ေ၀ဖန္သည္သာျဖစ္ပါ သည္။ ငယ္စဥ္က က်ေနာ့္ အဂၤလိပ္စာ ဆရာေျပာခဲ့ဖူးေသာ စကားတစ္ခြန္းကို ျပန္လည္ မွ်ေ၀ခ်င္ပါသည္။ တစ္ရက္တြင္ ဆရာက ထပ္ကာထပ္ကာ အေသအခ်ာမွာပါလွ်က္ႏွင့္ အက္ေဆးတစ္ပုဒ္တြင္ ႐ွစ္တန္းေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ မမွားသင့္ သည့္ အမွားမ်ိဳးကို မွားၾကသျဖင့္ အတန္းထဲတြင္ အဆူခံၾကရပါသည္။ ဆရာက “ေအး….ဘယ္သူေတြမွားတယ္ဆိုတာေတာ့ နာမည္ တပ္ၿပီးေျပာမေနေတာ့ဘူး။ ငါမမွားဘဲ နဲ႔ ငါ့ကိုေျပာေနတာမ်ားလား မသိဘူးဆိုၿပီးလည္း မွန္တဲ့သူေတြက မလံုမလဲ ျဖစ္မေနၾကနဲ႔။ မွားတဲ့ အထဲမွာ ငါ ပါေနရင္ ငါ့ကိုေျပာတယ္လို႔မွတ္” ဟု ဆရာ ေျပာခဲ့သည္ကို ျပန္ၿပီး သတိရေနပါသည္။

က်ေနာ္ ကိုယ္တိုင္လည္း သတင္းေထာက္စစ္စစ္ တစ္ေယာက္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ မိမိကိုယ္တိုင္သည္ သတင္း ရင္းျမစ္မ်ားမ်ား ရႏိုင္သည့္ေနရာတြင္ ႐ွိေနျခင္း၊ သတင္းေထာက္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ စိတ္ကူးမထားေသာ္လည္း မိမိသိ႐ွိ ေနသည့္ သတင္းမ်ားကို မိမိသိ႐ွိလိုက္ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အမ်ားအားသိ႐ွိေစလိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ ျပန္လည္မွ်ေ၀ လိုေသာ ဆႏၵ႐ွိျခင္း၊ စာေရးရသည္ကိုလည္း ၀ါသနာပါျခင္း စသည့္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ သတင္းမ်ားကို ေရးသားျဖစ္ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သတင္းေထာက္ တစ္ေယာက္ မဟုတ္သည့္တိုင္၊ သတင္းမ်ားကို အခမဲ့ျဖန္႔ေ၀ေပးေနသည့္ volunteer သတင္းသမား ဟုေျပာလို႔ရႏိုင္သည့္ စာရင္း ထဲတြင္ထည့္လွ်င္ေတာ့ ရခ်င္ရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သတင္းေရးနည္းစာအုပ္မ်ား၊ ဘာသာျပန္ သတင္းသမားမ်ားလက္စြဲ စာအုပ္မ်ား စသည့္ ကိုယ္ႏွင့္ လက္လွမ္းမီရာ စာအုပ္မ်ားကိုေတာ့ ဖတ္ျဖစ္ပါသည္။

စစ္အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံ စာနယ္ဇင္းမ်ား ဆိုသည္မွာလည္း တစ္နည္းအားျဖင့္ေတာ့ ဗမာျပည္ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွ ပါ၀င္ေနသည္ဟုဆိုလွ်င္လည္းမမွားပါ။ အားလံုးက နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ပါ၀င္တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။ တိုက္ပြဲတြင္အဓိက အက်ဆံုးမွာ ျပည္တြင္း႐ွိ အတိုက္အခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ျပည္သူလူထုသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူမ်ား၏ လႈပ္႐ွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပည္ပ႐ွိ အတိုက္အခံသတင္း႒ာနမ်ား၊ ဘေလာ့ဂါမ်ား ႏွင့္ အျခားတစ္နည္းနည္း ျဖင့္ သတင္းျဖန္႔ေ၀ေပးေနသူမ်ားက ျပည္တြင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပ႐ွိ ျမန္မာျပည္သူလူထု အပါအ၀င္၊ ႏိုင္ငံတကာ က ျမန္မာ့အေရးကို သိ႐ွိၿပီး၊ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္လာေစရန္ လုပ္ေပးေနၾကသည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔လုပ္ရင္းႏွင့္ပင္ အခ်ိဳ႕သတင္းမ်ားမွာ အ၀ါေရာင္အဆင့္သို႔ ေရာက္ေရာက္သြားတတ္ၾကသည္။

က်ေနာ္ မွတ္မိေနေသးသည့္ အ၀ါေရာင္ သတင္းမ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္စက္တင္ဘာ အေရး အခင္းကာလက ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရး ဆႏၵျပသူ ကိုထင္ေက်ာ္ ႏွင့္ သတင္း႒ာနတစ္ခုက ဆက္သြယ္ေမး ျမန္းထားေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္ (ထိုသတင္းတင္ျပၿပီးေနာက္ ရက္အနည္းငယ္တြင္ ကိုထင္ေက်ာ္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္)၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ကိစၥတြင္ လူအခြင့္အေရး႐ႈေထာင့္မွ တင္ျပၿပီး၊ စစ္အစိုးရကိုလည္း တိုက္ရင္း၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားဘက္ကိုလည္း ေဇာင္းေပးေရးသားရင္း၊ တိုင္းရင္းသား တစ္စုအား လူမ်ိဳးေရးအရ ထိခိုက္ေစာ္ကားသလို ျဖစ္သြားေစသည့္ သတင္းတစ္ပုဒ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တရားစြဲခံရေသာကိစၥ ႏွင့္ ပက္သက္၍ သတင္း႒ာန အခ်ိဳ႕က သတင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုအား ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ စြပ္စြဲတုိက္ ခိုက္ခဲ့ေသာ သတင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးေနသူ ေဒၚခင္ခင္၀င္းႏွင့္ သမီးျဖစ္သူ မ၀င္းမမ တို႔အား အေစခံဟု သံုးစြဲၿပီး ထိုသူတို႔အား ထိခိုက္နစ္နာေစခဲ့ေသာသတင္းမ်ား စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ခု က်န္ပါေသးသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သန္းေရႊအား စာေရးသည့္ပံုစံျဖင့္ ေရးထားေသာစာကို သတင္း႒ာန တစ္ခုက ေဖာ္ျပေပးေသာ သေရာ္စာျဖစ္သည္။ ထိုသေရာ္စာမွာ သာမန္အေျခအေနတြင္ ဆိုလွ်င္ ဖတ္၍ေကာင္းပါမည္။ သေရာ္သည္၊ ေနာက္သည္၊ ေျပာင္သည္ဆိုသည္မွာ အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါကို ၾကည့္ရပါသည္။ ထိုသေရာ္စာကို ဖတ္ရသည္မွာ အသုဘအိမ္တြင္သြားၿပီး ျပက္လံုးထုတ္ေနသည္ႏွင့္ တူပါသည္။ ယခုေတာ့ အဆိုပါ သတင္းမ်ား၊ သေရာ္စာမ်ားသည္ စစ္အစိုးရကို မဟုတ္ဘဲ အေရးခံရေသာ ကာယကံ႐ွင္မ်ားကို ထိခိုက္နစ္ နာေစခဲ့ေသာ သတင္းမ်ားျဖစ္သျဖင့္ အ၀ါေရာင္အဆင့္႐ွိ သတင္း (Yellow news) မ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုသတင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့အေရးကို ျပည္ပသတင္း႒ာန မ်ားအား အားကိုးၿပီး ဖတ္႐ႈေနၾကရေသာ ျပည္ပမွ ျမန္မာမ်ားအၾကား ထိုသတင္းမ်ား တင္ျပခဲ့သည့္ သတင္း႒ာနမ်ား အေပၚ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ပရိသတ္ထံမွ “မ်က္ႏွာမရ၊ လက္၀ါးရ” ဟူ ေသာ စကား အတိုင္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

By extension the term is used today as a pejorative to decry any journalism that treats news in an unprofessional or unethical fashion, such as systematic political bias. Yellow Journalism can also be the practice of over-dramatizing events.

ယခုေခတ္တြင္ သတင္း ႏွင့္ နည္းပညာ က႑သည္ အ႐ွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္လာသည္မွ်၊ ျပည္သူလူထု၏ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတသည္လည္း တိုးတက္လာကာ မ်က္စိပြင့္၊ နားပြင့္ ႐ွိေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ျမန္မာျပည္သူလူထုသည္ သတင္း ႏွင့္ နည္းပညာေက်းဇူးေၾကာင့္ စစ္အစိုးရအတုိက္အခံ သတင္း႒ာနမ်ားမွ တင္ျပေသာ သတင္းမ်ားကိုပါ စိတ္၀င္တစား ဖတ္႐ႈႏိုင္ၾကၿပီျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတိုင္ စစ္အစိုးရ၏ တစ္ဘက္ေစာင္းနင္းေရးသားေသာ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး သတင္းမ်ားကိုသာ ဖတ္႐ႈခဲ့ၾက၊ ယံုစားမိခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ၾကသည္ကိုလည္း ျပည္သူလူထုက ေကာင္းေကာင္း သိျမင္နားလည္ေနၾကၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ သတင္းတစ္ပုဒ္သည္၊ ဟုတ္၏၊ မဟုတ္၏၊ မွန္၏၊ မမွန္၏၊ ခိုင္လံုမႈ႐ွိ၏၊ မ႐ွိ၏ စသည္ကိုလည္း ေကာင္းစြာ႐ႈျမင္သံုးသပ္ႏိုင္ၾကေသာ ကာလသို႔ေရာက္ေနၿပီဆိုသည္ကို က်ေနာ္ အပါအ၀င္ သတင္းေရးသူမ်ားအားလံုး သိ႐ွိၾကရန္လိုအပ္ပါသည္။ သတင္းတစ္ပုဒ္သည္ မွ်တမႈ (Balance and fairness) ႏွင့္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်မႈ (Objectivity) ႐ွိရန္လိုအပ္ေပသည္။ ကိုယ္သည္ နာမည္ႀကီး ဘေလာ့ဂါ တစ္ေယာက္ (သို႔မဟုတ္) သတင္းေထာက္ တစ္ေယာက္ျဖစ္၍ (သို႔မဟုတ္) ကိုယ့္သတင္း႒ာနသည္ နာမည္ႀကီး သတင္း႒ာန တစ္ခုျဖစ္၍ ကိုယ္ေရး သမွ် သတင္းတိုင္းကို ျပည္သူမ်ား အၿမဲစိတ္၀င္ စားေနမည္ဟု ပံုေသမမွတ္ယူသင့္ပါ။ ျပည္သူအားကိုးရေသာ သတင္းသမား (သို႔) သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္၊ ျပည္သူအားထားရေသာ သတင္း႒ာန တစ္ခုျဖစ္ရန္ လိုပါသည္။

မည္သူမွ မၿမဲတမ္းမမွားၾကသလို၊ အၿမဲတမ္းလည္း မမွန္ႏိုင္ပါ။ တစ္ခါတရံ သတင္းသမားတစ္ေယာက္ အေနႏွင့္ သတင္းရင္း ျမစ္ေနာက္သို႔ သဲႀကီးမဲႀကီးလိုက္ရင္း မိမိ၏ သတင္းရင္းျမစ္မွာ မိမိေၾကာင့္ ဓားစာခံျဖစ္သြား တတ္သည္။ မိမိသည္ ထိုသတင္း အား တင္ျပႏိုင္လွ်င္ အက်ိဳးအျမတ္ မည္ေရႊ႕မည္မွ် ရလိမ့္မည္ ျဖစ္လင့္ကစား ထိုသတင္း ေၾကာင့္ တစ္ဖက္သား နစ္နာသြား မည္ဆိုလွ်င္ ေရးဖို႔ကို အေတာ္ကို ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး စဥ္းစားရပါမည္။ ထိုအခ်က္ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး IMMF မွ Peter Eng ႏွင့္ Jeff Hosdon တို႔က စာမ်က္ႏွာ ၁၄၄ တြင္ တင္ျပထားသည္မွာ “ကိုယ့္သတင္းရင္းျမစ္ကိုေလးစားပါ - ကိုယ္က ျပည္သူလူထု အေပၚမွာသာ တာ၀န္႐ွိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္သတင္းရင္းျမစ္ေတြေပၚမွာလည္း တာ၀န္႐ွိပါတယ္။ ဥပမာ - သတင္းရင္းျမစ္ တစ္ေယာက္က အေျခအေနတစ္ရပ္နဲ႔ ပက္သက္ၿပီး အသိမခံတဲ့ သတင္းတစ္ခုေပးတယ္ဆိုရင္ ကိုယ္က သူ႔နာမည္ကို မေဖာ္ ပါဘူးဆိုတဲ့ ကတိတည္ရပါမယ္။ အဲဒီသတင္းရင္းျမစ္ရဲ႕ နာမည္ကို ကိုယ့္သတင္းထဲမွာ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခား တစ္နည္းနည္းနဲ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပတာမ်ိဳး မလုပ္ရပါဘူး။ ေဖာ္ျပမိတယ္ဆိုရင္ အဲဒီ လူရဲ႕ ဘ၀မွာ၊ ဒါမွဟုတ္ အလုပ္မွာ ထိခိုက္နစ္နာတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တတ္႐ံုမက တစ္ခါတေလမွာ အသက္အႏၱရာယ္ ျဖစ္တာမ်ိဳး အထိေတာင္ ႐ွိႏိုင္ပါ တယ္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

က်ေနာ္ Aljazeera သတင္းဌာနတြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး documentary ကို ဘာသာသြားျပန္ေပး စဥ္က အေတြ႔အႀကံဳတစ္ခုကို မွ်ေ၀ခ်င္ပါသည္။ ထိုေန႔သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔ျဖစ္သည္။ Aljazeera သတင္းေထာက္ Tony Birtley က ရန္ကုန္တြင္ သူ႐ိုက္ခဲ့သည့္သတင္းမ်ားထဲတြင္ ျမန္မာစကားေျပာမ်ားလည္း ပါသျဖင့္ ထိုစကားမ်ားကို အဂၤလိပ္လို ဘာသာျပန္ေပးႏိုင္ရန္ သူ digitize လုပ္ထားသည့္ အေခြကို ဖြင့္ျပသည္။ ထိုအေခြကို တည္းျဖတ္ေသာအခါ ဟာနာ ဆိုေသာ နယူးဇီလန္သူ တစ္ေယာက္လည္းပါသည္။ က်ေနာ္က အေခြထဲမွ ဆႏၵျပသူမ်ား၏ ေျပာစကားမ်ားကို word ေပၚတြင္ ခ်ေရးသည္။ ထိုစကားမ်ားကို သတင္းထဲတြင္ စာတမ္းထိုးသည့္အခါ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ စာတမ္းအစား ျမန္မာစကားေျပာမ်ားေနရာတြင္ အဂၤလိပ္အသံထပ္ကာ အသံသြင္းသည္။ ထိုစဥ္က ဆႏၵျပသူမ်ားထဲမွ တိုနီ၏ ကင္မရာအေရွ႕တြင္ စကားေျပာခဲ့သူအခ်ိဳ႕၏ မ်က္ႏွာမ်ားကို spot လုပ္ၾကသည္။ ျပည္တြင္းမွ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ျဖစ္သည္။ ထိုသတင္းကို မေလး႐ွားစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၉ နာရီခြဲတြင္ လႊင့္ေသာအခါ တိုနီအပါအ၀င္ က်ေနာ္ ႏွင့္အတူ ထိုသတင္းကိုတည္းျဖတ္ၾကသည့္ အျဖဴေကာင္တစ္ေယာက္ ႏွင့္ ဟာနာ တို႔ ကင္မရာ ေနာက္ကြယ္မွ စိတ္၀င္တစားၾကည့္ၾကသည္။ သတင္း တစ္ေနရာအေရာက္တြင္ ကင္မရာအေရွ႕တြင္ စကားေျပာေနသာ သံဃာေတာ္တစ္ပါး၏ မ်က္ႏွာကို spot မခံဘဲ ဒီအတိုင္း လႊတ္ေပးလုိက္မိသျဖင့္ ဟာနာ မွာ ထုိေနရာတြင္ပင္ ထိုအမွား အတြက္ ၀မ္းနည္းကာ အသံမထြက္ဘဲ ငိုေနေတာ့သည္။ က်ေနာ္က “အင္း…ငါတို႔ တည္းျဖတ္ဖို႔ အခ်ိန္သိပ္ မရလိုက္လို႔ ဒီလိုျဖစ္သြားတာ၊ ဒီသတင္းကို ေနာက္တစ္နာရီမွာ second round ထပ္လႊင့္ရင္ အခုလိုမျဖစ္ေအာင္ ငါတို႔ျပန္လုပ္ၾကမယ္” ဟုဆိုကာ က်ေနာ္တို႔ ထိုအေခြကို ျပန္ၿပီး ေစ့ေစ့စပ္စပ္ျပန္ၾကည့္ၾကသည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္မွ က်ေနာ္ ရလိုက္ေသာ သင္ခန္းစာမွာ ကမၻာ့သတင္း႒ာန တစ္ခုအေနျဖင့္ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခု၏ လံုၿခံဳေရးကို မည္မွ် တန္ဖိုးထား သည္ဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္အေခါက္မ်ားတြင္ Aljazeera studio သို႔ သြားသည့္အခါမ်ားတြင္ ထိုကိစၥကို က်ေနာ္ ပိုအေလးေပးၿပီး သတိထား၍ လုပ္ခဲ့သည္။

ယခု က်ေနာ္ေနထိုင္သည့္ ေနရာမွ တစ္နာရီခန္႔ ကားေမာင္းရသည့္ေနရာတြင္ ထန္းလမုဆိုသည့္ ရြာ႐ွိသည္။ ထိုရြာတြင္ ထိုင္းငါးဖမ္း ေလွပိုင္႐ွင္ သူေ႒းက ျမန္မာ အလုပ္သမား ၁၀ ဦးကို ပင္လယ္ထဲ႐ွိ ငါးဖမ္းစက္ေလွတြင္ တစ္ႏွစ္ ခန္႔ခိုင္းၿပီးေသာ္ လုပ္အားခ မေပးဘဲ ထန္းလမုရြာတြင္ လာၿပီး ပစ္ထားခဲ့သည္။ ထိုအလုပ္သမားမ်ားမွာ ထိုကိစၥကို လုပ္ခ မရသည့္ အမႈျဖင့္ တရားစြဲခ်င္ သည္။ ငါးဖမ္းစက္ေလွပိုင္႐ွင္ သူေ႒းႏွင့္ ထန္းလမုရြာလူႀကီးမွာ ရင္းႏွီးၾကသည္။ ထန္းလမု ရြာ႐ွိ ရြာလူႀကီးကုိယ္တိုင္က လူမိုက္ဂိုဏ္းမ်ားႏွင့္ ပက္သက္မႈမ်ား႐ွိေနသည္။ ထိုကိစၥသည္ big issue ျဖစ္၍ တင္ျပပံု ေကာင္းေကာင္း၊ အေရးအသားေကာင္းေကာင္း ျဖင့္ေရးလွ်င္ သတင္းေကာင္းတစ္ပုဒ္ ျဖစ္မည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ထိုသတင္း ေၾကာင့္ ကိုယ့္နာမည္ ႀကီးလွ်င္လည္း ႀကီးသြားမည္။ သို႔ေသာ္ သတင္းအရင္း အျမစ္မ်ား႐ွိသည့္ ေနရာသည္ သူတို႔အဖို႔ အႏၱရာယ္မ်ားသကဲ့သုိ႔၊ ကိုယ္သြားလွ်င္လည္း ကိုယ့္လံုၿခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္ရသည့္အေျခအေန ျဖစ္သည္။ ပထမတုန္း ကေတာ့ ထိုသူမ်ားကို ကားျဖင့္ ကိုယ့္ေနရာသို႔ေခၚလာၿပီး အင္တာဗ်ဴးမည္ဟု စဥ္းစားသည္။ ဒါကလည္း မျဖစ္ႏိုင္။ ထိုကိစၥက သတင္းတက္သြားလွ်င္ အဆိုပါ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ၾကားထဲက ဓားစာခံျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ သူတို႔ လံုၿခံဳေရးကိုလည္း ၾကည့္ရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသတင္းကို ေရးဖို႔ ခဏေလးေမွးထားရသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္တင္ျပရမည့္သတင္းက update မျဖစ္လွ်င္လည္း ပုပ္သြားတတ္သည္။

စာနယ္ဇင္းပညာရပ္က တစ္ကယ္ေတာ့ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းပါသည္။ သတင္းသမားတစ္ေယာက္က သတင္းရင္းျမစ္ ႐ွိတဲ့ေနရာကို သြားရသည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ စြန္႔စားၿပီး၊ သြားရတာမ်ိဳး ႐ွိသလို၊ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားက်ျပန္ေတာ့လည္း ေပ်ာ္စရာေကာင္းၿပီး ကိုယ့္အတြက္ ေဒသႏၱရ ဗဟုသုတေတြ ရတာလည္း႐ွိသည္။ က်ေနာ့္အျမင္ေျပာရလွ်င္ သတင္းသမား တစ္ေယာက္တြင္ အနည္းဆံုး စပ္စုလိုစိတ္ (inquisitiveness)၊ ႀကံရည္ဖန္ရည္ (sourcefulness) ႏွင့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္း (imagination) ေတာ့ ႐ွိဖို႔လိုမည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ မိမိလံုၿခံဳေရး ႏွင့္ မိမိသတင္းရင္းျမစ္၏ လံုၿခံဳေရးကိုပါ ဂ႐ုစိုက္ရမည္။ ေနာက္ၿပီး ကိုယ္က သတင္းသမားတစ္ေယာက္၏ က်င့္၀တ္ႏွင့္ ညီေအာင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မွသာ မိမိ၏သတင္း ႒ာနလည္း ဂုဏ္တက္မည္။ သို႔မဟုတ္ပါက မိမိကိုယ္၌က အ၀ါေရာင္ သတင္းသမား (Yellow Journalist) ျဖစ္ေနလွ်င္၊ မိမိေၾကာင့္ မိမိ သတင္း႒ာနသည္လည္း အ၀ါေရာင္ သတင္း႒ာန ျဖစ္ေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ စာနယ္ဇင္းေလာက တိုးတက္ေစလိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ကာ ေရးသားလိုက္ပါသည္။

-ေက်ာ္သိခၤ-

မွီျငမ္းကိုးကား
Yellow Journalism by W, Joseph Campbell (2001)
သတင္းလိုက္ျခင္း ႏွင့္ သတင္းေရးသားျခင္း အေျခခံလက္စြဲ (ဘာသာျပန္ - ထင္ေအာင္ေက်ာ္)
သတင္းစာပညာ သေဘာတရား ႏွင့္ လက္ေတြ႔ (ေမာင္၀ံသ)
http://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_journalism
http://traditionandrevolution.freeforums.org/boycott-the-sun-newspaper-t600.html
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Daily_Telegraph_(Australia)
http://www.baader-meinhof.com/resources/terms/springerpress.html
Rest of your post

No comments: