Wednesday, June 17, 2009

အာဖဂန္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ တေစ့တေစာင္း

၂၀၀၄ ခုႏွစ္ အာဖဂန္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္အရွဳံး ႏွင့္ မဲေပးခဲ့ၾကသည့္ အာဖဂန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား

"Change Leadership, Change Your Country, Change The World"


-ၿမတ္စုိး-
၀၆-၁၅-၂၀၀၉

ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံေရးအတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြ ကုိ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ေတြကုိ ခ်၊ လူ႔အခြင့္အေရး ဒီမုိကေရးအခြင့္အေရးေတြကုိ ပိတ္ထားၿပီး၊ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ၊ တရားမွ်တမႈမရွိ၊ လြတ္လပ္မႈမရွိ၊ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ကုိ အသိအမွတ္ၿပဳခဲ့ၿခင္းမရွိပဲ ႏွစ္ေၾကာ့ၿပန္ ေရႊးေကာက္ပြဲ ကုိ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာၿမင့္ၿပီးေနာက္ ၿပန္လည္က်င္းပေပးမယ္ လုိ႔ နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ႏုိင္ငံတကာ ကုိ သူရဲေဘာ္ေၾကာင္ လိမ္လည္ လွည့္စားေနစဥ္မွာပဲ-

အစၥလာမ္မစ္ ႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ အာဖဂန္နစၥတန္ ႏုိင္ငံမွာ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲကုိ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၀) ရက္ေန႔မွာ က်င္းပေတာ့မွာမုိ႔ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ သူမ်ား မဲဆြယ္ပြဲမ်ားကုိ ေနရာအႏွံအၿပားမွာ က်င္းပၿပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ အစုိးရ အၾကား စြပ္စြဲတုိက္ခုိက္မႈေတြ အၿပန္အလွန္ၿပဳလုပ္ေနၾက ပါတယ္။ အာဖဂန္နစၥတန္ ႏုိင္ငံ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္ရွိသမၼတ ခါဇုိင္းကုိ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖုိ႔ သမၼတေလာင္းကုိယ္စလွယ္ အေယာက္ ၄၀ စာရင္းတင္သြင္း ထားၾကၿပီး၊ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးေဟာင္း (Ashraf Ghani) ၊ ႏွင့္ ႏုိင္ငံၿခားေရး၀န္ၾကီး ေဟာင္း အဗၺဒူလာ အဗၺဒူလာ (Abdullah Abdullah) တုိ႔လည္း ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာၿဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

သမၼတ သက္တမ္းဟာ (၅) ႏွစ္ ၾကာမွာၿဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ခန္႔မွန္းေၿခစာရင္းအရ လူဦးေရ ၃၂ သန္းေက်ာ္ရွိတဲ့ အာဖဂန္နစၥတန္ ႏုိင္ငံ မွာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ မဲေပးႏုိင္သည့္ ဦးေရ ၁၀.၃ သန္းခန္႔ရွိခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိသမၼတ ခါဇုိင္း ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရ ေအာက္တြင္ အက်င့္ၿပတ္ခ်စားမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူၿပဳေနမႈေတြ ၊ တာလီဘန္မ်ား အင္းအား ၿပန္လည္ၾကီးထြားလာေစမႈ ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈ မ်ား တုိးပြားေနမႈမ်ား ရွိေနၿခင္းေၾကာင့္ သူရဲ႕ အစုိးရ ဟာ ၿပစ္တင္ေ၀ဖန္ခံေနရၿပီး၊ ဥပေဒ ေရးရာမ်ားတြင္လည္း ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲရန္ တုန္႔ေႏွးေနေၾကာင္း၊ အတုိက္အခံေတြက စြပ္စြဲေၿပာဆုိေနၾကပါသည္။

The demonstration was organized by women's rights activists in Afghanistan. Critics of the law say it effectively legalizes rape within marriage and is a return to Taliban-style rule.


အထူးသၿဖင့္ အာဖဂန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး ပုိမုိရရွိရန္ ႏွင့္ မၾကာခင္က ခါဇုိင္းအစုိးရ က အတည္ၿပဳခဲ့ေသာ တာလီဘန္ ပုံစံ အတုိင္းၿဖစ္ေနေသးသည့္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ အာဖဂန္အမ်ိဳးသမီးမ်ား က ၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား၊ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားၿပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ မဲ အေရအတြက္ ဟာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမွာ အထူးအေရးပါေနၿပီး၊ တုိးတက္ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲလုိသူ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္သူမ်ားအတြက္ေတာ့ အႏုိင္ရရွိရန္ အလားအလာေတြရွိေနေသးေၾကာင္း အာဖဂန္ ႏုိင္ငံေရးကုိ ေလ့လာေနသူမ်ားက ခန္႔မွန္းေၿပာဆုိေနၾကပါသည္။

၂၀၀၉ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲကုိ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သူမ်ားစာရင္း

၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတခါဇုိင္း ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး၊ မဲ ၄ သန္းေက်ာ္ (၄,၄၄၃,၀၂၉) ရရွိခဲ့ပါသည္။ မဲရုံမ်ား ႏွင့္ မဲေပးသူေတြကုိ ေနတုိး ႏွင့္ အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႔မ်ားက လုံၿခံဳေရးယူသြားမွာၿဖစ္ၿပီး၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ၿပဳထားပါသည္။ အာဖဂန္နစၥတန္ ႏုိင္ငံ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သမၼတ ကုိ ၿပည္သူက တုိက္ရုိက္ေရြးခ်ယ္ သြားမွာ ၿဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

Rest of your post

No comments: